Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 09 april 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - Cel- en taakstraf voor uitbuiting Indiase kok

3 april - Een 39-jarige man en een 37-jarige vrouw zijn allebei veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen (waarvan 88 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 100 uur. Zij buitten tussen juni 2011 en juli 2012 een kok uit in hun restaurant in Amsterdam-Oost. De 39-jarige man en zijn toenmalige echtgenote lieten de kok vanuit India naar Nederland komen. Daar bleek hij minstens zes dagen per week te moeten werken, zonder daar ooit salaris voor te ontvangen. Het tweetal opende wel een bankrekening voor de kok, maar plunderde die vervolgens na elke salarisbetaling zonder dat de kok dit wist. Het geld dat de twee zo buitmaakten, wasten ze vervolgens wit. In de straf weegt mee dat beiden geen verantwoordelijkheid namen voor hun gedrag en elkaar beschuldigden. De straffen vallen lager uit dan de eis omdat er veel tijd is verstreken sinds de feiten zijn gepleegd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1944
ECLI:NL:RBAMS:2018:1960

Straf - 10 jaar cel voor verkrachting gedrogeerde vrouwen

5 april - Een 41-jarige man krijgt 10 jaar gevangenisstraf omdat hij tussen augustus 2014 en juli 2016 drie vrouwen in Amsterdam verkrachtte nadat hij hen had gedrogeerd. Via de website couchsurfing.com, waar mensen een slaapplek aanbieden, lokte hij jonge vrouwen naar zijn woning. Daar mixte hij zonder dat zij het wisten iets door hun drankje en had seks met hen terwijl zij bewusteloos waren. Doordat de man weigerde mee te werken aan persoonlijkheidsonderzoeken is niet duidelijk of hij aan een stoornis lijdt. Er is volgens de rechtbank te weinig informatie beschikbaar om een tbs-maatregel op te leggen. Toch bestaan er – gelet op waarvoor hij is veroordeeld – twijfels of hij volledig toerekeningsvatbaar is. Om de maatschappij tegen hem te beschermen legt de rechtbank daarom een langere gevangenisstraf op dan rechters hebben gedaan bij soortgelijke feiten. Ook moet hij 8000 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1998

Bestuur - Dubbele pech voor automobilist

3 april - Als een auto kapot is en op een parkeerplaats staat moet er ook parkeerbelasting worden betaald. De heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft een automobilist met pech daarom terecht een naheffingsaanslag opgelegd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De automobilist deed een beroep op overmacht. De man had zijn kapotte auto namelijk op aanraden van een politieagent op de parkeerplaats gezet. Dat de auto werkelijk kapot was, kon de automobilist aantonen met een uitdraai uit de systemen van de ANWB. De handelswijze van de man maakte echter niet dat hij geen parkeerbelasting hoefde te betalen, aldus de rechtbank. De auto stond stil op een parkeerplaats, waardoor belasting verschuldigd was. Daarnaast is parkeerbelasting een zogenoemde objectieve belasting. Dit betekent dat persoonlijke omstandigheden niet kunnen meewegen bij de vraag of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1915

Bestuur - Woonboten Diemerzeedijk mogen blijven

3 april - Twee woonboten - de Henja en de Limère – mogen aan de Diemerzeedijk in Amsterdam blijven liggen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Voor de Limère is namelijk ‘van rechtswege’ een ligplaatsvergunning verleend. Dit komt omdat de gemeente te laat op de aanvraag heeft beslist. Op grond van regels die voor de Limère gelden, is daarom ‘automatisch’ een vergunning verleend. Voor de Henja geldt dit niet. De rechtbank vindt echter dat de gemeente geen goede redenen heeft om de ligplaatsvergunning voor deze woonboot te weigeren. In een eerdere procedure is al bepaald dat de Henja niet in strijd is met het bestemmingsplan. De andere argumenten waarop de gemeente zijn weigering baseert, vindt de rechtbank niet overtuigend. De rechtbank heeft zelf een klap op deze zaak gegeven en heeft aan de eigenaar alsnog een ligplaatsvergunning verleend.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2005

