Laden...

Werkstroom Bijstand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Meervoudige kamer

Een meervoudige kamer behandelt de zaken die bij de Centrale Raad van Beroep aanhangig worden gemaakt. Als een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer geschikt is voor een verdere behandeling door één rechter, kan de meervoudige kamer deze zaak verwijzen naar de enkelvoudige kamer. De zittingen zijn openbaar en dus onder voorwaarden voor belangstellenden toegankelijk. 

 

 

Informatie

De administratie is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar. U kunt op de administratie terecht voor vragen over uw zaak. Een uitgebreide omschrijving van de procedure bij de Centrale Raad van Beroep kunt u vinden bij procedure.

 

 

Voorlopige voorziening

In beginsel kan hangende het (hoger) beroep bij de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor deze bijzondere procedure is eveneens griffierecht verschuldigd. In het algemeen gelden voor deze procedure kortere termijnen. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de sectie van de Raad waar de hoofdzaak (bodemzaak) aanhangig is.