Laden...

Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Organisatie

De afdeling civiel recht bestaat uit vier teams (drie rechtsprekende teams en één team administratie.

Er zijn twee rechtsprekende teams die handelszaken behandelen, één rechtsprekend team dat familiezaken behandelt en er is één team administratie dat alle administratieve werkzaamheden afhandelt.

Elke zaak wordt behandeld door drie rechters (raadsheren). Eén van hen fungeert als voorzitter. Vaak maken de raadsheren deel uit van een team gespecialiseerd in één of meer rechtsgebieden. Afhankelijk van de te behandelen soort zaak worden gespecialiseerde raadsheren aan een zaak gekoppeld. Zaken die niet binnen een specialisme vallen worden door alle raadsheren behandeld. De rechtsprekende teams worden ondersteund door juridisch medewerkers.

   

 

Leiding

Elk rechtsprekend team wordt aangestuurd door een teamvoorzitter. Het team administratie wordt aangestuurd door het hoofd administratie. Eén van de teamvoorzitters is tevens afdelingsvoorzitter en uit dien hoofde eindverantwoordelijke naar het bestuur van het gerechtshof. De teamvoorzitters/afdelingsvoorzitter worden in de dagelijkse bedrijfsvoering ondersteund door twee parttime managementassistentes en één fulltime senior stafmedewerker bedrijfsvoering.

                       

Juridische ondersteuning

De raadsheren worden bij hun werkzaamheden ondersteund door juridisch medewerkers.

                                           

 

Griffie

Het team administratie (ook wel griffie genoemd) is - kortgezegd - belast met het registreren van nieuwe zaken, rolverwerking, oproepen van partijen en advocaten voor een zitting en de administratieve afwikkeling van uitspraken (arresten/beschikkingen). De medewerkers van het team administratie staan onder leiding van het hoofd administratie.

Informatie over zaken dient u in te winnen bij uw eigen advocaat.

Poststukken kunnen gestuurd worden naar:
Gerechtshof, Afdeling civiel recht, Postbus 70583, 5201 CZ ‘s-Hertogenbosch.

Poststukken kunnen ook ingeleverd worden bij de Centrale informatiebalie van het Paleis van Justitie: Leeghwaterlaan 8 te ’s-Hertogenbosch. Graag op poststuk vermelden: t.a.v. Afdeling civiel recht, Team administratie. De centrale informatiebalie is open op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

                
       

 

Verstrekken namen behandelende raadsheren

Op aanvraag kunnen aan partijen of belanghebbenden vanaf 2 weken vóór de zittings- of uitspraakdatum de namen van de behandelende raadsheren verstrekt worden.
Voor wat betreft dagvaardingen (handelszaken) kunt u deze informatie opvragen bij bureau dagvaardingen, telefoon (088) 36 11 829.

Voor wat betreft verzoekschriften (familiezaken) kunt u contact opnemen met bureau verzoekschriften, telefoon (088) 36 11 830.