Overzicht categorieën zaken per team

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Regels procedures en klachten > Overzicht categorieën zaken per team

Afdeling civiel recht:

Team handel I:

Behandelt handelszaken en in het bijzonder financiële zaken, boek 2 BW zaken, zakelijke (zekerheids)rechten ed., vervoersrecht, aanbestedingsrecht, verzekeringsrecht, onrechtmatige publicaties. De unit handelsverzoekschriften die deel uitmaakt van team 1 alle handelsverzoekschriften w.o. wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en faillissementsrecht.

Team handel II:

Behandelt handelszaken en in het bijzonder arbeidsrecht, pensioenrecht, huurrecht,
letselschade, intellectuele eigendom, erfrecht, overheidsaansprakelijkheid.

Team Familie:

Behandelt personen-, familie- en jeugdrechtzaken en zaken op het terrein van het relatievermogensrecht.


 

Afdeling strafrecht:

Team I:

Behandelt 12 SV-zaken, raadkamerzaken, gedetineerdenzittingen. Daarnaast maken het bureau Poort, het Kabinet RHC en de verkeerstoren deel uit van dit team.

Team II:

Behandelt commune zaken, kantonappellen, jeugdzaken, fiscale fraudezaken, ontnemingszaken en megazaken.

Team III:

Behandelt commune zaken, kantonappellen, economische zaken, milieuzaken, ontnemingszaken en megazaken.


Daarnaast wijst het bestuur – op grond van artikel 64 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie - alle raadsheren (-plaatsvervangers) in de afdeling strafrecht aan om deel uit te mogen maken van de economische kamer die regulier is ondergebracht in team III.

Team belastingrecht:

Behandelt belastingzaken.

Op grond van artikel 4, lid 4 van het bestuursreglement kunnen teams incidenteel of tijdelijk worden belast met zaken uit een ander team als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om andere redenen noodzakelijk en/of nuttig geoordeeld.

Dit schema is laatstelijk aangepast op
19 januari 2017