Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact

De CRvB is voorlopig beperkt toegankelijk vanwege het coronavirus. Pers en publiek moeten zich vooraf aanmelden.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 362 11 11

Meer informatie

Mailen met het CRvB

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).
Veilig mailen met het CRvB start via onderstaande knop.
Start veilig bericht (app.zivver.com).

Coronamaatregelen

Maatregelen coronavirus bij de CRvB
Maatregelen coronavirus vanuit de Rechtspraak

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. Daarnaast behandelt de Centrale Raad van Beroep ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Om fysieke zittingen veilig en verantwoord te laten verlopen, zijn passende maatregelen getroffen. Zo zijn plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet en zorgen we voor een gecontroleerde ontvangst van partijen en bezoekers.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de:

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Overschrijden bezwaartermijn door niet lezen Berichtenbox MijnOverheid kan burger vaak niet verweten wordenOverschrijden bezwaartermijn door niet lezen Berichtenbox MijnOverheid kan burger vaak niet verweten wordenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Overschrijden-bezwaartermijn-door-niet-lezen-Berichtenbox-MijnOverheid-kan-burger-vaak-niet-verweten-worden.aspxUtrecht8-9-2021 22:00:00<p>De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ten onrechte een bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Het besluit was alleen verstuurd naar de Berichtenbox van MijnOverheid. Dan speelt de vraag of er een e-mailnotificatie is verzonden een belangrijke rol. Het is nog steeds niet zo dat de burger die kiest voor de digitale berichtgeving automatisch een e-mailnotificatie krijgt. In zo'n situatie moet het bestuursorgaan (hier de SVB) controleren of de burger daarvan wel heeft willen afzien. Als dat niet is gecontroleerd moet een bezwaar dat daardoor te laat is ingediend meestal toch worden behandeld. <br><br></p>
Gemeente vorderde terecht bijstand terug vanwege boodschappenGemeente vorderde terecht bijstand terug vanwege boodschappenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Gemeente-vorderde-terecht-bijstand-terug-vanwege-boodschappen.aspxUtrecht22-8-2021 22:00:00<p>De gemeente Wijdemeren heeft terecht bijstand van een inwoonster teruggevorderd, omdat zij lange tijd boodschappen van haar moeder kreeg en dit niet had gemeld. De ontvangen boodschappen leverden de inwoonster een structurele en behoorlijke besparing in de kosten van levensonderhoud op. Het bedrag van de terugvordering wordt wel verlaagd van ruim € 7.000,- naar ruim € 2.800,-. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag geoordeeld.<br></p>
Een nieuwe aflevering van Uitspraak Centraal over Wmo-begeleiding en jeugdhulpEen nieuwe aflevering van Uitspraak Centraal over Wmo-begeleiding en jeugdhulphttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Uitspraak-Centraal-over-Wmo-begeleiding-en-jeugdhulp.aspxUtrecht18-8-2021 22:00:00<p>In aflevering drie van Uitspraak Centraal worden twee uitspraken besproken die samenhangen met twee actuele onderwerpen: Wmo-begeleiding en jeugdhulp. Willem-Jan van Brussel, raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt gerechtsauditeur Sandra van Beek die over de uitspraken komt vertellen. <br></p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.