Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact

De CRvB is voorlopig beperkt toegankelijk vanwege het coronavirus. Pers en publiek moeten zich vooraf aanmelden.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 362 11 11

Meer informatie

Coronamaatregelen

Maatregelen coronavirus bij de CRvB
Maatregelen coronavirus vanuit de Rechtspraak

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. Daarnaast behandelt de Centrale Raad van Beroep ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Om fysieke zittingen veilig en verantwoord te laten verlopen, zijn passende maatregelen getroffen. Zo zijn plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet en zorgen we voor een gecontroleerde ontvangst van partijen en bezoekers.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de:

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Bestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande faseBestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande fasehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Bestuursrechter-toetst-niet-meer-ambtshalve-tijdigheid-rechtsmiddel-in-voorgaande-fase.aspxUtrecht8-7-2021 22:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag in een zogenoemde gemengde kamer, bestaande uit de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal staat of de rechtbank Zeeland-West-Brabant een bezwaar terecht ambtshalve (uit zichzelf, los van wat partijen hebben aangevoerd) wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard. In de uitspraak wordt bepaald dat de bestuursrechter niet langer ambtshalve de tijdigheid van een bezwaar beoordeelt. Hetzelfde geldt voor de ambtshalve beoordeling in hoger beroep of het beroep bij de rechtbank tijdig was.<br><br></p>
Brandweerman mag niet ontslagen worden vanwege lidmaatschap Hells AngelsBrandweerman mag niet ontslagen worden vanwege lidmaatschap Hells Angelshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Brandweerman-mag-niet-ontslagen-worden-vanwege-lidmaatschap-Hells-Angels.aspxUtrecht30-6-2021 22:00:00<p>Het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland mag een medewerker van het brandweerkorps niet ontslaan omdat hij lid is van de Hells Angels. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld. De medewerker werd ontslagen omdat de motorclub strafbare feiten zou plegen en vanwege de lopende procedure om de club verboden te verklaren. Volgens het bestuur was het lidmaatschap van de man niet te verenigen met de voorbeeldfunctie die hij als hoofdbrandwacht-plus vervult. <br></p>
'Meedenkers' in de wet vastgelegd'Meedenkers' in de wet vastgelegdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Meedenkers-in-de-wet-vastgelegd.aspxUtrecht30-6-2021 22:00:00<p>Vandaag, donderdag 1 juli 2021, is de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen in werking getreden. De wet regelt de mogelijkheid om ‘meedenkers’ in te zetten in zaken bij de hoogste bestuursrechters. Een welkome vernieuwing.<br></p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.