Kanton - KLM moet geannuleerde vlucht compenseren

27 maart - KLM moet een klant 250 euro aan compensatie betalen omdat zijn vlucht naar Madrid werd geannuleerd, waardoor hij pas 24 uur later op zijn bestemming arriveerde. Dat heeft de kantonrechter bepaald. KLM weigerde tot nog toe te betalen. Volgens KLM werd zij gedwongen vluchten te annuleren nadat de verkeersleiding van Schiphol besloot het aantal vluchten voor de volgende dag te beperken, vanwege een harde storm en onderhoud aan de Kaagbaan. Volgens KLM was er sprake van een buitengewone omstandigheid, waardoor compensatie niet nodig was. De rechter gaat daar niet in mee. Volgens de regeling waar KLM zich op beroept, is er alleen sprake van een buitengewone omstandigheid als deze gevolgen heeft voor een specifieke vlucht. Dat was hier niet het geval. Dat het vliegtuig niet kon vertrekken wegens onderhoud aan de Kaagbaan heeft KLM onvoldoende onderbouwd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1962

Kanton - Huurster hoeft servicekosten niet alsnog te betalen

5 april - Een huurster in Amstelveen hoeft niet alsnog ruim 2.000 euro aan servicekosten uit 2014 en 2015 te betalen. Die kosten had de verhuurder namelijk in een eerdere juridische procedure in 2015 aan de orde moeten stellen, aldus de kantonrechter. In die procedure heeft de kantonrechter voor recht verklaard dat de oorspronkelijke huurovereenkomst (ingangsdatum 1 oktober 2012) met huurster door verhuurder rechtsgeldig is vernietigd wegens bedrog aan de zijde van huurster. Omdat het verschaffen van het huurgenot en de overeengekomen service niet meer ongedaan gemaakt kon worden heeft de kantonrechter in die procedure voor de door verhuurder geleverde prestaties een vergoeding vastgesteld. Vanaf 1 oktober 2015 sloten de huurster en de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst tegen een hogere (marktconforme) huurprijs. Doordat de eerdere overeenkomst is vernietigd, heeft die, met terugwerkende kracht, niet bestaan. Daarom ontbreekt de juridische grondslag om alsnog servicekosten te kunnen vorderen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1942  

Civiel - Koop huis gaat niet door: 7500 euro boete

23 maart - Een vrouw uit Amstelveen moet een man uit Uithoorn 7500 euro betalen omdat zij op het laatste moment afzag van de koop van zijn huis. Dat heeft de rechtbank bepaald. De verkoop was in de zomer van 2016 zo goed als rond, maar de vrouw kreeg de financiering uiteindelijk niet voor elkaar. Omdat de ontbindende voorwaarden al waren verlopen, bracht de verkoper haar, conform de koopovereenkomst, een boete 22.000 euro (10 procent van de koopsom) in rekening. De vrouw vroeg de rechter de boete te matigen omdat het haar, onder meer door haar lage inkomen, in grote financiële problemen zou brengen. De rechter gaat hierin mee. De daadwerkelijke schade van de verkoper bedraagt 5000 euro. Daarmee weegt deze niet op tegen de ingrijpende gevolgen voor de vrouw als zij de boete in zijn geheel zou moeten betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1978

Civiel - Geen recht op huurbescherming

6 april - Een vrouw die in 2013 een woning op IJburg heeft gehuurd op basis van een Leegstandwet-vergunning, kan geen aanspraak maken op huurbescherming. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist. De verhuurder heeft de huur opgezegd omdat hij de woning te koop wil zetten. De vrouw weigert te vertrekken. Zij meent dat zij recht heeft op huurbescherming omdat niet steeds is voldaan aan de voorwaarden van de vergunning, waardoor die zou zijn komen te vervallen. De voorzieningenrechter beslist anders. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning op basis van de Leegstandwet is namelijk dat de woning voor de verkoop bestemd is en aan die voorwaarde is voldaan, hoewel deze niet steeds op Funda heeft gestaan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1866

Uitspraken