Laden...

Pers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Openbaarheid van rechtspraak is een groot goed. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de privacy van bezoekers en betrokkenen bij een rechtszaak.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hanteert daarom een aantal regels die hieronder worden toegelicht. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de communicatieafdeling.

Huisregels voor de media

Binnen het gebouw gelden huisregels. Voor de media kent het hof nog enkele aanvullende huisregels:

 • Afgevaardigden van de media met opnameapparatuur moeten zich altijd melden bij de portier bij de hoofdingang.
 • Er kan altijd naar een legitimatie worden gevraagd.
 • Afgevaardigden van de media die geen toestemming hebben opnamen in de zittingszaal te maken, moeten hun apparatuur in overleg met de bodedienst buiten de zaal achterlaten.
 • Een interview met advocaten, rechtzoekenden, slachtoffers of andere betrokkenen bij de zitting vindt in de regel buiten het gebouw plaats. In sommige gevallen kan van deze regel worden afgeweken.
 • Het niet nakomen van de persrichtlijn kan leiden tot verwijdering uit en/of ontzegging van de toegang tot de rechtszaal en/of het gebouw en/of het niet verstrekken van informatie.

Bijwonen zittingen

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Zonder toestemming mag u ook geen opnamen maken in de hal, wachtruimten of andere openbare ruimten van het gebouw. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur. Aanbevolen wordt om, in verband met de voorbereidingstijd van de uitvoering van een verzoek, aanvragen minimaal 24 uur voorafgaand aan de zitting te doen.

Persraadsheren

Als u een toelichting op een bepaalde rechtszaak of uitspraak van het hof wilt, kunt u zich wenden tot een van de communicatieadviseurs van het hof, mw. L.A. Hoeffnagel (locatie Arnhem) of mw. F. Steringa-Buursma (locatie Leeuwarden). Zij kunnen u in contact brengen met de persraadsheer.

Bij het hof zijn de volgende persraadsheren aangesteld:

Locatie Arnhem

 • mw.mr. C.J.H.G. Bronzwaer
 • mr. G. Dam
 • mr. J.H. Lieber
 • mr. A. van Maanen
 • mr. B.J.J. Melssen
 • mw.mr. D.M.I. de Waele
 • mr. P.R. Wery

Locatie Leeuwarden

 • mw.mr. I.A. Vermeulen
 • mr. L.T. Wemes

Persrichtlijn

Deze persinformatie is aanvullend op de landelijke persinformatie. Ga naar landelijke persinformatie.

Perslijsten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden biedt journalisten de mogelijkheid om informatie over geplande zittingen wekelijks digitaal te ontvangen. Het aanvragen van deze digitale service (perslijst) kan met het aanvraagformulier persfaciliteiten (pdf, 580,4 KB). Het ingevulde en ondertekende PDF-formulier kan worden opgestuurd naar perslijst@rechtspraak.nl, in combinatie met een kopie van een door de Rechtspraak geaccepteerde perskaart (politieperskaart of perskaart Nederlandse Vereniging van Journalisten, overige perskaarten kunnen ter beoordeling worden voorgelegd) of een kopie van een geldige legitimatie.

Perskaart

Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt om zich te legitimeren met een door de Nederlandse Vereniging van Journalisten uitgegeven perskaart. Journalisten zonder audiovisuele opnameapparatuur en journalisten die zich niet kunnen legitimeren als journalist vallen onder de algemene regeling voor bezoekers.

Opvragen van uitspraken

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet dagelijks uitspraken. Uitspraken van zaken die veel publiciteit trekken en/of juridisch interessant zijn, worden zo snel mogelijk gepubliceerd onder uitspraken.

In de regel wordt in strafzaken twee weken na de laatste inhoudelijke behandeling van de zaak uitspraak gedaan. In civiele zaken en belastingzaken zal over het algemeen meer tijd verstrijken tussen de laatste behandeling en het wijzen van het arrest.

Voor informatie over uitspraken kunt u zich wenden tot de communicatieadviseur. Hierbij is het nodig dat u een zaaksnummer, de namen van partijen of verdachten beschikbaar heeft. Voor het opvragen van een uitspraak in civiele zaken kunt u eveneens contact opnemen met de communicatieadviseur. Ook dan is het nodig dat u een zaaksnummer of de namen van partijen beschikbaar heeft. 

Algemene informatie

Voor algemene informatie over de rechtspraak kunt u zich wenden tot de Raad voor de rechtspraak, afdeling communicatie.