Laden...

Huisregels College van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Bezoekinformatie > Huisregels College van Beroep voor het bedrijfsleven

Beveiliging

Het Paleis is beveiligd met elektronische detectiepoortjes en scanapparatuur. Met deze apparatuur worden de bezoekers en hun bagage gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld wapens of explosieven. Het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld extra toezicht, fouilleren, etc. Ook is het mogelijk dat bezoekers om een identiteitsbewijs wordt gevraagd en/of naar de reden van het verblijf in het gebouw.

 

Bagage

Bagage waarvan de herkomst niet is vastgesteld kan worden verwijderd uit het Paleis.

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gebouw zijn er bij alle toegangen en op verschillende plaatsen zichtbaar camera's opgesteld. Indien nodig kunnen er video-opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring.

Rookverbod

In het Paleis van Justitie geldt een rookverbod.

Ordehandhaving

Iedereen die de orde verstoort in het Paleis van Justitie kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. De voorzitter van een college, de rechter of de ambtenaar die de leiding heeft, draagt zorg voor de handhaving van de orde tijdens de zitting en zal zonodig maatregelen nemen zodat de zitting ongestoord kan verlopen. Buiten de zittingszaal dient u de aanwijzingen van de beveiliging op te volgen.

Calamiteiten

Iedereen die aanwezig is in het gebouw is verplicht gehoor te geven aan opdrachten van leden van de bedrijfshulpverlening, de beveiligingsbeambten en het personeel van Bureau Orde en Bewaking van de Politie Haaglanden.

Dieren

Het meenemen van dieren in het gebouw is verboden, behalve een hulphond.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons en andere (draagbare) telecommunicatiemiddelen mogen in zittingzalen en enquêtekamers niet ingeschakeld zijn.

Wapens en explosieven

Het is verboden om wapens, als wapens te gebruiken voorwerpen en explosieven mee te nemen in het gerechtsgebouw.

Verdovende middelen

Het is verboden verdovende middelen zoals drugs en alcohol het gebouw binnen te brengen.

Wachtruimten

Wanneer u moet wachten in het Paleis van Justitie, kunt u dit doen in de daarvoor bestemde wachtruimtes. U dient zich in de wachtruimtes rustig en ordelijk te gedragen.

Versnaperingen

In de wachtruimtes en in het restaurant worden versnaperingen verkocht, deze mogen alleen in de ruimtes worden genuttigd waar deze worden verkocht. In de overige ruimtes van het Paleis van Justitie mag niet worden gegeten en gedronken.

Gehandicapten

Het Paleis van Justitie is toegankelijk voor gehandicapten. Wanneer u hulp nodig heeft bij binnenkomst van het Paleis, kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met de receptie, 088 362 39 10.

Gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen, zoals o.a. een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts. Een uitzondering kan gemaakt worden op basis van gezondheid of veiligheid.