Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Het CBb is voorlopig beperkt toegankelijk vanwege het coronavirus. Pers en publiek moeten zich vooraf aanmelden.

Bezoekadres (Bruggebouw)

Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)
Bekijk het Paleis van Justitie van binnen

Zittingsadres (gebouw Raad van State)

Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Routebeschrijving (raadvanstate.nl)

Telefoonnummer

088 362 39 10

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoek aan het CBb 

Bezoekinformatie

Mailen met het CBb

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).
Veilig mailen met het CBb start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met het CBb (app.zivver.com).

Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus bij het CBb
Maatregelen coronavirus vanuit de Rechtspraak

Over het CBb

Het CBb is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Op maandag tot en met vrijdag vinden er zittingen plaats in het Paleis van Justitie. De zittingen van het Fosfaatrechten Project 2 vinden plaats op maandag en donderdag.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Als u de zitting wilt bijwonen, moet u zich vooraf aanmelden.

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op de pagina Openbaarmaking en publicatie van uitspraken bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 9.45 uur uitspraak doet. Als u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, moet u zich uiterlijk op de maandag tevoren om 13:00 uur, telefonisch of per e-mail, aanmelden.

De (eventueel geanonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

U kunt een beroepsprocedure bij het CBb starten.

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Rechter schrapt Mestboetes wegens gebruik geheime marge en strijd met willekeurverbodRechter schrapt Mestboetes wegens gebruik geheime marge en strijd met willekeurverbodhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/rechter-schrapt-mestboetes-wegens-gebruik-geheime-marge-en-strijd-met-willekeurverbod.aspxDen Haag26-7-2021 22:00:00Een veehouder hoeft definitief geen boetes te betalen voor overtreding van de Meststoffenwet. Dat blijkt uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag deed in het hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag.
Vangen en doden wilde ganzen valt onder jachtVangen en doden wilde ganzen valt onder jachthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Vangen-en-doden-wilde-ganzen-valt-onder-jacht.aspxDen Haag19-7-2021 22:00:00<div><span>Stichting Animal Rights vroeg de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  handhavend op te treden tegen het vangen en doden van in het wild levende ganzen op grond van  dierenwelzijnsvoorschriften. Het betrokken bedrijf vangt en doodt de ganzen met provinciale ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming met als doel het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen. De ganzen worden in een vangkooi gedreven en daarna in een trailer, waarin ze met gas worden gedood.</span></div>
Bestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande faseBestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande fasehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Bestuursrechter-toetst-niet-meer-ambtshalve-tijdigheid-rechtsmiddel-in-voorgaande-fase.aspxDen Haag8-7-2021 22:00:00<p><span>De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag in een zogenoemde gemengde kamer, bestaande uit de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal staat of de rechtbank Zeeland-West-Brabant een bezwaar terecht ambtshalve (uit zichzelf, los van wat partijen hebben aangevoerd) wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard. In de uitspraak wordt bepaald dat de bestuursrechter niet langer ambtshalve de tijdigheid van een bezwaar beoordeelt. Hetzelfde geldt voor de ambtshalve beoordeling in hoger beroep of het beroep bij de rechtbank tijdig was.</span><br></p>