Laden...

Zitting verplaatsen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof s-Hertogenbosch > Zitting verplaatsen

Algemeen

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een zitting, maar bent u verhinderd? Lees hieronder hoe u een zitting kunt verplaatsen.

Civiele rechtszaak

Gaat het om een familierechtszaak (bijvoorbeeld over echtscheiding, alimentatie, een omgangsregeling met kinderen of de uithuisplaatsing van kinderen) of een handelsrechtszaak (bijvoorbeeld een conflict in verband met contractbreuk, ontslag, schuldsanering of faillissement)?

Alle communicatie met het hof moet wettelijk gezien via uw advocaat lopen. Uw advocaat moet de regels en procedures raadplegen. De landelijke afspraken staan in de procesreglementen.

Neem daarom contact op met uw advocaat als u een zitting wenst te verplaatsen.

Belastingrechtszaak

Gaat het om een belastingrechtszaak? Bijvoorbeeld een zaak over een Rijksbelasting of een heffing van een lokale overheid waar u het niet mee eens bent?

In principe wordt ruim van tevoren een vooraankondiging van de geplande zittingsdatum verstuurd naar de belanghebbende. Als belanghebbende wordt u daarbij in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een bericht van verhindering naar het gerechtshof te sturen. U kunt daarbij verhinderdata aangeven. Wanneer het hof geen bericht van verhindering ontvangt, wordt de uitnodiging voor de zitting zo spoedig mogelijk verzonden.

Wilt u daarna toch de zitting verzetten? Dat kan alleen als u een dringende reden heeft. Een gemotiveerd verzoek om uitstel van de zitting moet schriftelijk (niet via e-mail) worden ingediend. Wanneer er kort voor een zitting bijzondere omstandigheden zijn waardoor u niet aanwezig kunt zijn, dan kan het verzoek telefonisch worden gedaan.

De griffie van het team Belastingrecht is op de volgende manieren te bereiken:

  • Post: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, team Belastingrecht, Postbus 70583, 5201 CZ, ’s-Hertogenbosch
  • Telefoon: 088 361 18 37
  • U kunt een schriftelijk verzoek ook afgeven bij de centrale informatiebalie in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 in ’s-Hertogenbosch.

Als een partij niet op de zitting verschijnt, wordt telefonisch contact opgenomen. Alleen in heel bijzondere omstandigheden wordt de zaak aangehouden.

Strafrechtzaak

Wordt u verdacht van het plegen van een misdrijf of het begaan van een overtreding? Of bent u bij een strafzaak betrokken, bijvoorbeeld als getuige of deskundige? In dat geval valt uw zaak onder het strafrecht. U heeft waarschijnlijk een dagvaarding gekregen of een oproep om op een zitting te verschijnen.

Een verdachte, raadsman, slachtoffer of benadeelde partij kan verhinderdata opgeven of specifiek verzoeken de strafzaak in een bepaalde periode te behandelen. Waar mogelijk wordt met deze wensen zoveel mogelijk rekening gehouden. Een zaak kan worden uitgesteld (aangehouden) om diverse redenen. Er kan een aanhoudingsverzoek worden gedaan door verdachte, advocaat of slachtoffer/benadeelde partij. Maar ook kan het hof bepalen om een zaak aan te houden omdat bijvoorbeeld opdrachten en/of onderzoeken nog niet zijn afgerond.

Een verzoek tot aanhouding moet schriftelijk worden ingediend (dat kan ook via e-mail). Dit geldt ook voor het verzetten van verhoren door de raadsheer-commissaris.

De griffie van de afdeling Strafrecht is op de volgende manieren te bereiken:

Als iemand niet komt opdagen kan het gerechtshof een bevel tot medebrenging gelasten. Dat betekent dat de politie de verdachte of de getuige op de dag van de zitting ophaalt en naar het hof brengt.

Ander soort zaak

Gaat het om een ander soort zaak? Dan kunt u het beste contact opnemen met het gerechtshof 's-Hertogenbosch via het algemene telefoonnummer 088 362 20 00.