Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 - 362 11 11

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere twee zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen

Zittingroosters

De zittingen vinden plaats op weekdagen.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. Voor personen jonger dan 18 jaar moet de rechter hier toestemming voor geven.

De rechter kan besluiten om een zaak (deels) achter gesloten deuren te behandelen (bijvoorbeeld bij een medisch geschil). Of alleen bepaalde personen toe te laten. Is de publieke belangstelling erg groot, dan kan de rechter de toegang tot de zaal beperken. Ook kan hij iemand bevelen de zaal te verlaten.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

CRvB start met maandelijkse Nieuwsbrief Jurisprudentie14-3-2019 23:00:00<p>Vandaag publiceert de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zijn eerste Nieuwsbrief Jurisprudentie voor juristen binnen en buiten de Rechtspraak. De nieuwsbrief is te vinden via de volgende link: <a href="/CRvB/Nieuwsbrief-jurisprudentie">www.rechtspraak.nl/CRvB/Nieuwsbrief-jurisprudentie</a></p>
CRvB geeft vuistregels voor herziening van evident onredelijk hoge boetes6-3-2019 23:00:00<p>Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) moet in sommige gevallen verzoeken om een vaststaande boete te herzien opnieuw inhoudelijk beoordelen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraken van vandaag vuistregels gegeven voor de beoordeling van deze verzoeken. Het gaat in deze zaken om vaststaande boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime en die soms zelfs hoger zijn dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen. </p>
Ook derden met afgeleid belang kunnen belanghebbenden zijn in bestuursrechtelijke procedure5-3-2019 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan in twee zaken waarin de vraag speelt hoe het belanghebbende-begrip van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht moet worden uitgelegd in zaken binnen het sociaal domein. Over deze problematiek vroeg de president van de CRvB vorig jaar een conclusie aan raadsheer advocaat-generaal Widdershoven. In overeenstemming met deze conclusie komt de grote kamer van de CRvB tot het oordeel dat de appellanten in de voorliggende zaken moeten worden beschouwd als belanghebbende en dat zij de besluiten in hun zaken bij de bestuursrechter kunnen aanvechten.</p>