Geen wanbeleid in geschil voormalige aandeelhouders Slotervaartziekenhuis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Geen wanbeleid in geschil voormalige aandeelhouders Slotervaartziekenhuis
Amsterdam, 13 mei 2015

In het geschil tussen de voormalige aandeelhouders van het Slotervaartziekenhuis heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam vandaag het verzoek tot vaststelling van wanbeleid afgewezen.

Onderzoek

Indertijd waren de familie Schram (51%) en de familie Erbudak (49%) de indirecte aandeelhouders van het Slotervaartziekenhuis via een gezamenlijke vennootschap genaamd Meromi. Deze vennootschap hield alle aandelen in Slotervaartziekenhuis. De kern van het geschil tussen deze partijen is een besluit van Pim Schram als bestuurder van Meromi tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen in Slotervaartziekenhuis aan Delta Onroerend Goed BV (een vennootschap van familie Schram). Deze uitgifte strekte tot gedeeltelijke omzetting van een door Delta aan Slotervaartziekenhuis verstrekte geldlening. Als gevolg van die omzetting liep het indirecte aandelenbelang van de familie Erbudak in Slotervaartziekenhuis terug van 49% tot minder dan 1%. Op verzoek van de familie Erbudak heeft de Ondernemingskamer in oktober 2013 een onderzoek bevolen. Dit onderzoek is in maart 2014 uitgemond in een verslag.

Geen wanbeleid

De Ondernemingskamer heeft nu geoordeeld dat de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen aan Delta moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de crisis waarin Slotervaartziekenhuis zich indertijd (begin 2013) bevond. Die crisis bestond uit een complex van financiële en organisatorische problemen als gevolg van het door Aysel Erbudak als bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis gevoerde beleid. Aysel Erbudak is op 19 februari 2013 door de raad van commissarissen van Slotervaartziekenhuis als bestuursvoorzitter van Slotervaartziekenhuis geschorst. De Ondernemingskamer acht het begrijpelijk dat het bestuur van Meromi meende dat de uitgifte van aandelen aan Delta een wezenlijke bijdrage kon leveren aan de oplossing van de crisis waarin het ziekenhuis zich bevond. Het oordeel van de Ondernemingskamer dat de emissie geen wanbeleid is berust mede op de omstandigheid dat Delta door de emissie niet financieel werd bevoordeeld. Ook overweegt de Ondernemingskamer dat de emissie weliswaar afbreuk deed aan de zeggenschap van de familie Erbudak over het ziekenhuis, maar dat dit niet leidde tot verslechtering van de economische positie van de familie Erbudak ten opzichte van het ziekenhuis.   
Alle aandelen in het Slotervaartziekenhuis zijn op 31 december 2013 verkocht en overgedragen aan een derde partij. De partijen die zijn betrokken in de procedure bij de Ondernemingskamer zijn sindsdien geen aandeelhouder meer van het Slotervaartziekenhuis.

Uitspraken

Meest gelezen berichten