Ondernemingskamer acht beroep van ondernemingsraad APM Terminals Maasvlakte II gegrond

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer acht beroep van ondernemingsraad APM Terminals Maasvlakte II gegrond
Amsterdam, 18 mei 2018

APM Terminals Maasvlakte II B.V. (“APM TMVII”) heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het besluit van 19 maart 2018 tot het vaststellen van de definitieve tekst van een transitieprotocol, voor zover dit protocol ziet op de personele gevolgen van de aanschaf van 2 kranen (SQC’s) door APM TMVII in 2016. De Ondernemingskamer verbindt hieraan voor wat betreft de inhoud en werking van het Transitieprotocol evenwel geen consequenties. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag geoordeeld.

Adviesaanvraag 2016: aanschaf 2 SQC’s

In augustus 2016 heeft APM TMVII aan de ondernemingsraad advies gevraagd over de aanschaf van 2 kranen (SQC’s). De ondernemingsraad had geen bezwaar tegen deze aanschaf. Wel heeft hij zich het recht voorbehouden over de personele gevolgen daarvan te adviseren. Op 18 april 2018 heeft APM TMVII de ondernemingsraad geïnformeerd over de voorziene personele gevolgen van de aanschaf van de 2 kranen voor de functies van Remote Crane Operator en Terminal Assistant.

Onderhandelingen Transitieprotocol

Vanaf eind 2017 heeft APM TMVII met haar zustervennootschap APM Terminals Rotterdam B.V. (hierna: APM TR), FNV en CNV onderhandeld over nieuwe bedrijfscao’s. Daarbij is ook het “Protocol Transitie APM Terminals Rotterdam - APM Terminals Maasvlakte II” (hierna: het Transitieprotocol) betrokken. In het Transitieprotocol wordt onder meer bepaald hoe zal worden voorzien in het vervullen van vacatures die naar verwachting zullen ontstaan voor de functies van Remote Crane Operator en Terminal Assistant. Het Transitieprotocol regelt onder meer de vervulling van vacatures van APM TMVII met personeel van APM TR.
Op 19 maart 2018 is tussen APM TMVII met APM TR, FNV en CNV de definitieve tekst van het Transitieprotocol tot stand gekomen. De uitkomst van de ledenraadpleging van FNV en CNV over het Transitieprotocol wordt naar verwachting op 22 mei 2018 bekendgemaakt. 

Transitieprotocol en lopende adviesaanvraag

Naar het oordeel van de Ondernemingskamer staat in een deel van het Transitieprotocol een regeling over de personele gevolgen van het besluit tot aanschaf van de 2 kranen. Dat betekent dat de ondernemingsraad in dat opzicht geen wezenlijke invloed meer kan uitoefenen op een nog te nemen besluit over de personele gevolgen van de aanschaf van de 2 kranen. Met het vaststellen van de tekst van het Transitieprotocol is dat besluit in feite al genomen. De Ondernemingskamer heeft daarom geoordeeld dat APM TMVII niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit tot vaststelling van het Transitieprotocol, voor zover dat protocol ziet op die personele gevolgen.

Geen gevolgen voor Transitieprotocol

Verzoeken van de ondernemingsraad om APM TMVII te gebieden het Transitieprotocol in te trekken en te verbieden het Transitieprotocol uit te voeren, zijn door de Ondernemingskamer afgewezen. Zo’n gebod of verbod zou op onaanvaardbare manier de verhouding met de vakorganisaties doorkruisen. Het blijft dus bij een verklaring voor recht, dat wil zeggen bij de constatering dat APM TMVII in redelijkheid dat besluit niet had kunnen nemen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten