Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 13 mei 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf na schieten met mitrailleurpistool in Oost

8 mei - Een 19-jarige man krijgt 5 jaar gevangenisstraf onder meer omdat hij op 1 september vorig jaar in de Amsterdamse Indische Buurt met een mitrailleurpistool een auto met 2 mensen erin beschoot. Bij zijn aanhouding had hij dat wapen in zijn bezit. Daarnaast maakte hij zich samen met anderen schuldig aan oplichting in Amsterdam. Tussen november 2017 en juli 2018 bestelde hij met creditcardgegevens van anderen artikelen bij de Bijenkorf. Daarbij gebruikte hij namen die leken op zijn naam. Hij haalde samen met anderen meermaals bestelde artikelen af bij PostNL-ophaalpunten. Naast de gevangenisstraf moet hij de Bijenkorf ruim 11.800 euro aan schadevergoeding betalen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3333

Straf - Straf voor illegale vogelfokker

10 mei - Een 51-jarige man uit Urk krijgt 100 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke cel voor het op illegale wijze fokken en registreren van beschermde inheemse vogels. De politie trof bij hem tientallen vogels aan, waaronder vuurgoudhaantjes, notenkrakers en kuifmezen. De man had de vogels illegaal van pootringen voorzien, waarmee hij deed voorkomen dat hij de vogels op legale wijze in gevangenschap had gefokt. Bovendien had de man meerdere vogels verwond doordat hij de pootringen pas te laat had aangebracht. Ook had hij in een bos een net opgehangen om vuurgoudhaantjes, een beschermde inheemse vogelsoort, mee te vangen. De man liep nog in de proeftijd van een straf die hem eerder voor een vergelijkbaar feit was opgelegd. Deze straf werd omgezet naar 90 uur taakstraf en moet hij nu alsnog uitvoeren.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3396

Bestuur - ‘Pokerpand’ in Noord blijft gesloten

3 mei - Een woning in een appartementencomplex in Amsterdam-Noord waar een gewapende overval heeft plaatsgevonden, blijft gesloten. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De politie deed een inval in de woning na een gewapende overval tijdens een pokertoernooi. Uit het politierapport hiervan bleek dat hier vaker illegale pokertoernooien plaatsvinden. Ook werden er harddrugs aangetroffen. Buren verklaarden dat zij geen melding van overlast durfden te doen. De burgemeester had de woning gesloten omdat de pokertoernooien voor risico’s zorgen zoals verstoringen van de openbare orde, overlast en een aantasting van het woon- en leefklimaat. De rechtbank gaat niet mee in het verhaal van de bewoner dat het pokeren alleen in huiselijke kring plaatsvond en het toeval was dat er op dat moment een overval plaatsvond. De openbare orde (veiligheid van buren) is door deze overval ernstig verstoord. Dit prevaleert boven het belang van de bewoner in zijn woonrecht.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3229

Bestuur - Geen toegang tot Nederland tijdens bezwaarprocedure

7 mei - Een Armeense vrouw mag niet met haar minderjarige dochter naar haar echtgenoot in Nederland komen zolang haar bezwaarprocedure nog in behandeling is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De vrouw had een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv – een visum voor verblijf langer dan drie maanden) aangevraagd. De IND wees de aanvraag af omdat de vrouw was veroordeeld tot een taakstraf. De vrouw maakte bezwaar tegen die beslissing en vroeg de rechter om de IND te verplichten haar tijdens de bezwaarprocedure te behandelen alsof zij in het bezit is van een mvv en dus toe te laten tot Nederland. Volgens vaste rechtspraak kan dit echter alleen bij een zwaarwegend, spoedeisend belang. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2019:4667

