Gerechtshof Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Gerechtshoven > Gerechtshof Amsterdam

Bezoekadres

Bezoekadres

IJdok 20
1013 MM Amsterdam

 

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Telefoon

088 361 1110

Nieuws gerechtshof Amsterdam  Nieuws gerechtshof Amsterdam

 

 

Ondernemingskamer acht beroep van ondernemingsraad APM Terminals Maasvlakte II gegrond17-5-2018 22:00:00APM Terminals Maasvlakte II B.V. heeft niet in redelijkheid kunnen komen tot het besluit tot het vaststellen van de definitieve tekst van een transitieprotocol, voor zover dit protocol ziet op de personele gevolgen van de aanschaf van 2 kranen (SQC’s) <p>APM Terminals Maasvlakte II B.V. (“APM TMVII”) heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het besluit van 19 maart 2018 tot het vaststellen van de definitieve tekst van een transitieprotocol, voor zover dit protocol ziet op de personele gevolgen van de aanschaf van 2 kranen (SQC’s) door APM TMVII in 2016. De Ondernemingskamer verbindt hieraan voor wat betreft de inhoud en werking van het Transitieprotocol evenwel geen consequenties. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag geoordeeld. </p>
Agenda Ondernemingskamer 24 mei 201817-5-2018 22:00:00Op donderdag 24 mei 2018 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:<p>Op donderdag 24 mei 2018 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:</p>
Wrakingsverzoek Wilders toegewezen17-5-2018 22:00:00Het wrakingsverzoek van Wilders is vandaag door de wrakingskamer toegewezen.<p>Het wrakingsverzoek van Wilders richt zich op de afwijzing van meerdere onderzoekswensen van de verdediging. Deze wensen hadden tot doel om duidelijkheid te brengen in de beslissing van het OM om Wilders te vervolgen, maar Pechtold niet te vervolgen. Het hof heeft deze verzoeken afgewezen onder toepassing – kort gezegd – van het noodzaakscriterium. De wrakingskamer is van oordeel dat de strafkamer deze beslissing niet of in ieder geval onvoldoende heeft onderbouwd. De wrakingskamer komt dan ook tot de conclusie dat de vrees bij verzoeker voor vooringenomenheid van de strafkamer objectief gerechtvaardigd is. Dit leidt ertoe dat het wrakingsverzoek vandaag door de wrakingskamer wordt toegewezen.</p>

Vraag en antwoord

Moet ik iets meenemen als ik het Paleis van Justitie bezoek?

Ja, neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Als u bent opgeroepen te verschijnen voor het gerechtshof, neemt u dan altijd de ontvangen oproep mee.

Kan ik mijn auto parkeren bij het Paleis van Justitie?

Op het eiland IJdock is een grote parkeergarage aanwezig.