Laden...

5 jaar cel voor meerdere verkrachtingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > 5 jaar cel voor meerdere verkrachtingen
Amsterdam, 25 maart 2022
Een 47-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor het verkrachten van 4 vrouwen waarmee hij relaties had. Ook is hij schuldig aan mishandeling van 3 vrouwen en aan een poging tot doodslag op een van hen.

Verdacht van 14 strafbare feiten

In december 2020 deed de eerste vrouw aangifte tegen de man. Zij gaf aan bij hem thuis door hem te zijn mishandeld en verkracht. Begin 2021 werd de man aangehouden. In het onderzoek dat volgde, bleek een andere ex-partner van de man al in 2017 met de politie te hebben gesproken, maar dat gesprek leidde niet tot een aangifte. De vrouw besloot kort na de aanhouding van de man alsnog aangifte te doen. Later die maand meldde zich een derde vrouw bij de politie, die aangaf door de man te zijn verkracht. Nadat RTL Boulevard in april 2021 aandacht aan de zaak besteedde, meldden zich nog eens drie vrouwen. Twee van hen deden uiteindelijk geen aangifte, de derde vrouw besloot dat wel te doen. In totaal werd de man daarmee beschuldigd van 14 strafbare feiten.

Vier verkrachtingen

De rechtbank komt tot de conclusie dat van 10 van de 14 beschuldigingen vast is komen te staan dat de man zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Het gaat onder andere om 4 verkrachtingen, een poging tot doodslag en meerdere gevallen van mishandeling. Van 1 verkrachting en 2 pogingen tot doodslag wordt de man wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. 

Gewelddadig en vernederend

De man heeft op gewelddadige en vernederende wijze ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke, psychische en seksuele integriteit van de vier vrouwen. De slachtoffers liepen in sommige gevallen ernstig letsel op en twee van hen verloren door het geweld tijdelijk het bewustzijn. Tijdens de behandeling van de rechtszaak bleek dat zij alle vier nog altijd de gevolgen ondervinden van wat er is gebeurd.

Strafmaat

De gevangenisstraf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Dat komt onder andere doordat de man van een deel van de beschuldigingen – waaronder ook 2 pogingen tot doodslag – wordt vrijgesproken.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank daarnaast gekeken naar de richtlijn voor straffen in verkrachtingszaken. In beginsel geldt voor een enkele verkrachting een gevangenisstraf van 2 jaar.  De rechtbank vindt dat deze richtlijn van twee jaar cel niet goed aansluit bij situaties als waar in deze strafzaak sprake van was. De man had met alle vier de vrouwen een relatie. Daarin was vaak sprake van kinky, SM-achtige seks. In dit geval vonden seksuele handelingen soms met instemming van de vrouwen plaats, en soms ook niet. Dat maakt dat de man zich in het grensgebied bevond van wel of niet strafbare seksuele handelingen. Op een aantal specifieke momenten heeft hij die grens overschreden. Drie van de vier vrouwen bleven de relatie met de man onderhouden, ondanks het grensoverschrijdende gedrag. Soms hadden zij ook weer meerdere keren seks met wederzijds goedvinden. Alle vrouwen hebben verklaard dat de verdachte lief kon zijn, dat zij zich door hem gezien en gehoord voelden. De verdachte heeft zelf ook aangegeven dat hij inziet dat hij een probleem heeft en dat hij zich hiervoor moet laten behandelen. 

De rechtbank vindt om deze redenen dat de op te leggen straf geen optelsom van de richtlijn in verkrachtingszaken zou moeten zijn. Dit zou geen recht doen aan de context waarbinnen de seksuele handelingen zich hebben afgespeeld en het genuanceerde beeld dat over de verdachte is ontstaan. Alles overwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf van 5 jaar passend en geboden. Ook moet de man zijn slachtoffers in totaal ruim 28.000 euro schadevergoeding betalen. 

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088 361 14 40, of stuur een e-mail.

Uitspraken