Laden...

Zittingen - teams en dagen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Amsterdam > Zittingsrooster

Zittingen gerechtshof Amsterdam

Op de zittingsroosters van gerechtshof Amsterdam ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen er zittingen zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Heeft u een zaak en wilt u weten welke rechters deze behandelen, neemt u dan een contact op met de griffie van de betreffende afdeling. Kort voor de zitting kan dit wijzigen. Op de zittingsdag kunt u bij de bodebalie navragen of dit het geval is.

 

Strafrecht

Dit team houdt zich bezig met de meervoudige behandeling (3 raadsheren) van misdrijven en overtredingen opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (commuun strafrecht), zowel zaken met gedetineerden als met niet-gedetineerden, daaronder begrepen specifieke strafzaken betreffende vreemdelingen (art. 197 en 232 WvSr),  kinderpornozaken en Opiumwetzaken. Voorts behandelt dit team enkelvoudig (slechts  één raadsheer) het hoger beroep zowel tegen vonnissen van de kantonrechter als tegen een groot aantal vonnissen van de politierechter in de rechtbank.  In voorkomende gevallen behandelt het team ook megazaken.

Zittingsteam I (commuun strafrecht)

Dit team houdt zich bezig met de meervoudige behandeling (3 raadsheren) van misdrijven en overtredingen opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (commuun strafrecht), zowel zaken met gedetineerden als met niet-gedetineerden, daaronder begrepen specifieke strafzaken betreffende vreemdelingen (art. 197 en 232 WvSr), kinderpornozaken en Opiumwetzaken. Voorts behandelt dit team enkelvoudig (slechts één raadsheer) het hoger beroep zowel tegen vonnissen van de kantonrechter als tegen een groot aantal vonnissen van de politierechter in de rechtbank. In voorkomende gevallen behandelt het team ook megazaken.

Zittingsteam II (megazaken)

Dit team behandelt misdrijven en overtredingen (commuun strafrecht), zowel zaken met gedetineerden als van niet-gedetineerden), en is in het bijzonder belast met de behandeling van megazaken, daaronder begrepen mensenhandelzaken. Megazaken zijn zaken die meer dan één zittingsdag vergen.

Zittingsteam III (fraude, economie en milieu)

Dit team behandelt specialistische strafzaken op het gebied van fraude en economisch en milieustrafrecht, waaronder ook megazaken, en de meeste ontnemingszaken.

Zittingsteam IV (raadkamerzaken , rekestzaken, artikel 12-beklagzaken, jeugdstrafzaken en commune strafzaken)

Dit team behandelt raadkamerzaken, zoals appèllen gevangenhouding, ISD-zaken (ISD = maatregel inrichting voor stelselmatige daders) en jeugdstrafzaken. Het team is ook belast met behandeling van klachten over het niet vervolgen van personen (art. 12 van het Wetboek van Strafvordering). Daarnaast behandelt dit team misdrijven en overtredingen (commuun strafrecht), zowel zaken met gedetineerden als van niet-gedetineerden), daaronder begrepen alle Wegenverkeerswetzaken.

Team VI (verkeerstoren)

In het team verkeerstoren is het bureau van de raadsheer-commissaris ondergebracht. De raadsheer-commissaris is onder meer belast met het (al dan niet op voorhand) horen van getuigen.

 

Handelsrecht

Teamonderdeel aansprakelijkheid, ondernemingen, financieel recht

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Teamonderdeel bouw- en vastgoedrecht

Dinsdag en donderdag

 

Teamonderdeel consument en werk

Woensdag en vrijdag

Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer houdt zitting op donderdag en kan in beginsel drie zaken behandelen. Zittingen over bijzondere (spoedeisende) zaken kunnen ook op andere dagen en tijdstippen plaatsvinden. In de maand augustus is er niet elke week een zitting.

       

 

Familierecht

Zittingsdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Bij uitzondering dinsdag. Zaken in familierecht zijn niet openbaar.

Belastingrecht

In beginsel houdt de tweede meervoudige belastingkamer van het gerechtshof zitting op dinsdag, de derde op woensdag en de vierde op dinsdag of donderdag. Een enkelvoudige-kamerbehandeling kan op elke dag van de werkweek plaatsvinden. Zaken in het belastingrecht zijn niet openbaar.

Douanekamer

Zittingsdag: in de regel dinsdag of donderdag

Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer

Zittingsdag: donderdag