College van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Wij zijn gesloten op maandag 22 april (tweede paasdag).

Bezoekadres

Bezoekadres
Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)

Telefoonnummer
088 362 3910

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoekinformatie

Bezoekinformatie

Over het CBb

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.
Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht. Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg, als rechter in hoger beroep. In eerste en enige aanleg oordeelt het CBb over onder andere landbouwsubsidies, tarieven voor gezondheidszorg en telecomtarieven.
In hoger beroep oordeelt het CBb over onder andere mestboetes en boetes voor verboden prijsafspraken. Ook treedt het CBb in hoger beroep op als tuchtrechter voor (register)accountants.

 


 

Zittingen

Zittingroosters

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9.00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u hier bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop om 10.00 uur uitspaak doet.

Regels en procedures

Wilt u een rechtszaak beginnen? Bent u bij een rechtszaak betrokken geraakt? Zoekt u juridische informatie? Antwoorden op deze vragen vindt u op rechtspraak.nl

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

 

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Fosfaatrechten: uitspraak CBb in zaken over "jongvleesvee"15-4-2019 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak in de zaken van drie veehouders. Het gaat om beroepen tegen de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) op grond van de Meststoffenwet (Msw) vastgestelde fosfaatrechten. Hierin is de vraag aan de orde of vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen, kan worden aangemerkt als “melkvee” in de zin van de Msw. De veehouders vinden dat dit het geval is. Het CBb is het hiermee eens en heeft de beroepen gegrond verklaard. </p>
Geen ontheffingen van het uitbreidingsverbod voor varkens- en pluimveehouders (POR-regelingen)8-4-2019 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag uitspraak in de beroepen van een groot aantal varkens- en pluimveehouders over de afwijzing van hun verzoeken om ontheffing van het uitbreidingsverbod. <br></p>
Professionele standaarden voor hoogste bestuursrechterlijke colleges vastgesteld31-3-2019 22:00:00<p>De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben gezamenlijk hun professionele standaarden vastgesteld. De professionele standaarden treden in werking met ingang van 1 april 2019. </p>