Kanton - GVB’er vraagt te laat om vergoeding: geen zaak

3 mei - Een metrobestuurder die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakte, vroeg het GVB te veroordelen een gedeeltelijke transitievergoeding te betalen omdat zijn werkuren verminderden. Hij deed daarbij een beroep op een arrest van de Hoge Raad. Daarin is bepaald dat een vermindering van het aantal te werken uren met minimaal 20% door langdurige arbeidsongeschiktheid het recht op een transitievergoeding kan doen ontstaan. De kantonrechter verklaart zijn verzoek echter niet-ontvankelijk omdat hij dat te laat indiende: de vervaltermijn was verstreken. De kantonrechter gaat niet mee in het standpunt dat de vervaltermijn niet geldt omdat zijn arbeidsovereenkomst niet was beëindigd of omdat het niet redelijk is dat de vervaltermijn geldt. De vervaltermijn biedt relatief snel zekerheid voor iedereen die met een transitievergoeding te maken krijgt. Als die termijn niet algemeen zou gelden, zou grote onzekerheid en ongelijkheid ontstaan. Ook blijkt nergens uit dat de metrobestuurder zijn verzoek niet tijdig had kunnen indienen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3304

Kanton - KLM moet vertraagde passagier 600 euro betalen

6 mei - KLM moet een passagier 600 euro betalen omdat zijn reis van Barcelona – via Amsterdam – naar Mexico City ruim drie uur vertraging opliep. Die vertraging ontstond nadat de vlucht van Barcelona naar Amsterdam pas 30 minuten na het geplande vertrek toestemming kreeg om op te stijgen. De man miste hierdoor zijn aansluiting naar Mexico. De KLM weigerde compensatie omdat er sprake zou zijn van een buitengewone omstandigheid; de vertraging was immers de schuld van de verkeersleiding. Hier gaat de rechter niet in mee. Weliswaar ontstond de vertraging naar Amsterdam door de beslissing van de verkeersleiding, maar die 30 minuten zijn niet aan te merken als ‘langdurige’ vertraging. De langdurige vertraging ontstond pas doordat de passagier zijn aansluiting miste. Het besluit van het luchtverkeersbeheer kan daarmee niet worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid. Daarom dient KLM de reiziger te compenseren.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3305

Civiel - Oorzaak schade aan pand onbekend: geen schadevergoeding

8 mei - De eigenaar van een pand in De Pijp in Amsterdam is niet aansprakelijk voor verzakkingen van het pand van zijn voormalige buurman. Hij hoeft hem daarom niet bijna 200.000 euro aan schadevergoeding te betalen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Er is niet gebleken dat de funderingswerkzaamheden aan een gemeenschappelijke bouwmuur hebben geleid tot verzakking van het pand van de voormalige buurman. Een groot deel van de schade aan de muren en kozijnen van de voormalige buurman was namelijk ook al aanwezig voordat er was begonnen met de funderingswerkzaamheden. Daarnaast heeft de voormalige buurman illegaal een dragende muur op de begane grond van zijn pand verwijderd, waardoor de aanwezige schade kan zijn vergroot. Er kan daarom niet worden vastgesteld dat de schade is ontstaan door de funderingswerkzaamheden, aldus de rechtbank. 

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3384

Civiel - Bang B.V. moet blikjes aanpassen

9 mei - Monster Energy, die het Amerikaanse Bang Energy en een in Nederland gevestigde dochtervennootschap betichtte van misleidende reclame, is door de rechter grotendeels in het ongelijk gesteld. De rechter verklaarde zich onbevoegd ten aanzien van de Amerikaanse gedaagden, onder wie de bestuurder van Bang. De reclame in het YouTube filmpje waarin de bestuurder van Bang beweert dat de energiedrankjes van Bang Alzheimer en Parkinson tegengaan, richt zich volgens de rechter niet op de Nederlandse markt. Het Nederlandse Bang bedrijf moet wel aanpassingen op haar blikjes en in haar reclame-uitingen doorvoeren. Hoewel algemeen bekend is dat in reclameslogans wordt overdreven, beoordeelde de rechter het op de blikjes groot gedrukte woord “L-Arginine” als misleidend. Consumptie van 200 blikjes per dag is nodig wil het in de drankjes voorkomende stofje L-Arginine invloed hebben op de spierkracht. Ook het pictogram met een spierbundel dat in reclame-uitingen van Bang B.V. voorkomt, moet worden verwijderd.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3386

Uitspraken