Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur
Receptie: maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur

Gesloten op feestdagen en bijzondere sluitingsdata.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

Heeft u algemene vragen over de Rechtspraak, financiële vragen of heeft u digitale ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC)

  • 088 361 61 61

Heeft u een specifieke vraag over een lopende procedure? Neem dan contact op met de Centrale Raad van Beroep.

  • 088 361 17 33 en 088 361 17 34 

Organisatie

Mailen met de CRvB

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met de CRvB start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met de CRvB (zivver.com)

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Benieuwd wat de Centrale Raad van Beroep doet?Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. In principe zijn de zittingen openbaar, behalve in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over medische gegevens. Dan kan de rechter beslissen dat de zitting niet voor iedereen toegankelijk is. De Centrale Raad van Beroep behandelt ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Hoe verloopt een zittingsdag?

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2022Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2022https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-van-Beroep-presenteert-jaarverslag-2022-al-120-jaar-en-nu-relevanter-dan-ooit.aspxUtrecht15-5-2023 22:00:00<p><span>Vandaag presenteert de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zijn <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Documents/Jaarverslag%20Centrale%20Raad%20van%20Beroep%202022.pdf" target="_blank" title="Jaarverslag%20Centrale%20Raad%20van%20Beroep%202022.pdf">jaarverslag over 2022 <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,9 MB)</span></a>. In het jaarverslag blikt de CRvB terug op een jaar waarin veel aandacht was voor het sociaal domein en daarmee voor zijn rechtspraak. De naweeën van het rapport over de toeslagenaffaire waren en zijn nog steeds voelbaar in de samenleving. Meer dan ooit is hierdoor aandacht voor de menselijke maat. Ook bij de CRvB, al zit het oog hebben voor de menselijke maat al van oudsher in het DNA van de organisatie. In het jaarverslag komt dit duidelijk terug met onderwerpen als reflectie en knellende wetgeving. Ook wordt vooruitgeblikt op het jubileumjaar met een thema dat goed aansluit bij deze nieuwe aandacht voor de rechtspraak van de CRvB: al 120 jaar en nu relevanter dan ooit.</span><br></p>
Centrale Raad van Beroep vraagt conclusie over toetsingskader buitenwettelijk begunstigend beleid en de dringende redenCentrale Raad van Beroep vraagt conclusie over toetsingskader buitenwettelijk begunstigend beleid en de dringende redenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-van-Beroep-vraagt-conclusie-over-toetsingskader-buitenwettelijk-begunstigend-beleid-en-de-dringende-reden.aspxUtrecht7-5-2023 22:00:00​De president van de Centrale Raad van Beroep heeft een conclusie gevraagd in een zaak waarin een rechtzoekende wordt geconfronteerd met herzienings- en terugvorderingsbesluiten omdat hij een te hoog bedrag aan Wajong-uitkering ontving. <p>De president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), Takvor Avedissian, heeft een conclusie gevraagd aan raadsheer advocaat-generaal mr. R.H. de Bock in een zaak waarin een rechtzoekende wordt geconfronteerd met herzienings- en terugvorderingsbesluiten omdat hij een te hoog bedrag aan Wajong-uitkering ontving. Met een beroep op het beleid had het volgens het UWV de rechtzoekende duidelijk moeten zijn dat de uitkering die hij ontving te hoog was. </p><p>De vraag die met de conclusie beantwoord moet worden, is of de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de uitleg van het begrip dringende reden in de weg kunnen staan aan de verplichte herziening en terugvordering en hoe in dit verband het gehanteerde buitenwettelijk begunstigend beleid moet worden gekwalificeerd. <br></p>
Kom je stage lopen bij de Centrale Raad van Beroep?Kom je stage lopen bij de Centrale Raad van Beroep?https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Kom-je-stage-lopen-bij-de-Centrale-Raad-van-Beroep.aspxUtrecht25-4-2023 22:00:00<p><strong>Word jij enthousiast van bestuursrecht? Wil je een kijkje nemen achter de schermen bij de hoogste bestuursrechter in het sociaal domein? En ben jij derdejaars bachelor- of masterstudent Rechtsgeleerdheid? Loop dan een zomerstage bij de Centrale Raad van Beroep!</strong><br></p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.