Laden...

Overzicht categorieën zaken die per team worden behandeld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Regels procedures en klachten > Overzicht categorieën zaken die per team worden behandeld

Afdeling civiel recht:

Team Handelsrecht:

Behandelt dagvaardingszaken in de categorieën financieel recht, ondernemingsrecht, burenrecht, zekerhedenrecht, arbeidsrecht, vervoersrecht, aanbestedingsrecht, verzekeringsrecht, pensioenrecht, huurrecht, letselschaderecht, intellectuele eigendomsrecht, erfrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht (uit overeenkomst en de wet).

Behandelt handelsverzoekschriftzaken, waaronder die op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen en de Faillissementswet en de Wet Werk en Zekerheid.

Team Familie- en Jeugdrecht:

Behandelt personen-, familie- en jeugdrechtzaken en zaken op het terrein van het relatievermogensrecht.


Afdeling strafrecht:

Team I:

Behandelt vooral megazaken, ontnemingszaken, enkelvoudige strafzaken, kantonappellen, 12 SV-zaken, en raadkamerzaken.

Team II:

Behandelt vooral commune strafzaken, jeugdzaken, fiscale fraudezaken, economische zaken en milieuzaken.

Daarnaast wijst het bestuur – op grond van artikel 64 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie - alle raadsheren (-plaatsvervangers) in de afdeling strafrecht aan om deel uit te mogen maken van de economische kamer die regulier is ondergebracht in team II.


Team belastingrecht:

Behandelt belastingzaken.

NB: Op grond van artikel 4, lid 4 van het bestuursreglement kunnen teams incidenteel of tijdelijk worden belast met zaken uit een ander team als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om andere redenen noodzakelijk en/of nuttig geoordeeld.

Dit schema is laatstelijk aangepast op 10 maart 2022.