Laden...

Openbare uitspraken en samenstelling kamers afdeling belastingrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Zittingsroosters > Openbare uitspraken en samenstelling kamers afdeling belastingrecht

Per 1 april 2021 is de werkwijze van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gewijzigd. Als de samenstelling van de kamer die in de uitnodiging is vermeld, wijzigt, worden partijen daarvan uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de zitting schriftelijk op de hoogte gesteld. Om zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld ziekte) kan kort voor de zitting nog een wijziging plaatsvinden. Dit wordt dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de zitting aan partijen medegedeeld.

 

 

Openbare uitspraken

Op deze pagina wordt iedere maandag rond 14.00 uur de rollijst met openbare uitspraken van de afdeling belastingrecht van de dag erna gepubliceerd.

Rollijst openbare uitspraken afdeling belastingrecht

Locatie Arnhem

Rollijst openbare uitspraken

Datum: 15 juni 2021
Tijdstip: 10.00 uur

  • 19/00603 t/m 19/00605
  • 19/00851 en 19/00852
  • 19/00860 t/m 19/00867
  • 19/01267
  • 20/00665 en 20/00666
  • 20/00667 en 20/00668
  • 20/00845 en 20/00846
  • 20/01024
  • 20/01025

Locatie Leeuwarden

Rollijst openbare uitspraken

Datum: -
Tijdstip: -

  • Geen uitspraken