Laden...

Wanbeleid bij ZED+

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Wanbeleid bij ZED+
Amsterdam, 08 december 2017

Bij uitspraak van 8 december 2017 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat er in de periode van 5 juni 2012 tot en met 27 november 2014 sprake is geweest van wanbeleid bij ZED+, een Nederlandse houdstervennootschap van Spaanse en Russische ondernemingen op het gebied van “mobile content”. Het wanbeleid heeft betrekking op het functioneren van het bestuur en van de raad van commissarissen van ZED+.

Bestuur en raad van commissarissen

Als verantwoordelijken voor het wanbeleid wijst de Ondernemingskamer een bestuurder en de voltallige raad van commissarissen van ZED+ aan. De Ondernemingskamer had de desbetreffende bestuurder al eerder geschorst als bestuurder van ZED+ en heeft deze bestuurder nu ontslagen op grond van het vastgestelde wanbeleid. Hem wordt verweten aandeelhouders onjuist en onvolledig te hebben voorgelicht over de gang van zaken ten tijde van de samenvoeging van de ondernemingen in de Nederlandse vennootschap ZED+ en de daarmee gepaard gaande omruil van aandelen. Daarnaast stelt de Ondernemingskamer vast dat het in de eerste helft van 2014 bij ZED+ heeft ontbroken aan een behoorlijke samenwerking binnen de raad van bestuur (die toen nog uit twee bestuurders bestond) en dat het bestuur onvoldoende inzicht had in de gang van zaken bij de Russische ondernemingen en ook zelf tekortschoot in zijn informatievoorziening jegens de raad van commissarissen en de aandeelhouders.

De Ondernemingskamer houdt de raad van commissarissen verantwoordelijk voor het wanbeleid omdat hij heeft nagelaten bij te sturen of in te grijpen. De Ondernemingskamer stelt in dat verband vast dat de individuele commissarissen in wezen hebben opgetreden in het belang van “de eigen” aandeelhouder, in plaats van zich te richten naar het belang van ZED+ en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen heeft ook wezenlijke formele aspecten van zijn taak verwaarloosd door niet te komen tot correcte vaststelling van notulen en evenmin tot vastlegging van besluiten.

Maatregelen

De bevoegdheden van de raad van commissarissen waren al eerder dit jaar overgedragen aan een tijdelijk benoemd beheerder, mr. W.J.J. Jongepier, aan wie tevens alle aandelen in ZED+ ten titel van beheer waren overgedragen. Bij de beschikking van 8 december 2017 zijn alle commissarissen van ZED+ ontslagen op grond van het geconstateerde wanbeleid. Jongepier blijft beheerder van de aandelen.
Mr. P.N. Wakkie, die door de Ondernemingskamer op 27 november 2014 is benoemd tot tijdelijk bestuurder, blijft ook in functie.

Het wanbeleid is vastgesteld op basis van het onderzoek dat is verricht door mr. E. Hammerstein en mr. drs. F.A.L. van der Bruggen RA in opdracht van de Ondernemingskamer.

Uitspraken