Laden...

Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm
Utrecht, 03 februari 2021

De kop is er af. Na veel voorbereidingen, gaat het project Digitale Toegang Civiel en Bestuur (project DT CB) een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen genoemde rechtsgebieden procespartijen en -vertegenwoordigers zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen uitwisselen met de Rechtspraak.

Het project DT CB vloeit voort uit het Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht. Eind oktober 2020 kon IVO Rechtspraak (de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak),de projectplannen gaan uitvoeren nadat het onderzoek door het Bureau ICT Toetsing (BIT) met een positief resultaat was afgerond. Sindsdien is er hard gewerkt om het DT systeem gereed te maken voor de ingebruikname. Digitale Toegang bestaat uit een digitale brievenbus voor procespartijen, een digitale postkamer voor de griffies en een voor de procesdeelnemers toegankelijk digitaal dossier. Externe partijen krijgen toegang door in te loggen met bijvoorbeeld de advocatenpas. Op termijn kunnen partijen die veel procederen ook een systeemkoppeling gaan gebruiken.

Voorbereidingen

De invoering van het systeem wordt door het project DT  zorgvuldig voorbereid met collega’s van de gerechten en externe ketenpartners. Voor medewerkers, rechters, leidinggevenden en vertegenwoordigers van de ketenpartners zijn er presentaties verzorgd, interactieve bijeenkomsten gehouden en zijn de eerste gebruikerstesten met een positieve evaluatie afgerond.

Eerste pilot in maart

Inmiddels is het nu zo ver dat in nauwe samenwerking met de rechtbank Amsterdam in maart een eerste pilot wordt uitgevoerd voor de zaakstroom beslagrekesten. Verloopt die pilot succesvol en geeft de centrale ondernemingsraad van de Rechtspraak een positief advies, dan is de verwachting dat voor de zomer advocaten beslagrekesten bij elke rechtbank digitaal kunnen indienen. De volgende zaakstroom die dan op wordt gepakt is rijksbelastingen, waarvoor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het pilotgerecht is.

Samenwerking ketenpartners

Een goede samenwerking met de ketenpartners is van groot belang om het project te laten slagen. Het is dan ook niet voor niets dat het project DT actief de samenwerking heeft gezocht met de NOvA, de Belastingdienst en (vertegenwoordigers van) belastingadviseurs. Zo heeft het project diverse werkgroepen waarin externe ketenpartijen zijn vertegenwoordigd.

Van vrijwillig naar verplicht

Het digitaal indienen van zaken en het digitaal uitwisselen van stukken is vooralsnog vrijwillig, maar wordt voor juridische professionals op enig moment verplicht. Burgers kunnen altijd op papier blijven procederen.

Communicatie:

Het project DT gaat de komende maanden actief aan de slag gaat met het informeren van de betrokken partijen. Zo worden bijvoorbeeld de relevante pagina’s op Rechtspraak.nl geactualiseerd. Ook zijn diverse werkinstructies en handleidingen in de maak zodat de gerechten en advocaten digitale toegang tot de Rechtspraak succesvol ingebruik kunnen nemen.

Stapsgewijs, zorgvuldig en beheerst

Het project DT CB heeft een looptijd van in totaal vier jaar. In die periode moet voor zestien zaakstromen digitale toegang tot de rechtspraak zijn beslag krijgen. Een zeer omvangrijke operatie met als kernwoorden een stapsgewijze, zorgvuldige en beheerste invoering.

Uitspraken