Laden...

Ik heb een klacht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksLandelijke diensten > LDCR > Ik heb een klacht

Klachtenregeling

Het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) heeft een klachtenregeling (pdf, 40,4 KB). Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het LDCR? Dan kunt u een klacht indienen bij de directeur van het LDCR.

Waarover kunt u klagen?

U kunt een klacht indienen over een gedraging (bedrijfsvoering) van een medewerker of het niet tevreden zijn over een product of dienst.

Voorbeelden kunnen zijn:

  • Het niet tijdig nakomen van afspraken.
  • Het te laat of geheel niet ontvangen van producten of diensten.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk of digitaal indienen. Noem in uw klacht in elk geval uw naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, zaaknummer en omschrijving van uw klacht. Stuur eventueel ook bijlagen mee die de klacht verduidelijken. Ook kunt u aangeven hoe de klacht volgens u op een goede manier kan worden opgelost.

Stuur uw klacht naar:

Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR)
t.a.v. de directeur
Postbus 3175
3502 GD Utrecht
E-mail: Klachten.ldcr@rechtspraak.nl

Onze reactie

Nadat de directeur uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Normaal gesproken krijgt u binnen twee werkweken een inhoudelijk reactie. Als dit niet haalbaar is, dan laten wij u op tijd weten wanneer u wel een reactie kunt ontvangen.