Laden...

Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Over het Dienstencentrum Rechtspraak

De bedrijfsvoeringstaken van alle gerechten en andere instanties van de Rechtspraak zijn ondergebracht in één landelijk dienstencentrum: het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR).

Alle gerechten en andere rechtspraakinstanties (IVO Rechtspraak, SSR en de Raad voor de rechtspraak) sturen het Landelijk Dienstencentrum via een 'raad van opdrachtgevers' aan. Deze raad van opdrachtgevers bestaat uit bestuursleden van de gerechten en de instanties. Daarnaast buigt een gebruikersraad zich over de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad voor de rechtspraak is eindverantwoordelijk.

Taken Dienstencentrum Rechtspraak

Denk hierbij aan:

  • Financiële administratie
  • Inkoop
  • Inning van griffierechten en proceskostenveroordelingen
  • Advies op het gebied van HRM
  • Arbeidsmarktcommunicatie en een recruitmentsite
  • Informatievoorziening
  • Factuurverwerking

Landelijke rekening-courant griffierechten

 

Informatie en aanvragen

De Landelijke rekening-courant wordt gehouden op kantoorniveau en geldt voor alle gerechten. Het is alleen mogelijk om een Landelijke rekening-courant te openen en houden als u gebruik maakt van e-billing.

Vragen?

Neem contact op met het Klant Contact Centrum LDCR
Telefoon: 088 361 10 01 (bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur)

E-mail: kcc.ldcr@rechtspraak.nl

Klachten

Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het LDCR? U kunt een klacht indienen.