Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact

De CRvB is voorlopig beperkt toegankelijk vanwege het coronavirus. Pers en publiek moeten zich vooraf aanmelden. U bent verplicht een mondkapje te dragen

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 362 11 11

Meer informatie

Coronamaatregelen

Maatregelen coronavirus bij de CRvB
Maatregelen coronavirus vanuit de Rechtspraak

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. Daarnaast behandelt de Centrale Raad van Beroep ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Om fysieke zittingen veilig en verantwoord te laten verlopen, zijn passende maatregelen getroffen. Zo zijn plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet en zorgen we voor een gecontroleerde ontvangst van partijen en bezoekers.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoetsJeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoetshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Jeugdwet-biedt-geen-ruimte-voor-inkomenstoets.aspxUtrecht9-6-2021 22:00:00<p>De in de Jeugdwet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) bieden geen ruimte voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen. <br></p>
Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2020Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-van-Beroep-presenteert-jaarverslag-2020.aspxUtrecht9-5-2021 22:00:00<p>Vandaag presenteert de Centrale Raad van Beroep <a href="/SiteCollectionDocuments/jaarverslag-2020-crvb.pdf" title="jaarverslag-2020-crvb.pdf">het jaarverslag van 2020 <span class="rnl-file-properties">(pdf, 6,4 MB)</span></a>. Welke ontwikkelingen vonden het afgelopen jaar plaats? Welke uitspraken vielen op? Hoe bevalt het nieuwe collega's bij de Raad? En wat zijn de belangrijkste cijfers van 2020?<br><br></p>
Een podcast van de Centrale Raad van Beroep: Uitspraak CentraalEen podcast van de Centrale Raad van Beroep: Uitspraak Centraalhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Een-podcast-van-de-Centrale-Raad-van-Beroep-Uitspraak-Centraal.aspxUtrecht31-3-2021 22:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag de podcast Uitspraak Centraal gepubliceerd. In de podcast staat iedere keer een in het oog springende uitspraak centraal. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. De Centrale Raad van Beroep maakt deze podcast om te vertellen over zijn werkterrein en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. </p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.