Laden...

BNNVARA mag aflevering van documentaire 'Een Amerikaanse nachtmerrie' niet uitzenden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > BNNVARA mag aflevering van documentaire 'Een Amerikaanse nachtmerrie' niet uitzenden
Amsterdam, 19 juni 2023

BNNVARA en documentairemaker Submarine BV mogen de vijfde aflevering van de documentaire 'Een Amerikaanse nachtmerrie' niet uitzenden. In de aflevering wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen en is geen recht gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. Ook zou uitzending reële, mogelijk levensbedreigende, risico's voor betrokkene meebrengen. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag in hoger beroep beslist in het kort geding van een in Amerika in hechtenis verblijvende Nederlander (hierna: eiser) tegen de producent Submarine en BNNVARA.

Langdurige gevangenisstraf

In 1983 zijn de vrouw en stiefdochter van de eiser vermoord. Hij is in 1984 tot 56 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het aanzetten tot de moorden en zit nu al 37 jaar in Amerika in de gevangenis. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Over zijn positie zijn kamervragen gesteld. De documentaire stelt de vraag aan de orde of hij wel een eerlijk proces heeft gehad. Aan de oorspronkelijk voorgenomen vier afleveringen hebben BNNVARA en Submarine een vijfde aflevering toegevoegd. In de vijfde aflevering wordt vooral de beschuldiging van familieleden van zijn vermoorde vrouw dat hij twee minderjarige meisjes seksueel zou hebben misbruikt aan de orde gesteld. Hun beschuldigingen hebben ertoe geleid dat hij niet in aanmerking kwam voor voortijdige invrijheidsstelling. De eiser heeft deze beschuldigingen ontkend, en sluitend bewijs is daarvoor niet geleverd en, zoals erkend door Submarine en BNNVARA in deze procedure, ook niet te leveren.

Uitzendverbod

De eiser heeft in het hoger beroep onder meer gevorderd dat het hof Submarine en BNNVARA verbiedt om de vierde en de vijfde aflevering uit te zenden. BNNVARA en Submarine hebben aangevoerd, kort gezegd, dat de documentaire journalistiek verantwoord is. Zij hebben zich beroepen op het recht van persvrijheid.

Voorgenomen uitzending aflevering 4 niet, aflevering 5 wel onrechtmatig

Het hof oordeelt dat voor een verbod op uitzending (vanavond) van de vierde aflevering, waarin betrokkenheid van eiser bij drugshandel aan de orde komt onvoldoende gronden bestaan.

Wat betreft de vijfde aflevering, geprogrammeerd voor 26 juni 2023, constateert het hof dat daarin indringend, aan de hand van interviews, de beschuldigingen van de familieleden van de destijds vermoorde vrouw langdurig aan de orde komen, terwijl de voice over op meerdere momenten de beschuldiging van kindermisbruik als waar en bewezen presenteert. Dit terwijl Submarine en BNNVARA in deze procedure hebben verklaard dat wat hen betreft zijn schuld niet zeker is. Bovendien blijkt dat de eiser deze aflevering nooit heeft gezien, en evenmin de daarin opgenomen beschuldigingen. Ook is hem geen adequate gelegenheid geboden voor wederhoor.  Alles bij elkaar oordeelt het hof dat in de vijfde aflevering geen duidelijk onderscheid is aangebracht tussen feiten, beweringen en meningen en geen recht is gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. Om deze redenen, en ook gezien de ernst van de beschuldiging, en rekening houdend met de reële, mogelijk levensbedreigende, risico's voor de eiser verbiedt het hof de uitzending van de vijfde aflevering.

Uitspraken