Laden...

HEMA en haar bestuur handelen met herstructurering van schulden niet onzorgvuldig ten opzichte van Hof Capital

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > HEMA en haar bestuur handelen met herstructurering van schulden niet onzorgvuldig ten opzichte van Hof Capital
Amsterdam, 07 september 2020

De overeenkomst tot herstructurering van schulden van HEMA kan doorgang kan vinden. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in een kort geding dat tegen het winkelbedrijf was aangespannen door een van de obligatiehouders, HOF Capital. HEMA ging deze overeenkomst in juni 2020 aan met haar schuldeisers.

Schuldenlast HEMA vrijwel gehalveerd

De overeenkomst houdt onder meer in dat de vordering van een groep van obligatiehouders, de Senior Secured Noteholders, van 600 miljoen euro vermindert tot 300 miljoen euro, in ruil voor aandelen. De overeenkomst moet nog worden geïmplementeerd. Na implementatie zal de totale schuldenlast van HEMA afnemen van 830 miljoen euro naar 422 miljoen euro, met een daling van de renteverplichtingen van 52 miljoen euro naar 28 miljoen euro per jaar.

Hof Capital blijft met lege handen achter

Een andere groep obligatiehouders, de Senior Noteholders, waar Hof Capital toe behoort, heeft een vordering van in totaal 150 miljoen euro. De groep Senior Noteholders is achtergesteld ten opzichte van de overige grote schuldeisers. Dat betekent dat de overige grote schuldeisers, waaronder de Senior Secured Noteholders, na een eventueel faillissement van HEMA als eerste uitbetaald zouden worden. Als gevolg van de overeenkomst tot herstructurering van de schulden zal het vorderingsrecht van Hof Capital niets meer waard zijn, terwijl zij geen aandelen krijgt zoals de Senior Secured Noteholders wel krijgen. Hof Capital is daarom van mening dat HEMA en haar bestuur onzorgvuldig handelen door de overeenkomst aan te gaan.

Herstructurering noodzakelijk om mogelijk faillissement te voorkomen

Alle partijen zijn het erover eens dat de schuldenlast van HEMA te hoog is en ook dat de aandeelhouder van HEMA in juni 2020 een schuld van 54 miljoen euro had moeten aflossen. Dit is niet gebeurd. Als gevolg daarvan kunnen schuldeisers hun vorderingen opeisen. Vanaf dat moment dreigde HEMA dan ook niet meer aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. De te hoge schuldenlast, het feit dat die schulden opeisbaar zijn nu de aandeelhouder van HEMA de 54 miljoen euro in juni niet kon aflossen, in combinatie met de gedaalde omzet vanwege de coronacrisis, veroorzaken weliswaar geen acute dreiging van faillissement, maar zorgen dat die dreiging binnen enkele maanden wel zou kunnen ontstaan. De voorzieningenrechter oordeelt daarom dat het goed te verdedigen is dat HEMA op zoek is gegaan naar een oplossing in de vorm van een gecontroleerde herstructurering om haar schuldenlast te verlichten en een faillissement te voorkomen.

Hof Capital benadeeld, niet onzorgvuldig behandeld

Alhoewel Hof Capital aannemelijk maakte dat HEMA meer rekening had kunnen houden met de Senior Noteholders, is het de vraag of dat iets zou hebben opgeleverd. De positie van de Senior Noteholders was die van een ‘schuldeiser out-of-the-money’. Een eventuele vordering zou in een faillissementssituatie dan ook niets waard zijn. Het ligt niet voor de hand dat de achtergestelde Senior Noteholders bij de onderhandelingen een betere positie zouden hebben gekregen dan zij bij een faillissement zouden hebben gehad. Dus, hoewel Hof Capital terecht stelt dat zij er evenals de Senior Secured Noteholders vermoedelijk baat bij zou hebben om haar vordering omgezet te krijgen in aandelenrechten, en dat zij in die zin is benadeeld, is het niet onzorgvuldig van Hema dat de overeenkomst daarin niet voorziet.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraken