Laden...

Hoger beroep civiele zaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Hoger beroep > Civiele zaak

Civiele zaken gaan over bijvoorbeeld arbeidsconflicten, huurgeschillen, burenruzies, verzekeringen of overeenkomsten. Bent u het niet eens met een uitspraak (beschikking of vonnis) van de kantonrechter of de civiele rechter? Dan kunt u in de meeste gevallen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Een advocaat is hiervoor verplicht. 

Sommige zaken kunnen niet wachten tot de uitspraak in het hoger beroep omdat er onherstelbare gevolgen dreigen. In die gevallen kunt u het gerechtshof in een snelle procedure vragen om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening).

 

 De procedure hoger beroep civiele zaken bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Heeft de rechter van de rechtbank in uw civiele zaak uitspraak gedaan na een dagvaardingsprocedure? Dan heet de uitspraak een vonnis.

  Appèldagvaarding

  Tegen een vonnis van de rechtbank gaat u in hoger beroep door:

  • een dagvaarding in hoger beroep (appèldagvaarding) uit te laten reiken aan de andere partij:
   • binnen 3 maanden na een uitspraak in een bodemprocedure, of
   • binnen 4 weken na een uitspraak in een kort geding
  • deze dagvaarding naar het gerechtshof te laten sturen

  Een advocaat en gerechtsdeurwaarder moeten dit voor u doen. U bent als eiser in hoger beroep de appellant.

  Geen hoger beroep

  In sommige civiele zaken is geen hoger beroep mogelijk. Bijvoorbeeld als de zaak gaat om een bedrag van minder dan € 1.750.

  Inhoud dagvaarding in hoger beroep

  In de dagvaarding vraagt u het gerechtshof om de uitspraak van de rechter te vernietigen. U hoeft nog niet toe te lichten waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Dat kan in de schriftelijke ronde na de dagvaarding.

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Bij een rolzitting kan de advocaat schriftelijke stukken (processtukken) indienen. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

  Toelichting: memorie van grieven

  Uw advocaat dient als eerste een memorie van grieven in. In dit stuk licht hij toe waarom de uitspraak van de rechter vernietigd moet worden. Hij noemt daarvoor de juridische argumenten (grieven).  

  Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat om uitstel vragen.

 • Heeft de andere partij hoger beroep ingesteld? Als verweerder in hoger beroep bent u de geïntimeerde. Voor u is een advocaat ook verplicht.

  Reactie

  Bij de rolzitting bepaalt het gerechtshof op welke datum u uiterlijk moet reageren op het stuk van de andere partij (memorie van grieven). U kunt zelf ook alsnog hoger beroep instellen. Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat om uitstel vragen.

  Memorie van antwoord

  Uw reactie legt u vast in een memorie van antwoord. In dit stuk voert u verweer tegen het hoger beroep.  

  Incidenteel hoger beroep

  Bent u het zelf ook niet eens met (delen van) de uitspraak van de rechter? U kunt alsnog ook hoger beroep instellen (incidenteel hoger beroep). Uw advocaat dient dit dan tegelijk in met de memorie van antwoord. Dit stuk heet dan ook memorie van grieven in het incidenteel hoger beroep. De andere partij mag hier ook weer op reageren.

  Geen reactie

  Reageert u niet op de dagvaarding in hoger beroep en vraagt u ook geen uitstel? Dan beoordeelt het gerechtshof de zaak aan de hand van het dossier en doet uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekarrest. Meldt u zich via uw advocaat vóór het arrest alsnog bij het gerechtshof? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure toch voortgezet. 

  Verdere procedure

  Na de schriftelijke ronde zijn er 4 mogelijkheden. Het gerechtshof:

  • nodigt beide partijen uit voor een zitting om extra informatie te geven
  • stemt in met een verzoek van de advocaten om een toelichting te geven tijdens een zitting (mondelinge behandeling)
  • geeft een tussenbeslissing (tussenarrest) waarin het vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • doet einduitspraak (eindarrest)
 • De partijen krijgen een uitnodiging voor de zitting. In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) en met welk doel de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  In de uitnodiging staat of u verplicht bent om aanwezig te zijn. Als u niet verplicht bent om te komen, wordt het toch aangeraden. U kunt dan eventuele vragen van het gerechtshof beantwoorden.

  Informatie en standpunten

  Tijdens de zitting vraagt het gerechtshof om extra informatie. Zijn de advocaten uitgenodigd voor een pleidooizitting dan mogen zij de standpunten van de partijen nog een keer mondeling toelichten.

  Getuige en deskundige

  Het gerechtshof kan getuigen of deskundigen oproepen. Zij zijn verplicht te komen.

  Openbaar

  De zitting van het gerechtshof in een civiele zaak is meestal openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt het gerechtshof met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  Het gerechtshof kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Het vertelt hoe het tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt het dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt het gerechtshof daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd.
  De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Aan het einde van de zitting zegt het gerechtshof wanneer de uitspraak volgt (arrest). Uw advocaat krijgt het arrest toegestuurd.

  Gegrond

  Het gerechtshof geeft u gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit betekent dat het gerechtshof de uitspraak van de rechter vernietigt. Het doet zelf een nieuwe uitspraak. Het gerechtshof kan uw beroep ook gedeeltelijk gegrond verklaren. De uitspraak van de rechter blijft dan voor een gedeelte in stand.

  Ongegrond

  Het gerechtshof geeft u geen gelijk en verklaart het beroep ongegrond. Dit betekent dat het gerechtshof de uitspraak van de rechter bekrachtigt. Deze uitspraak blijft in stand.

  Kosten tegenpartij betalen

  Het gerechtshof kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. Het gerechtshof bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kosten rechtszaak

 • Verzet

  Heeft het gerechtshof een verstekarrest uitgesproken omdat u als gedaagde in hoger beroep (geïntimeerde) niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit arrest. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser in hoger beroep (appellant) te dagvaarden voor hetzelfde gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Bij de behandeling betrekt het gerechtshof dan alsnog uw argumenten.

  Cassatie

  Bent u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u meestal in cassatie. Dit moet u binnen 3 maanden doen. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatieberoep

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact