College van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)


Telefoonnummer

088 - 362 3910

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoekinformatie

Bezoekinformatie

Over het College van Beroep

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht. Dat betekent dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven actief is op gebieden waar iedere inwoner van Nederland mee in aanraking komt.

In veel gevallen oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven als eerste en hoogste bestuursrechter, in een aantal gevallen oordeelt het College in hoger beroep.

 


 

Zittingen

Zittingroosters

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9.00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.

Regels en procedures

Wilt u een rechtszaak beginnen? Bent u bij een rechtszaak betrokken geraakt? Zoekt u juridische informatie? Antwoorden op deze vragen vindt u op rechtspraak.nl

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

 

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Heropening zaken over fosfaatrechten met oog op individuele beoordeling 16-10-2018 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in een aantal zaken over fosfaatrechten het onderzoek heropend. Het gaat om beroepen van melkveehouders tegen de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) op grond van de Meststoffenwet vastgestelde fosfaatrechten. Volgens de melkveehouders is de vaststelling van fosfaatrechten in strijd met hun eigendomsrecht. Zij beroepen zich in dat verband op het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EP). <br>In één zaak heeft het CBb wel einduitspraak gedaan.</p>
Ook accountant in business moet beroepseed afleggen1-10-2018 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigt dit in het hoger beroep tegen een tuchtuitspraak van de accountantskamer. De betrokken accountant wees er op dat hij de specifieke belangen van zijn werkgever of opdrachtgever behartigt en (toch) moet beloven in het openbaar belang te handelen.  Het CBb beklemtoont dat het openbaar belang bij de werkzaamheden van elke accountant in mindere of meerdere mate een rol speelt. Ook de accountant in business moet handelen met inachtneming van dat openbaar belang en zich daarbij houden aan de fundamentele beginselen. Hij moet daarom de beroepseed afleggen.<br>De accountantskamer heeft terecht de inschrijving in het accountantsregister voor een maand doorgehaald.<br></p>
Toezichtheffingen DNB voor betaalinstellingen houden stand 17-9-2018 22:00:00<p>De Nederlandsche Bank (DNB) heeft terecht heffingen opgelegd aan een aantal Nederlandse betaalinstellingen voor de toezichtkosten over het jaar 2015. Buitenlandse betaalinstellingen die in Nederland actief zijn op een Europees paspoort (EP-houders) hoeven niet mee te betalen aan deze toezichtkosten. Dat is de uitkomst van de hoger beroepen van DNB en de betaalinstellingen, waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag uitspraak deed.  </p>