Laden...

Netherlands Commercial Court (NCC)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Netherlands Commercial Court (NCC)

Netherlands Commercial Court (NCC)

De Netherlands Commercial Court (NCC) is op 1 januari 2019 van start gegaan. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben in 2018 een wetsvoorstel goedgekeurd die dit mogelijk heeft gemaakt.

De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken.

De Netherlands Commercial Court bestaat uit een kamer van de Amsterdamse rechtbank (NCC) en een kamer van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal; NCCA). De uitspraken van de NCC(A) zijn op dezelfde wijze in de hele Europese Unie ten uitvoer te leggen als uitspraken van andere kamers van deze gerechten. Daarover zijn bij enkele juristen misverstanden ontstaan. In de artikelen hieronder gaat de NCC in op deze misverstanden.

Voor meer informatie kun je terecht op de Engelstalige website ncc.gov.nl.

NCC gebouw AmsterdamNetherlands Commercial Court in Amsterdam

Wijziging digitaal systeem NCC sinds 1 juli 2023

Bij de NCC is het sinds de oprichting in 2019 mogelijk om digitaal stukken in te dienen via het portaal eNCC. Op 1 juli 2023 is de NCC overgestapt naar een nieuw systeem dat door de rechtbanken al wordt gebruikt voor onder meer het indienen van beslagrekesten. Ook het nieuwe systeem is in de Engelse taal.

Sinds 1 juli 2023 kunnen geen nieuwe zaken meer worden ingediend in eNCC. De link op deze pagina zal dan verwijzen naar het nieuwe portaal. Lopende en reeds afgesloten zaken zullen uiteraard worden overgezet op het nieuwe portaal.

Hoe ziet de NCC eruit?

Bij de NCC werken rechters, raadsheren en juridische medewerkers uit heel Nederland die specifieke deskundigheid en ervaring hebben en bovendien het Engels goed beheersen.

Concentratie binnen de NCC maakt het mogelijk om deze expertise verder uit te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne, digitale faciliteiten, zowel ter ondersteuning van de procesvoering als in de zittingszaal.

 

Waarom de NCC?

Met de NCC komt de Rechtspraak tegemoet aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt hen een deskundig forum dat hun internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

Voor Nederlandse bedrijven is de NCC een uitkomst: zij krijgen vaker te maken met internationale handelsgeschillen met Engelstalige partijen. De mogelijkheid om bij de NCC in het Engels te procederen betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn. Naast het kostenvoordeel leidt dit ook tot meer efficiëntie, duidelijkheid en transparantie.

Uitnodiging advocatuur

De NCC wil de advocatuur informeren over de specifieke kenmerken van de NCC en eventuele vragen daarover beantwoorden. Dat willen wij doen in de vorm van een aantal informele ontmoetingen. Dergelijke ontmoetingen hebben inmiddels al plaatsgevonden met de volgende advocatenkantoren.

Wij stellen ons voor om in een bijeenkomst van ongeveer één uur in gesprek te gaan met advocaten die betrokken zijn bij zaken die raken aan het werkterrein van NCC. Idealiter zijn bij een dergelijk bezoek niet alleen advocaten uit de litigation-praktijk aanwezig maar ook degenen die betrokken zijn bij het opstellen van contracten.

Als u belangstelling heeft voor een dergelijke bijeenkomst, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door te mailen naar ncc@rechtspraak.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Contact

Heeft u een vraag over NCC of wilt u meer informatie?
Kijk op de officiële website Netherlands Commercial Court (gov.nl) of mail naar ncc@rechtspraak.nl.
NCC is ook te vinden op @Twitter (@NethComCourt) en LinkedIn.