Laden...

Ondernemingskamer wijst verzoek om onderzoek bij Triodos Bank af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer wijst verzoek om onderzoek bij Triodos Bank af
Amsterdam, 16 maart 2023

Op onderdelen kan getwijfeld worden aan het in het verleden gevoerde beleid van Triodos, maar een onderzoek is nu niet in het belang van de bank en de certificaathouders. Dat heeft de Ondernemingskamer vandaag geoordeeld in de zaak van een groep certificaathouders en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) tegen Triodos Bank.

Stilleggen handel certificaten

Een groep certificaathouders van Triodos en VEB hadden de Ondernemingskamer in deze enquêteprocedure om een onderzoek gevraagd. Het ging daarbij over het besluit van Triodos om de interne handel in haar certificaten in 2020 en 2021 stil te leggen en over het besluit van Triodos om de handel in certificaten in de toekomst via een extern handelsplatform te laten verlopen. 

Twijfel aan juist beleid vóór 18 maart 2020, maar niet daarna

De Ondernemingskamer oordeelt dat Triodos al in 2017 wist dat er problemen dreigden met de interne handel in certificaten en eerder onderzoek had moeten doen naar mogelijke oplossingen. Maar verder bestaan geen gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Triodos. Nadat Triodos de handel op 18 maart 2020 had opgeschort heeft zij uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Daarbij zijn de alternatieven in kaart gebracht en de belangen van zowel de bank en haar missie als de certificaathouders zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk is gekozen om de handel in certificaten via een notering aan een extern handelsplatform mogelijk te maken, waardoor de certificaathouders na drie jaar hun certificaten weer kunnen verkopen. 

Belangenafweging

Een onderzoek naar vóór 18 maart 2020 gemaakte fouten is volgens de Ondernemingskamer nu niet in het belang van Triodos en haar certificaathouders. Zij zijn met name gediend met een succesvolle notering van de certificaten aan een extern handelsplatform, dat volgens planning in het tweede kwartaal van 2023 wordt gestart. Een onderzoek zou het risico meebrengen dat het proces van die notering vertraging oploopt, terwijl een onderzoek ook negatieve gevolgen kan hebben voor de vraag naar certificaten op het handelsplatform en de daarvoor door de certificaathouders te ontvangen prijs. Een afweging van de betrokken belangen leidt er daarom toe dat het verzoek om een onderzoek wordt afgewezen.  Uitspraken