Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

In verband met het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Ondanks de moeilijke situatie laat de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken wel doorgaan. Lees hier meer over de laatste stand van zaken

Contact

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 362 11 11

Meer informatie

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. Daarnaast behandelt de Centrale Raad van Beroep ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

De Centrale Raad van Beroep houdt alleen fysieke zittingen in het gerechtsgebouw in Utrecht en maakt geen gebruik van externe locaties. Om fysieke zittingen veilig en verantwoord te laten verlopen, zijn passende maatregelen getroffen. Zo zijn plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet en zorgen we voor een gecontroleerde ontvangst van partijen en bezoekers.                              
Sinds 1 december 2020 bent u verplicht in de publieke ruimten van het gerechtsgebouw een mondkapje te dragen. Neemt u een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

De zittingen starten in verband met de veiligheid op wisselende tijdstippen. Kom niet vroeger dan 15 minuten voor aanvang van de behandeling van de zaak op de zitting naar het gerechtsgebouw.

Zitting bijwonen

Voor de fysieke zittingen geldt dat procespartijen zich niet hoeven aan te melden. Alle overige bezoekers (dus ook familieleden van partijen) moeten zich wel aanmelden. Let op: het aantal plekken is beperkt. Om als belangstellende bij een zitting aanwezig te kunnen zijn, stuurt u – uiterlijk 2 werkdagen van tevoren - een e-mail aan crvb@rechtspraak.nl. U vermeldt hierin uw naam, telefoonnummer en de gegevens van de zitting die u wilt bijwonen. Toegang tot het gerechtsgebouw is alleen mogelijk door het tonen van een e-mailbevestiging van de reservering. Lees hier meer over de toegang voor publiek.

Avondklok

Als u tijdens de avondklok moet reizen om bij een zitting aanwezig te zijn, kan dat als u in het bezit bent van twee documenten:

  • Een 'Eigen verklaring avondklok' (rijksoverheid.nl), dit kan schriftelijk of digitaal,
  • Een brief met daarin de uitnodiging, oproep of dagvaarding voor de zitting.

Hiermee toont u aan dat het noodzakelijk is dat u op straat bent.

Voorzieningen

In het gerechtsgebouw kunt u gebruik maken van de toiletten.

Er is een automaat waar koek en andere kleine versnaperingen gekocht kunnen worden. Koffie, thee, water, soep en dergelijke zijn gratis verkrijgbaar uit de drankenautomaat.

 

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Inwerkingtreding-Besluit-elektronisch-procederen-1-januari-2021.aspxUtrecht28-12-2020 23:00:00<p>Met ingang van 1 januari 2021 treedt het 'Besluit elektronisch procederen' in werking. Voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten betekent dit het volgende:</p>
Inschrijfverplichting uitzendbureaus niet strijdig met Europees rechtInschrijfverplichting uitzendbureaus niet strijdig met Europees rechthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Inschrijfverplichting-uitzendbureaus-niet-strijdig-met-Europees-recht.aspxUtrecht1-12-2020 23:00:00<p><br>Om misbruik van en met uitzendkrachten tegen te gaan, is in de wet opgenomen dat uitzendbureaus zich moeten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als die inschrijving er niet is, kunnen zowel het uitzendbureau als de werkgever die gebruik maakt van dat uitzendbureau een boete krijgen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft vandaag geoordeeld dat deze inschrijfverplichting niet in strijd is met het Europees recht. Daarnaast heeft de CRvB geoordeeld dat het huidige boetestelsel te weinig ruimte biedt om onderscheid te kunnen maken in de hoogte van de boete. De CRvB formuleert daarom zelf criteria zodat een hogere boete opgelegd kan worden bij opzettelijke overtreding van de wet en een lagere boete wanneer geen sprake is van opzet. </p>
Internationale chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalenInternationale chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Internationale-chauffeurs-moeten-sociale-premies-aan-Nederland-betalen.aspxUtrecht18-11-2020 23:00:00<p>De Sociale Verzekeringsbank (Svb) heeft terecht de Nederlandse socialezekerheidswetgeving toegepast op internationale vrachtwagenchauffeurs met een arbeidscontract bij een bedrijf in Cyprus. Nederlandse vervoersondernemingen zijn namelijk de werkgever waar de chauffeurs voor werken. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld. Dit oordeel volgt uit de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020. </p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.