Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Bestuursrechters Midden-Nederland winnen Klare Taalbokaal 2019Bestuursrechters Midden-Nederland winnen Klare Taalbokaal 2019https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Bestuursrechters-Midden-Nederland-winnen-Klare-Taalbokaal-2019.aspxUtrecht7-4-2021 22:00:00Bestuursrechters Midden-Nederland winnen Klare Taalbokaal 2019.<p>Bestuursrechters van de rechtbank Midden-Nederland hebben de Klare Taalbokaal 2019 gewonnen, voor <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:5126">een uitspraak over de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad bij de Nationale Politie</a>. Hij moest weg omdat hij niet integer met geld was omgegaan en stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. De rechters en hun griffier leggen glashelder uit waarom de korpsleiding hem wel mocht ontslaan, zei juryvoorzitter Dineke de Groot (president van de Hoge Raad) dinsdag bij de uitreiking. ‘De lezer wordt op een natuurlijke wijze door de uitspraak heen geleid.’ </p>
Rechtspraak stelt nieuwe missie, visie en agenda vastRechtspraak stelt nieuwe missie, visie en agenda vasthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-stelt-nieuwe-missie-visie-en-agenda-vast.aspxDen Haag5-4-2021 22:00:00De Rechtspraak heeft een nieuwe missie, visie en strategische agenda vastgesteld om de koers voor de komende jaren aan te geven. <p>Tijdige en voorspelbare rechtspraak met oog voor de menselijke maat, laagdrempelige toegang tot de rechter en een divers samengestelde rechtsprekende macht, die samenwerkt met andere bij de rechtspraak betrokken partijen. Daaraan geven de gerechten de komende jaren prioriteit, blijkt uit de Agenda van de Rechtspraak. </p>
16 t/m 18 april: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar vanwege groot onderhoud16 t/m 18 april: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar vanwege groot onderhoudhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/16-tm-18-april-Rechtspraaksystemen-niet-bereikbaar-vanwege-groot-onderhoud.aspxDen Haag28-3-2021 22:00:00Van vrijdagavond 16 april tot en met zondag 18 april zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. <p>Van vrijdagavond 16 april tot en met zondag 18 april zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.