Laden...

Even voorstellen: een hoofd juridische ondersteuning (strafrecht)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Even voorstellen: een hoofd juridische ondersteuning (strafrecht)
Den Haag, 23 september 2021

In nieuwsprogramma’s op tv zie je geregeld een persoon in toga uitspraak doen in een rechtszaak. Wat is er allemaal voor nodig om tot een uitspraak te komen? Wie werken er aan mee om dit mogelijk te maken? Het gerechtshof Den Haag behandelt straf-, handels-, familie- en belastingzaken in hoger beroep. Hoger beroep houdt in dat als je het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank in jouw zaak, je naar het hof kunt om een nieuwe beoordeling te vragen.
In deze rubriek vertelt telkens een andere professional over zijn of haar werk bij ons hof. Zo geven we een inkijk achter de schermen. Vandaag is Nelleke Ellens-Veenhof aan het woord over haar werk als Hoofd Juridische Ondersteuning (HJO) bij de afdeling strafrecht.

Het Haagse hof kent nu ruim een jaar de functie van HJO. Een HJO stuurt de juridisch medewerkers in een team aan en de teamvoorzitter geeft leiding aan de raadsheren in dat zelfde team. Nelleke Ellens-Veenhof is één van de drie HJO’s bij de afdeling strafrecht. Daar ze zelf jaren ervaring heeft als senior juridisch medewerker bij het Haagse hof, kent ze alle facetten van dit werk goed.

Loopbaan

Nelleke studeerde rechten aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting strafrecht. “Strafrecht vond ik altijd al  interessant, omdat het echt om mensenlevens gaat. Het strafrecht leeft ook in de maatschappij. Er is veel aandacht voor.” licht ze haar keuze toe. Na haar afstuderen, werkte Nelleke drie maanden op uitzendbasis als administratief medewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en koos toen voor een baan bij het gerechtshof Den Haag. Ze werd gerechtssecretaris, een functie die nu juridisch medewerker heet, en werd al snel senior gerechtssecretaris. “Dit werk vond ik gelijk super interessant,” vertelt ze. “Ik was betrokken bij zaken die veel impact hadden op de maatschappij. Als gerechtssecretaris was ik naast het schrijven van arresten en processen-verbaal ook griffier op zitting, wat heel boeiend was.” Na drie jaar verliet Nelleke het Haagse hof om in Caïro (Egypte) te gaan wonen in verband met het werk van haar man. Na een paar jaar keerde ze terug in Nederland en ging juridisch werk doen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze schreef daar onder meer subsidiebeschikkingen en was secretaris bij een bezwarencommissie. Na twee jaar vertrok ze, wederom vanwege het werk van haar echtgenoot, naar Soedan en later naar Zuid-Afrika. In deze periode van zes jaar deed ze vrijwilligerswerk. “Toen ik de verhuisdozen in Pretoria aan het inpakken was, omdat we terug naar Nederland gingen, zag ik de vacature van mijn oude functie op internet. Daar heb ik toen direct op gesolliciteerd en werd ik opnieuw aangenomen,” vertelt Nelleke enthousiast.

Nelleke werkte, terug op het hof, als (senior) juridisch medewerker voor onder meer de jeugdkamer, de mensenhandelkamer en de artikel 12 Sv kamer. Op een gegeven moment werd ze vervangend teamsecretaris, waardoor ze zich met werkzaamheden als roosters, verlof en ziekmeldingen van juridisch medewerkers bezig ging houden. Ze ambieerde om meer elementen uit het pakket van een leidinggevende erbij te krijgen. Dit alles werd verenigd in de nieuwe functie van HJO, waar ze naar solliciteerde en voor werd aangenomen.

Startende leidinggevende

“Als leidinggevende van juridisch medewerkers probeer ik steeds veel feeling met de werkvloer te houden,” zegt Nelleke. “Ik vind dat heel belangrijk. Om die reden draai ik ook nog steeds zittingen. Dit houdt in dat ik de strafzaken van een zitting inhoudelijk voorbereid, griffier ben op zitting en de concept-uitspraken van de zitting schrijf of een proces verbaal opstel van een zaak die is aangehouden. Ook werk ik de cassaties van een zitting uit. Door zelf zittingen te blijven doen, weet je als leidinggevende beter waar collega’s tegen aan lopen. De ochtenden reserveer ik meestal voor managementtaken, bijvoorbeeld deelname aan vergaderingen van het managementteam of andere overleggen of het voeren van personeelsgesprekken met juridisch medewerkers. Ook regelwerk komt er aan te pas wanneer bijvoorbeeld dingen minder goed lopen. Het voelt goed om zelf iets te kunnen doen aan zaken waar je eerst als juridisch medewerker tegen aanliep en geen of nauwelijks invloed op had.”

Het team van Nelleke bestaat uit vijftien personen. Nelleke geeft aan dat ze een gemêleerd team heeft met jongere en oudere collega’s. In het laatste jaar zijn er weer veel nieuwe juridisch medewerkers bij het hof aangenomen. “Het is leuk om nieuwe collega’s van buitenaf te verwelkomen.” stelt ze. “Ze kijken weer fris tegen het werk aan en nemen ook weer nieuwe ideeën met zich mee.” In zijn algemeenheid geeft ze aan dat een juridisch medewerker in de eerste plaats goed moet zijn in het analyseren van juridische knelpunten in een strafdossier, zorgvuldig moet kunnen werken, maar ook flexibel moet zijn, daar er vaak geschakeld dient te worden tussen de verschillende zittingen die er lopen.

Nelleke krijgt diverse cursussen en trainingen om zich verder te ontwikkelen in haar rol van leidinggevende. Ze vertelt: “Als HJO werden we direct door het bestuur meegenomen in de onderwerpen die alle leidinggevenden binnen het hof aangaan. Daar leer je veel van. We krijgen alle vrijheid om cursussen te volgen en hebben intervisie gehad met een externe professional. Een interne teamvoorzitter trad in het eerste jaar als coach voor ons op. Ik mag deelnemen aan het Management Development traject van het opleidingsinstituut van de Rechtspraak.” Nelleke is heel positief over haar relatief nieuwe rol binnen het hof en wil zich hier verder in bekwamen. Ze besluit: “Het is natuurlijk druk. Ik werk full time en ben ook moeder van drie kinderen, maar dat weet ik goed te combineren. Als je vol energie zit en doet wat je leuk vindt, dan lukt het ook!”

Uitspraken