Laden...

Persinformatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Contact en voorlichting

Voor vragen over zaken, zittingen en uitspraken van het hof kunt u terecht bij Communicatie & Voorlichting van het hof.

Persrichtlijn

In de landelijke persrichtlijn vindt u meer informatie over het maken van documentaires, de aanwezigheid van tekenaars en fotografen, etc. In specifieke zaken kunnen vanwege beveiligingsredenen of vanwege de te verwachten grote belangstelling afwijkende regels gelden.

Huisregels media

Binnen het Paleis van Justitie geldt een aantal huisregels. Voor de media heeft het gerechtshof nog enkele aanvullende huisregels ten behoeve van de openbaarheid en rekening houdend met de privacy van bezoekers en betrokkenen bij een rechtszaak. In het kort:

  • De meeste zittingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek en pers. De schrijvende pers hoeft zich van tevoren ook niet aan te melden voor een zittingsbezoek.
  • Afgevaardigden van de media met audiovisuele apparatuur moeten zich altijd vooraf aanmelden bij het bureau Communicatie & Voorlichting van het gerechtshof.
  • Afgevaardigden van de media met audiovisuele apparatuur die zijn aangemeld, melden zich uiterlijk een kwartier voor aanvang van de zitting bij de portier bij de hoofdingang.
  • Er kan altijd naar een persoonlijke legitimatie worden gevraagd.
  • Afgevaardigden van audiovisuele media die geen toestemming hebben opnamen in de zittingszaal te maken, moeten hun apparatuur buiten de zaal achterlaten.
  • Een interview met advocaten, rechtzoekenden, slachtoffers of andere betrokkenen bij de zitting vindt in de regel buiten het gerechtsgebouw plaats. In sommige gevallen kan van deze regel worden afgeweken.
  • Het niet nakomen van de huisregels en/of de persrichtlijn kan leiden tot verwijdering uit en/of ontzegging van de toegang tot de rechtszaal en/of het gerechtsgebouw en/of het niet verstrekken van informatie.

Schrijvende pers

Journalisten zijn welkom zonder zich vooraf aan te melden.

Audiovisuele pers

Het is alleen toegestaan audiovisuele apparatuur (film- en videocamera’s, geluids- en opnameapparatuur, fotoapparatuur, enz.) mee te nemen wanneer hiervoor vooraf toestemming is gegeven. Zonder toestemming mag u ook geen opnamen maken in de hal, wachtruimten of andere openbare ruimten van het gerechtsgebouw. Aanvragen voor het maken van opnames kunt u - uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de zitting - indienen bij de persvoorlichters.

Perskamer en perskaart

In het paleis van justitie een speciale ruimte voor de media. U kunt in deze perskamer gebruikmaken van telefoonlijnen (digitaal en analoog) en een modemlijn. Er zijn tevens afsluitbare kluisjes. Er is gratis draadloos internet (wifi-netwerk) in de centrale hal van het paleis van justitie.

Perslijst

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch biedt journalisten de mogelijkheid om informatie over geplande zittingen wekelijks digitaal te raadplegen. Het aanvragen van deze digitale service (perslijst) kan met het aanvraagformulier persfaciliteiten (pdf, 580,4 KB). Het ingevulde en ondertekende PDF-formulier kan worden opgestuurd naar perslijst@rechtspraak.nl, in combinatie met een kopie van een door de Rechtspraak geaccepteerde perskaart (politieperskaart of perskaart Nederlandse Vereniging van Journalisten, overige perskaarten kunnen ter beoordeling worden voorgelegd) of een kopie van een geldige legitimatie.

Opvragen van uitspraken

Gerechtshof 's-Hertogenbosch doet dagelijks uitspraken. Sommige worden geanonimiseerd gepubliceerd op deze website. In de regel wordt in strafzaken twee weken na de laatste inhoudelijke behandeling van de zaak uitspraak gedaan. In civiele zaken zal meer tijd verstrijken tussen de laatste behandeling en het wijzen van het arrest of de beschikking.

Voor informatie over uitspraken kunt zich wenden tot het bureau Communicatie & Voorlichting. Parketnummer en/of zaaknummer en/of volledige namen van partijen dan wel verdachten zijn in de meeste gevallen essentieel voor het verkrijgen van informatie. Op basis van initialen kunnen de arresten niet gezocht worden.

Algemene informatie over de rechtspraak

Voor niet zaaksgebonden informatie en vragen over de rechtspraak in het algemeen kunt u zich wenden tot de Raad voor de rechtspraak, afdeling voorlichting. Voor overige pers, zie de persrichtlijnen.