Laden...

Reactie voorzitter gerechtshof op vraag Geert Wilders tijdens regiezitting

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Reactie voorzitter gerechtshof op vraag Geert Wilders tijdens regiezitting
Den Haag, 26 oktober 2017

De voorzitter van de strafkamer van het hof heeft vandaag uitleg gegeven over de vraag van de heer Wilders over haar rol als voorzitter van een stichting. Deze stichting heeft een prijs uitgereikt aan een, volgens de heer Wilders, links activistische studente.

De voorzitter heeft meegedeeld dat zij naast haar werk als raadsheer ook part-time hoogleraar Rechtstheorie is aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit, Rotterdam. In het kader daarvan is zij voorzitter van een stichting. Deze stichting heeft een ideële doelstelling, namelijk het bevorderen van onderzoek op het gebied van recht in combinatie met andere geesteswetenschappen. Deze stichting reikt tweejaarlijks een prijs van 1000 euro uit voor een masterscriptie. Dit is een aanmoedigingsprijs voor studenten met belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek op het terrein van rechtstheorie en geesteswetenschappen. De ingezonden scripties worden door een driekoppige jury in collegiaal overleg beoordeeld.

De winnende scriptie van 2016 had betrekking op een juridisch discussie tussen de Nederlandse staat en een organisatie die bed, bad en brood verschaft aan ongedocumenteerde vluchtelingen. De jury vond dat de scriptie niet alleen van een hoog academisch niveau was, maar dat tegelijkertijd de betrokkenheid van de studente bij het onderwerp op geen enkele wijze afdeed aan de scherpte van de theoretische analyse. De jury vermeldde dat om aan te geven dat deze studente zich niet overgaf aan vermenging van een persoonlijke opvatting en een wetenschappelijke analyse.

De voorzitter kent de studente niet. Zij heeft de betreffende studente slechts een maal ontmoet, namelijk bij de uitreiking van de prijs door de decaan.

Uitspraken