Laden...

Huisregels gerechtshof 's-Hertogenbosch

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Bezoekinformatie > Huisregels gerechtshof 's-Hertogenbosch

Regels

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch is gevestigd in het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch. In het paleis staan de veiligheid en privacy van bezoekers en medewerkers voorop. Daarom gelden er voor iedereen de volgende huisregels:

  • Het maken van filmopnamen, foto's en geluidsopnamen in het gerechtsgebouw, zonder toestemming door of namens de gebouwbeheerder vooraf, is verboden.
  • In de zittingszaal staan mobiele telefoons uit of op “stil”.
  • Eten of drinken in de zittingszaal is niet toegestaan.
  • Roken in het gerechtsgebouw is verboden. Ook het binnenplein en de stoepen rondom het Paleis van Justitie zijn vanaf 1 juli 2022 rookvrije zones.
  • Het gebruik van alcohol en verdovende middelen in het gerechtsgebouw is verboden.
  • Wapens en explosieven zijn niet toegestaan in het gerechtsgebouw.
  • Dieren mogen niet naar binnen in het gerechtsgebouw (behalve hulphonden).
  • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.

 

Beveiliging

Het gerechtsgebouw is beveiligd met elektronische detectie- en scanapparatuur. Alle bezoekers en hun bagage worden met deze apparatuur gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld wapens of explosieven.
Er kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld bij risicovolle zittingen. Ook kan bezoekers gevraagd worden een wettig legitimatiebewijs te tonen.

Bagage waarvan de herkomst niet is vastgesteld, kan uit het gerechtsgebouw worden verwijderd.

 

Audiovisuele en communicatieapparatuur

In verband met de privacy en het portretrecht van bezoekers en medewerkers is het niet toegestaan om, zonder toestemming door of namens de gebouwbeheerder vooraf, opnameapparatuur mee te nemen in het gerechtsgebouw.

Zodra geconstateerd wordt dat iemand zonder toestemming opnamen maakt kan hij/zij verzocht worden de opnamen te wissen. Als aan dat verzoek niet meteen wordt voldaan, kan de apparatuur worden ingenomen en zal de maker van de opnamen uit het gebouw worden verwijderd.

Mobiele telefoons en andere mobiele telecommunicatiemiddelen mogen worden gebruikt in het gerechtsgebouw, maar niet in een zittingszaal. In verband met de privacy en het portretrecht van bezoekers en medewerkers is het niet toegestaan met genoemde apparatuur in het gerechtsgebouw beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Zodra geconstateerd wordt dat iemand dit verbod overtreedt, kan hij/zij verzocht worden de opnamen te wissen. Als aan dat verzoek niet meteen wordt voldaan, kan de apparatuur worden ingenomen en zal de maker van de opnamen uit het gerechtsgebouw worden verwijderd.

       

 

Pers

Voor medewerkers van de pers geldt de landelijke Persrichtlijn.

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gerechtsgebouw zijn in en om het gebouw camera’s zichtbaar opgesteld. Vanuit een centraal punt wordt controle uitgeoefend. Via deze camera's worden beelden vastgelegd en voor beperkte duur bewaard.
De opnamen kunnen gebruikt worden bij de opsporing van strafbare feiten. Het cameratoezicht heeft plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

In ontvangst nemen van (post)stukken

In overleg met de beveiliging kunnen bezoekers (post-)stukken afgeven bij de centrale informatiebalie. De bezoeker moet zich kunnen legitimeren.

 

Ordehandhaving en calamiteiten

Het is niet toegestaan de orde in het gerechtsgebouw verstoren. Wie dit verbod overtreedt of zich niet houdt aan de huisregels wordt zo nodig verwijderd en de (verdere) toegang tot het gebouw ontzegd. Als het gaat om bij de wet strafbaar gesteld gedrag, volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.

Iedereen die aanwezig is in het gerechtsgebouw is verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van leden van de bedrijfshulpverlening, de politie en de beveiligingsmedewerkers.

Agressie, geweld en intimidatie in het gerechtsgebouw worden niet getolereerd. Hiervan wordt standaard aangifte gedaan bij de politie.

     

 

Wapens en explosieven

Het is verboden om wapens, munitie en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden mee te nemen, voorhanden te hebben of te dragen in het gerechtsgebouw. Bij constatering van overtreding van de Wet wapens en munitie volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.

Het is verboden explosieven en/of andere voorwerpen, vloeistoffen en/of gassen in het gerechtsgebouw mee te nemen die de veiligheid en/of gezondheid van personen kunnen bedreigen of de veiligheid en de orde in het gerechtsgebouw in het algemeen kunnen ondermijnen. Het is ook niet toegestaan deze voorwerpen voorhanden te hebben of te dragen. Waar nodig worden genoemde voorwerpen nader onderzocht. Bij constatering van overtreding van de Wet wapens en munitie volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.

In het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch staan de veiligheid en privacy van bezoekers en medewerkers voorop. Daarom gelden er voor iedereen de volgende huisregels.