Schorsing notaris in ‘konijnenorenzaak’ ook in hoger beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Schorsing notaris in ‘konijnenorenzaak’ ook in hoger beroep
Amsterdam, 31 maart 2015

De schorsing van een Haagse notaris in de ‘konijnenorenzaak’ blijft ook in hoger beroep in stand. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam in deze tuchtzaak vandaag beslist. Hiermee is de beslissing van de kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag van 10 september 2014 bevestigd. Deze beslissing luidde dat de notaris voor een week werd geschorst in de uitoefening van zijn ambt.

klachten

De notaris is betrokken geweest bij de levering van vastgoed in een faillissement. Bij het ondertekenen van de akten zijn op het kantoor van de notaris foto’s gemaakt. Op een van die foto’s is een aantal personen te zien, onder wie de notaris, die aan een tafel zitten en slingers om de nek dragen (voornamelijk in de kleur roze), een pot mosterd in de hand hebben en/of van kunststof vervaardigde blote vrouwenborsten hebben voorgebonden. Daarnaast heeft de notaris roze konijnenoren op zijn hoofd. Eén van die attributen is een verwijzing naar de naam van de curator in het faillissement. De foto heeft op de Facebookpagina van één van de kopers van het vastgoed gestaan en is door de notaris ‘geliked’. De foto heeft ook op de persoonlijke Facebookpagina van de notaris gestaan.

Schending eer en aanzien notarisambt

Het hof is evenals de kamer voor het notariaat van oordeel dat de notaris de eer en het aanzien van het notariaat heeft geschaad door mee te werken aan deze vertoning en toe te staan dat daarvan een foto werd gemaakt die later op sociale media terecht is gekomen. De gang van zaken is onnodig kwetsend en respectloos jegens de curator en de failliet. De notaris heeft onvoldoende de (mogelijke) gevolgen van zijn handelen overzien. Verder heeft hij de kracht van sociale media, in dit geval Facebook, duidelijk onderschat. Niet gebleken is dat de notaris er alles aan heeft gedaan om de gevolgen van zijn handelen – die hij had kunnen en moeten voorzien – zoveel als mogelijk te beperken. De notaris heeft evenmin een verklaring gegeven hoe de foto op zijn persoonlijke Facebookpagina terecht is gekomen. Ook heeft hij niet kunnen uitleggen waarom hij de foto heeft ‘geliked’. De klacht van de faillissementscurator is gegrond.

Beslissing hof

Het hof heeft daarom vandaag de beslissing van de kamer voor het notariaat bevestigd, met dien verstande dat de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt van de notaris voor de duur van één week zal ingaan op maandag 6 april 2015 te 0:00 uur. De beslissing van het hof is definitief: er kan geen beroep tegen worden ingesteld. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten