Netherlands Commercial Court (NCC)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Netherlands Commercial Court (NCC)

Netherlands Commercial Court (NCC) in oprichting

De Netherlands Commercial Court (NCC) is de Nederlandse rechtbank (in oprichting) die gespecialiseerd is in internationale handelsgeschillen. De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken.

NNC gebouw AmsterdamNetherlands Commercial Court te Amsterdam

Hoe gaat de NCC eruitzien?

De NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. Bij de NCC werken straks rechters, raadsheren en juridische medewerkers uit heel Nederland die specifieke deskundigheid en ervaring hebben en bovendien het Engels goed beheersen. Concentratie binnen de NCC maakt het mogelijk om deze expertise verder uit te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne, digitale faciliteiten, zowel ter ondersteuning van de procesvoering als in de zittingszaal.

 

Waarom de NCC?

Met de NCC komt de Rechtspraak tegemoet aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt hen een deskundig forum dat hun internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

Voor Nederlandse bedrijven is de NCC een uitkomst: zij krijgen vaker te maken met internationale handelsgeschillen met Engelstalige partijen. De mogelijkheid om bij de NCC in het Engels te procederen betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn. Naast het kostenvoordeel leidt dit ook tot meer efficiëntie.

Wetswijziging noodzakelijk

Voor de inrichting van de NCC is een wetswijziging nodig, onder meer om het mogelijk te maken om in het Engels uitspraak te doen. 
De Tweede Kamer heeft op 8 maart 2018 ingestemd met de wetgeving (tweedekamer.nl).
Vervolgens spreekt de Eerste Kamer zich erover uit. Pas daarna kan de NCC daadwerkelijk van start gaan.

De aanloop naar de lancering

In afwachting van het wetswijzigingstraject is de Rechtspraak bezig met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Hieronder valt bijvoorbeeld de werving van rechters, raadsheren en medewerkers, maar ook het opstellen van het procesreglement.

Uitnodiging advocatuur en belastingadviseurs

Indien het lopende wetgevingstraject succesvol wordt afgerond, kan de Netherlands Commercial Court (NCC) van start gaan. Ter voorbereiding wensen de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam de advocatuur en belastingadviseurs over de laatste stand van zaken en de specifieke kenmerken van de NCC te informeren.

Deze onderwerpen willen wij aan bod laten komen tijdens een aantal informele ontmoetingen met advocaten en belastingadviseurs, waarvoor aanstaande rechters en raadsheren van de NCC graag geïnteresseerde kantoren bezoeken.

Wij stellen ons voor om bij elk belangstellend kantoor, in een bijeenkomst van ongeveer één uur, in gesprek te gaan met een groep van ongeveer vijf advocaten die betrokken zijn bij zaken die raken aan het werkterrein van NCC. Idealiter zijn bij een dergelijk bezoek niet alleen advocaten en belastingadviseurs uit de litigation praktijk aanwezig maar ook degenen die betrokken zijn bij het opstellen van contracten.

Als u belangstelling heeft voor een dergelijke bijeenkomst, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door te mailen naar ncc@rechtspraak.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Contact

Heb je een vraag over NCC?

Mail naar ncc@rechtspraak.nl

Meer nieuws - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Meer nieuws

 

 

Tweede Kamer neemt wetten Netherlands Commercial Court aanhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tweede-Kamer-neemt-wetten-Netherlands-Commercial-Court-aan.aspxDen Haag7-3-2018 23:00:00​De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van de Netherlands Commercial Court.<p>De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z10476&dossier=34761">wetgeving</a> (tweedekamer.nl) die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van de <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/NCC-NL">Netherlands Commercial Court</a> (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen.</p>
Wetsvoorstel NCC naar Tweede Kamerhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetsvoorstel-NCC-naar-Tweede-Kamer.aspxDen Haag17-7-2017 22:00:00<p>Het wetsvoorstel dat nodig is om de Netherlands Commercial Court (NCC) van start te kunnen laten gaan, is goedgekeurd door de ministerraad. Het <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z10476&dossier=34761">wetsvoorstel</a> (www.tweedekamer.nl) is naar de Tweede Kamer gestuurd.</p>
6 juli: Consultatiebijeenkomst procesreglement NCC voor advocatenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/6-juli-Consultatiebijeenkomst-procesreglement-voor-advocaten-.aspxDen Haag13-6-2017 22:00:006 juli 2017 wordt er een consultatiebijeenkomst georganiseerd rond het procesreglement voor de Netherlands Commercial Court. <p>De Rechtspraak is bezig met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC). Op donderdag 6 juli 2017 wordt een consultatiebijeenkomst gehouden rond het procesreglement van de NCC. Advocaten worden hiervoor van harte uitgenodigd. </p>