Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur
Receptie: maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur

Gesloten op feestdagen en bijzondere sluitingsdata.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

Heeft u algemene vragen over de Rechtspraak, financiële vragen of heeft u digitale ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC)

  • 088 361 61 61

Heeft u een specifieke vraag over een lopende procedure? Neem dan contact op met de Centrale Raad van Beroep.

  • 088 361 17 33 en 088 361 17 34 

Organisatie

Mailen met de CRvB

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met de CRvB start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met de CRvB (zivver.com)

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Benieuwd wat de Centrale Raad van Beroep doet?

Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. In principe zijn de zittingen openbaar, behalve in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over medische gegevens. Dan kan de rechter beslissen dat de zitting niet voor iedereen toegankelijk is. De Centrale Raad van Beroep behandelt ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Hoe verloopt een zittingsdag?

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Conclusiezitting met advocaat-generaalConclusiezitting met advocaat-generaalhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Conclusiezitting-met-advocaat-generaal.aspxUtrecht28-9-2023 22:00:00<p><span>Op maandag 2 oktober 2023 staat een bijzondere zitting van de meervoudige kamer gepland. Dan behandelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht namelijk een zaak waarin juridisch advies (conclusie) is gevraagd aan advocaat-generaal De Bock. De zitting begint om 10.30 uur. </span><br></p>
Boetebesluit UWV is evident onredelijk. Boete wordt verlaagdBoetebesluit UWV is evident onredelijk. Boete wordt verlaagdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Boetebesluit-UWV-is-evident-onredelijk-Boete-wordt-verlaagd.aspxUtrecht18-7-2023 22:00:00<p><strong>Een verzoek om terug te komen van een definitief geworden boetebesluit moet op dezelfde wijze worden beoordeeld als een verzoek om terug te komen van een ander besluit. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag beslist.</strong><br></p>
Agente mag niet ontslagen worden door onrechtmatig inzien van gegevens privé-telefoonAgente mag niet ontslagen worden door onrechtmatig inzien van gegevens privé-telefoonhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Agente-mag-niet-ontslagen-worden-door-onrechtmatig-inzien-van-gegevens-prive-telefoon.aspxUtrecht12-7-2023 22:00:00<p><span>De korpschef van politie mocht een agente niet ontslaan. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep vandaag. De agente werd onder meer ontslagen omdat zij de ambtseed/-belofte had geschonden door vertrouwelijke politiegegevens via WhatsApp te delen met een journalist en omdat zij haar relatie met een collega niet had gemeld bij de leidinggevende.</span><br></p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.