Laden...

Huisregels

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Regels

In het gebouw van de Centrale Raad voor Beroep geldt een aantal huisregels waarbij de aandacht voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers vooropstaat. Hieronder volgen enkele huisregels en bijzonderheden die voor alle bezoekers van het gebouw van de Raad gelden.

Beveiliging

Er kunnen beveiligingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld extra toezicht, fouilleren, etc. Ook is het mogelijk dat bezoekers om een identiteitsbewijs wordt gevraagd en/of naar de reden van het verblijf in het gebouw.

Bagage

Bagage waarvan de herkomst niet kan worden vastgesteld wordt in beginsel uit het gebouw verwijderd.

Rookverbod

In het gebouw van de Centrale Raad van Beroep geldt een rookverbod.

Ordehandhaving

Iedereen die de orde verstoort in het gebouw van de Raad kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. De voorzitter van een kamer, de rechter of de ambtenaar die de leiding heeft, zorgt voor de handhaving van de orde tijdens de zitting en neemt zo nodig maatregelen om de zitting ongestoord te laten verlopen. Buiten de zittingszaal dient u de aanwijzingen van de bodes of de beveiliging op te volgen.

Calamiteiten

Iedereen die aanwezig is in het gebouw, is verplicht gehoor te geven aan opdrachten van leden van de bedrijfshulpverlening, de beveiligingsbeambten en het personeel van de Centrale Raad van Beroep.

Dieren

Het meenemen van dieren — behoudens een hulphond — is verboden.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons en andere (draagbare) telecommunicatiemiddelen mogen in zittingzalen en enquêtekamers niet ingeschakeld zijn.

Filmen, fotograferen of geluidsopnamen maken

Het is ter bescherming van de privacy van bezoekers, partijen en medewerkers van de Raad zonder toestemming niet toegestaan in het gebouw van de Raad te filmen, fotograferen of geluidsopnamen te maken. Voor de pers geldt de persrichtlijn.

In afwijking van de persrichtlijn gelden bij de Centrale Raad van Beroep voor de pers de navolgende uitgangspunten:

  • indien u beeld- of geluidsopnamen wilt maken dient u dat in ieder geval een werkdag (24 uur) van te voren te melden bij het secretariaat (088 3611 730, crvb@rechtspraak.nl);
  • van procespartijen, met inbegrip van de gemachtigden van een bestuursorgaan en van de ondersteunende medewerkers van de Centrale Raad van Beroep mogen geen opnamen worden gemaakt, tenzij die personen daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Wapens en explosieven

Het is verboden om wapens, als wapens te gebruiken voorwerpen en explosieven mee te nemen in het gebouw.

Verdovende middelen

Het is verboden verdovende middelen zoals drugs en alcohol het gebouw binnen te brengen.

Wachtruimten

Wanneer u moet wachten in het gebouw van de Raad, kunt u gebruikmaken van de aanwezige wachtruimtes. U dient zich in die wachtruimtes rustig en ordelijk te gedragen.

Gehandicapten

Het gebouw van de Raad is toegankelijk voor gehandicapten. Wanneer u hulp nodig heeft bij binnenkomst van het gebouw, kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met de  receptie.

Toga

Bij de receptie van de CRvB kunnen advocaten voor het optreden ter zitting een toga en een bef in bruikleen krijgen.

Gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen, zoals o.a. een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts. Een uitzondering kan gemaakt worden op basis van gezondheid of veiligheid.

Zie ook: