Digitale zittingszalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Bezoekinformatie > Digitale zittingszalen

 

In het Paleis van Justitie in Arnhem en Leeuwarden werken de raadsheren in enkele vernieuwde zittingszalen. Inmiddels zijn de Groesbeek- en de Waalzaal in Arnhem en zaal B in Leeuwarden gemoderniseerd.

In de digitale zittingszaal kunnen alle procespartijen gebruikmaken van hun eigen en gezamenlijke digitaal opgeslagen dossiers. Alle partijen beschikken over een eigen beeldscherm. Zo kunnen zij tijdens de zitting documenten, beeld- en geluidsopnames, foto's en illustraties met elkaar delen. Ook het publiek en media kunnen meekijken en -luisteren.

       

 

Modernisering rechtspraak

De komende jaren gaat de Rechtspraak van papier naar digitaal. De procedures worden aangepast waardoor de rechtspraak toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker wordt voor de rechtzoekende. De komst van deze digitale zittingszalen is één van de stappen in de modernisering van de rechtspraak.

 

 

Geen papieren dossiers

In 2013 is een start gemaakt met de modernisering van de zittingszalen. Zo zijn er grote schermen opgehangen om de rechtzoekende en het publiek beelden te kunnen tonen. De media kunnen via een eigen scherm de getoonde beelden volgen. In de digitale zittingszalen zijn ook het meubilair en de vloerbedekking vernieuwd.

Een voordeel voor raadsheren, advocaten en advocaten-generaal: nu zijn de technische mogelijkheden beschikbaar om niet meer met pakken papier te hoeven slepen. Een advocaat kan bijvoorbeeld een USB-stick, laptop of tablet meenemen en heeft zo al zijn stukken bij de hand om zijn cliënt ter zijde te staan.

 

 

Vooraf contact

Procespartijen die in de digitale zittingszaal gebruik willen maken van de technische mogelijkheden moeten vooraf aangeven van welke apparatuur zij gebruik wensen te maken.

U heeft een zitting bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem en Leeuwarden) en wilt uw eigen apparatuur meenemen om uw presentatie in de zittingszaal met beelden, geluid en tekstuele informatie te ondersteunen?

In dat geval neemt u contact op met de griffie van het gerechtshof. U geeft aan welke apparatuur u zou willen gebruiken en wat u wilt presenteren (via onderstaande gegevens: zittingsinformatie en apparatuur). In overleg met (de voorzitter van) het gerechtshof wordt bepaald of dit mogelijk is. Dat is afhankelijk van de door u gebruikte apparatuur, uw presentatie en de beschikbaarheid van de digitale zittingszalen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beschikt op dit moment over twee digitale zittingszalen in Arnhem en één digitale zittingszaal in Leeuwarden.

 

Zittingsinformatie

Zaaksnummer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

               

Apparatuur

Apparatuur (laptop, tablet, smartphone etc.):
Informatiedrager (USB, DVD, cd-rom, usb-stick, blu-ray):
Te gebruiken software:
Verbindingskabels*:

               

In de zittingszaal is het mogelijk om gebruik te maken van internet, via de vaste apparatuur, Wifi of uw eigen draadloze verbinding (abonnement). Meer informatie vindt u bij de bodebalie.

Het gerechtshof verwacht dat advocaten, rechtzoekenden of andere partijen in de zittingszaal zelf nagaan of de meegebrachte apparatuur compatible is of kan worden aangesloten. Het gerechtshof adviseert om de informatie, voor zover mogelijk, ook op een USB-stick mee te nemen.

*De standaard aansluitpoort voor beeld is DVI. Het gerechtshof beschikt over adapters voor VGA en voor Apple devices (Mac Book, iPad).