Laden...

Pers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Openbaarheid van rechtspraak is een groot goed. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de privacy van bezoekers en betrokkenen bij een rechtszaak.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hanteert daarom een aantal regels die hieronder worden toegelicht. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling persvoorlichting en communicatie.

Huisregels voor de media

Binnen het gebouw gelden huisregels. Voor de media kent het hof nog enkele aanvullende huisregels:

  • Afgevaardigden van de media met opnameapparatuur moeten zich altijd melden bij de portier bij de hoofdingang.
  • Er kan altijd naar een legitimatie worden gevraagd.
  • Afgevaardigden van de media die geen toestemming hebben opnamen in de zittingszaal te maken, moeten hun apparatuur in overleg met de bodedienst buiten de zaal achterlaten.
  • Een interview met advocaten, rechtzoekenden, slachtoffers of andere betrokkenen bij de zitting vindt in de regel buiten het gebouw plaats. In sommige gevallen kan van deze regel worden afgeweken.
  • Het niet nakomen van de persrichtlijn kan leiden tot verwijdering uit en/of ontzegging van de toegang tot de rechtszaal en/of het gebouw en/of het niet verstrekken van informatie.

Schrijvende pers

De meeste zittingen van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek en pers. Schrijvende pers hoeft zich niet voorafgaand aan te melden.

Audiovisuele pers

Vanwege de privacy is het verboden zonder toestemming te fotograferen of te filmen in het hof. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidsopnames kunnen worden ingediend bij de afdeling persvoorlichting en communicatie. Houdt u er rekening mee dat deze aanvraag tijdig moet worden ingediend, dat wil zeggen uiterlijk om 12.00 uur de werkdag voorafgaand aan de zitting.

Toelichting door persraadsheer

Voor een toelichting op een uitspraak door een van onze persraadsheren kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting en communicatie.

Persrichtlijn

Deze persinformatie is aanvullend op de landelijke persinformatie. Ga naar landelijke persinformatie.

Perslijsten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden biedt journalisten de mogelijkheid om informatie over geplande zittingen wekelijks digitaal te ontvangen. Het aanvragen van deze digitale service (perslijst) kan met het aanvraagformulier persfaciliteiten (pdf, 580,4 KB). Het ingevulde en ondertekende PDF-formulier kan worden opgestuurd naar perslijst@rechtspraak.nl, in combinatie met een kopie van een door de Rechtspraak geaccepteerde perskaart (politieperskaart of perskaart Nederlandse Vereniging van Journalisten, overige perskaarten kunnen ter beoordeling worden voorgelegd) of een kopie van een geldige legitimatie.

Perskaart

Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt om zich te legitimeren met een door de Nederlandse Vereniging van Journalisten uitgegeven perskaart. Journalisten zonder audiovisuele opnameapparatuur en journalisten die zich niet kunnen legitimeren als journalist vallen onder de algemene regeling voor bezoekers.

Opvragen van uitspraken

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet dagelijks uitspraken. Uitspraken van zaken die veel publiciteit trekken en/of juridisch interessant zijn, worden zo snel mogelijk gepubliceerd onder uitspraken.

In de regel wordt in strafzaken twee weken na de laatste inhoudelijke behandeling van de zaak uitspraak gedaan. In civiele zaken en belastingzaken zal over het algemeen meer tijd verstrijken tussen de laatste behandeling en het wijzen van het arrest.

Voor informatie over uitspraken kunt zich wenden tot de afdeling persvoorlichting en communicatie. Parketnummer en/of zaaknummer en/of volledige namen van partijen dan wel verdachten zijn in de meeste gevallen essentieel voor het verkrijgen van informatie. Op basis van initialen kunnen de arresten niet gezocht worden.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over de rechtspraak kunt u zich wenden tot de Raad voor de rechtspraak, afdeling communicatie.