Laden...

Ondernemingskamer gelast onderzoek en benoemt tijdelijk commissaris bij SRK Rechtsbijstand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer gelast onderzoek en benoemt tijdelijk commissaris bij SRK Rechtsbijstand
Amsterdam, 31 oktober 2018

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gelast een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK) en de vereniging Groep Rechtsbijstandverzekering (de Vereniging). Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer mr. B.F.M. Knüppe tot commissaris van SRK en bestuurder van de Vereniging. Dit is vandaag beslist in een procedure die aanhangig is gemaakt door SRK zelf. Ook de Vereniging en de ondernemingsraad van SRK vroegen om een onderzoek.

Gegronde redenen voor twijfel aan een juiste gang van zaken

SRK verleent rechtsbijstand aan verzekerden die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten bij een van de 5 deelnemende verzekeraars. Nationale Nederlanden (NN) en Aegon zijn de grootste deelnemers en vertegenwoordigen respectievelijk 70% en 20% van de omzet van SRK. Sinds 2012 hebben partijen gesproken over een herstructurering van de samenwerking. Medio 2017 is daarover inhoudelijk overeenstemming bereikt, zij het dat nog een fiscale complicatie speelde. NN gaf vervolgens in mei 2018 te kennen met ingang van 1 januari 2019 geen gebruik meer te zullen maken van SRK. Aegon zegde eind september 2018 haar deelnemerschap op per 1 januari 2019.
De opzeggingen van NN en Aegon hebben ingrijpende gevolgen voor de continuïteit van SRK gelet op de sterke afhankelijkheid van SRK van deze beide verzekeraars. De Ondernemingskamer oordeelt dat NN zich bij haar opzegging de belangen van SRK en de overige deelnemende verzekeraars onvoldoende heeft aangetrokken. De Ondernemingskamer plaats ook vraagtekens bij de opzegging door Aegon, in het bijzonder bij de timing daarvan. Na de opzeggingen van NN en later Aegon is overleg tussen partijen niet uitgemond in een ordentelijke regeling van de gevolgen van de wens van NN en Aegon om niet langer gebruik te maken van SRK. Als gevolg daarvan bestaat thans, kort voor de datum waartegen is opgezegd, onzekerheid over de toekomst van SRK, haar 400 medewerkers en de positie van de overige 3 deelnemende verzekeraars.

Tijdelijk commissaris en standstill tot 1 juli 2019

De Ondernemingskamer heeft bepaald dat de opzeggingen door NN en Aegon zijn opgeschort tot 1 juli 2019. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer mr. B.F.M. Knüppe benoemd tot commissaris van SRK en bestuurder van de Vereniging. Onder zijn leiding hebben partijen de gelegenheid om voor het eind van dit jaar tot een regeling te komen op basis van een inventarisatie van de toekomstscenario’s van SRK.

Mogelijk vervolg van de procedure

Indien partijen niet voor het eind van dit jaar tot een regeling komen, zal de behandeling van de zaak worden voortgezet ter zitting van de Ondernemingskamer van 10 januari 2019. De Ondernemingskamer heeft in afwachting daarvan bepaald dat het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken, dat betrekking heeft op de periode vanaf mei 2016, vooralsnog niet zal starten.

Uitspraken