Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

In verband met het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Ondanks de moeilijke situatie laat de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken wel doorgaan. Lees hier meer over de laatste stand van zaken


Bezoekadres

Bezoekadres (Bruggebouw)
Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)

Zittingsadres (gebouw Raad van State)
Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Routebeschrijving (raadvanstate.nl)

Telefoonnummer
088 362 39 10

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoekinformatie
Bezoekinformatie

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Over het CBb

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Zittingroosters

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9.00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zittingen Fosfaat Project 2

De zittingen van het Fosfaatrechten Project 2 vinden plaats op maandag en donderdag in Gebouw Hofstaete,  Parkstraat 15-25 in Den Haag. Naar het zittingsrooster

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op deze pagina bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 10.00 uur uitspraak doet.

De (eventueel geanonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

Wilt u een rechtszaak beginnen? Bent u bij een rechtszaak betrokken geraakt? Zoekt u juridische informatie? Antwoorden op deze vragen vindt u op rechtspraak.nl

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Fusiebesluit Staatsloterij en Lotto blijft in standFusiebesluit Staatsloterij en Lotto blijft in standhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Fusiebesluit-Staatsloterij-en-Lotto-blijft-in-stand.aspxDen Haag9-11-2020 23:00:00<p>Vandaag deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in het hoger beroep van Stichting Speel Verantwoord  over de vergunning voor de fusie tussen SENS (Staatsloterij) en SNS (Lotto), samen de Nederlandse Loterij. Net als de rechtbank Rotterdam is het CBb van oordeel dat deze door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleende vergunning in stand kan blijven. Van de fusie zijn geen significante mededingingsproblemen te verwachten, ook niet wanneer in de toekomst het aanbieden van online kansspelen mogelijk wordt.</p>
Paspoorten voor konikpaarden terecht afgegevenPaspoorten voor konikpaarden terecht afgegevenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Paspoorten-voor-konikpaarden-terecht-afgegeven.aspxDen Haag4-11-2020 23:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak op het verzoek van Stichting Animal Rights om een voorlopige voorziening te treffen die de slacht van circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen moet voorkomen. Dit verzoek werd behandeld op 2 november jl.</p>
Livestream uitspraak zitting CBb konikpaarden OostvaardersplassenLivestream uitspraak zitting CBb konikpaarden Oostvaardersplassenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Livestream-uitspraak-zitting-CBb-konikpaarden-Oostvaardersplassen.aspxDen Haag3-11-2020 23:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet morgen, 5 november 2020, uitspraak op het verzoek van Animal Rights een voorlopige voorziening te treffen die de slacht van circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen moet voorkomen. Animal Rights maakt bezwaar tegen de afgifte van paardenpaspoorten die nodig zijn voor het vervoer van deze dieren naar het slachthuis. Het verzoek om een voorlopige voorziening werd behandeld op <br>2 november jl.</p>