Wifi

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Frequente bezoekers

Bezoekers die regelmatig in het Paleis van Justitie komen, zoals advocaten en journalisten, kunnen bij de informatiebalie/bodebalie een 1-jaarsaccount ophalen. Met dit account kunnen zij, vanaf de eerste keer dat zij hiermee inloggen, een jaar lang gebruikmaken van de wifi-voorziening in alle gerechten in Nederland waar deze voorziening aanwezig is.

      

 

Overige bezoekers

Algemene bezoekers kunnen met persoonlijke mobiele apparatuur, zoals smartphones, tablets of lap tops, ook gebruikmaken van wifi. Zij kunnen daarvoor een accountnaam en –wachtwoord ophalen bij de informatiebalie/bodebalie in de hal van het Paleis van Justitie. Met dit account hebben zij 12 uur toegang tot het internet.