Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

In verband met het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Ondanks de moeilijke situatie laat de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken wel doorgaan. Lees hier meer over de laatste stand van zaken

Contact

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 362 11 11

Meer informatie

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen met partijen beperkt mogelijk

Weer meer zittingen

Sinds 11 mei worden op beperkte schaal rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de zittingszaal behandeld. Het gaat om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht.

De Centrale Raad van Beroep zal stap voor stap het aantal en soorten zaken uitbreiden dat tijdens een fysieke zitting wordt behandeld. Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt om zoveel mogelijk rechtszaken via de huidige werkwijzen te behandelen, schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

De Centrale Raad van Beroep houdt alleen fysieke zittingen in het gerechtsgebouw in Utrecht en maakt geen gebruik van externe locaties.

De zittingen starten rond 09.30 uur. Kom niet vroeger dan 15 minuten voor aanvang van de behandeling van de zaak ter zitting naar het gerechtsgebouw.


Zitting bijwonen

Om fysieke zittingen veilig en verantwoord te laten verlopen, zijn passende maatregelen getroffen. Zo zijn plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet en zorgen we voor een gecontroleerde ontvangst van partijen en bezoekers. Voor de fysieke zittingen geldt dat procespartijen zich niet hoeven aan te melden. Alle overige bezoekers moeten zich wel aanmelden. Dit geldt voor de zittingen vanaf 17 augustus as. Let op: het aantal plekken is beperkt. Om als belangstellende bij een zitting aanwezig te kunnen zijn, stuurt u – uiterlijk 2 werkdagen van tevoren - een e-mail aan crvb@rechtspraak.nl. U vermeldt hierin uw naam, telefoonnummer en de gegevens van de zitting die u wilt bijwonen. Toegang tot het gerechtsgebouw is alleen mogelijk door het tonen van een e-mailbevestiging van de reservering. Lees hier meer over de toegang voor publiek.

Voorzieningen

In het gerechtsgebouw kunt u gebruik maken van de toiletten.

Er is een automaat waar koek en andere kleine versnaperingen gekocht kunnen worden. Koffie, thee, water, soep en dergelijke zijn gratis verkrijgbaar uit de drankenautomaat.

 

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Nieuwe lijn voor vaststellen boetes in bijstandszakenNieuwe lijn voor vaststellen boetes in bijstandszakenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Nieuwe-lijn-voor-vaststellen-boetes-in-bijstandszaken.aspxUtrecht3-8-2020 22:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaat bij het vaststellen van de hoogte van de boete in bijstandszaken niet langer uit van een beslagvrije voet van 90% maar van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. De CRvB loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat ook bestuursorganen die een boete opleggen en rechters die zelf een boete vaststellen vanaf nu zullen moeten anticiperen op de invoering van deze wet.  </p>
Nieuwsbrief Jurisprudentie nr 6 met selectie uitspraken juni 2020Nieuwsbrief Jurisprudentie nr 6 met selectie uitspraken juni 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Nieuwsbrief-Jurisprudentie-nr-6-met-selectie-uitspraken-juni-2020.aspxUtrecht13-7-2020 22:00:00<p>Nieuwsbrief Jurisprudentie nummer 6, jaargang 2020, staat online. Dit nummer bevat een selectie van uitspraken die in juni zijn gepubliceerd. De nieuwsbrief is te vinden op de homepage en rechtstreeks via de volgende link: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Paginas/Nieuwsbrief-Jurisprudentie.aspx">www.rechtspraak.nl/CRvB/Nieuwsbrief-jurisprudentie</a></p>
Nieuwe lijn voor tijdig indienen bezwaarschrift Nieuwe lijn voor tijdig indienen bezwaarschrift https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Nieuwe-lijn-voor-tijdig-indienen-bezwaarschrift--.aspxUtrecht15-6-2020 22:00:00<p>Een bezwaar- of (hoger) beroepschrift is ook tijdig ingediend als het voor het einde van de bezwaar- of beroepstermijn bij een andere postaanbieder dan PostNL is aangeboden en het binnen een week na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn is ontvangen. Voorwaarde is wel dat de postaanbieder geregistreerd is bij de Autoriteit Consument en Markt. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld. De CRvB volgt met deze uitspraak een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit is een nieuwe lijn in de rechtspraak.</p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.