Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 14 januari 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - 5 jaar cel voor uitbuiting en witwassen

10 januari - Een 40-jarige man krijgt 5 jaar gevangenisstraf voor seksuele uitbuiting, mishandeling en witwassen. Tussen 2011 en 2016 liet hij een vrouw tegen haar wil voor zich werken in de prostitutie in Amsterdam. Vrijwel al het geld dat zij daarmee verdiende moest ze aan hem afstaan. Hij maakte misbruik van het vertrouwen dat zij in hem had en spiegelde haar een mooie toekomst samen voor. Dat de vrouw telkens bij hem terugkeerde, bewees hoe afhankelijk zij van hem was. Daarnaast mishandelde hij haar wanneer zij niet wilde werken of wanneer zij volgens hem onvoldoende had verdiend. De man lette daarbij enkel op zijn eigen financieel gewin. Door zijn daden is er jarenlang stelselmatig inbreuk gemaakt op lichamelijke integriteit van de vrouw. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:128      

Straf - Jaar cel voor heling en wapenbezit

11 januari - Een 24-jarige man krijgt een jaar gevangenisstraf voor heling en wapenbezit. Op  9 juli 2018 reed hij op de A10 op een gestolen motor met een geladen vuurwapen op zak. Omdat de motor geen kentekenplaat had, had de man kunnen weten dat het een gestolen motor was, oordeelt de rechtbank. Het bezit van een vuurwapen is een ernstig strafbaar feit omdat ongecontroleerd wapenbezit een onaanvaardbaar risico met zich meebrengt voor de veiligheid van mensen. Dat de man het wapen op de openbare weg bij zich had en dat het geladen was, rekent de rechtbank hem zwaar aan. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:106

Bestuur - Boete voor illegale woningverhuur verlaagd

8 januari - De boete die door de gemeente was opgelegd aan een woningeigenaar voor illegale woningverhuur aan toeristen is door de rechtbank verlaagd. Bijzondere omstandigheden leiden tot een verlaging van 20.500 naar 8.000 euro. De gemeente ging over tot de boete, omdat de woning via de website Airbnb werd verhuurd aan zes toeristen. Terwijl op grond van de regels maar aan maximaal vier personen mag worden verhuurd. De gemeente mocht dan ook een boete opleggen. De rechtbank acht in dit specifieke geval een boete van 20.500 euro te hoog, aangezien de gevolgen voor de woningschaarste, de leefbaarheid in de stad en de brandveiligheid beperkt waren. Daarnaast bedroeg de opbrengst uit de illegale verhuur slechts 3.000 euro. Daarom werd de boete verlaagd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:150

Bestuur - Toch studiefinanciering voor Afghaanse studente

8 januari - Een Afghaanse studente krijgt toch de studiefinanciering toegekend die haar eerder door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was geweigerd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De studente, die een opleiding tot verzorgende volgt, heeft een verblijfsvergunning in Nederland omdat haar broer hier een medische behandeling heeft ondergaan. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om alleen studiefinanciering toe te kennen aan vreemdelingen met een permanent verblijfsdoel. Bij studenten met een tijdelijk verblijfsdoel ligt ondersteuning uit publieke middelen niet voor de hand. Omdat medische behandeling een tijdelijk verblijfsdoel is, heeft de minister de studente studiefinanciering geweigerd. De rechtbank is het daarmee niet eens omdat de studente en haar familie inmiddels een niet-tijdelijk verblijfsrecht hebben. Aan andere studenten met een niet-tijdelijk verblijfsrecht wordt wel studiefinanciering toegekend. De minister maakt een ongerechtvaardigd onderscheid door deze studente studiefinanciering te weigeren, omdat haar oorspronkelijke verblijfsvergunning het tijdelijke verblijfsdoel medische behandeling had,, aldus de rechtbank.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:81

Kanton - Geen exclusieve entree voor Netflix

20 december - Vastgoedbedrijf Nitsba mag niet, zoals het van plan was, een deel van de entree van een kantoorpand aan de Stadhouderskade exclusief aan haar huurder Netflix geven. De kantonrechter heeft in een kort geding een andere huurder van dat pand, Amstelkroon Vastgoed, gelijk gegeven in haar klacht daarover. De gemeenschappelijke entree is verhuurd aan alle huurders van het gebouw en dus heeft Amstelkroon het recht om deze zonder beperkingen te gebruiken. Door een afscheidingswand te plaatsen en een (groot) gedeelte van de hal zonder toestemming van Amstelkroon te verhuren aan Netflix, maakt verhuurder Nitsba onrechtmatig inbreuk op de rechten van Amstelkroon en beperkt haar huurgenot.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:9617

Kanton - Huurder met Asperger die met bijl dreigde, mag blijven

8 januari - Hoewel een huurder die aan Asperger lijdt niet met een bijl had mogen dreigen om een cv-monteur uit zijn woning in Amsterdam-Zuidoost te krijgen, mag hij daar wel blijven wonen. Volgens de monteur bedreigde de huurder hem met geweld en zwaaide hij met de bijl boven zijn hoofd in de richting van de monteur. De huurder zei dat hij de bijl alleen had gepakt, omdat de monteur zonder zijn toestemming foto’s wilde maken en weigerde te vertrekken. Vanwege dit incident eiste Eigen Haard dat de huurder werd ontruimd. In dit geval weegt voor de kantonrechter mee dat de huurder aan Asperger lijdt, welke stoornis maakt dat iemand anders reageert op externe prikkels en sociale interactie anders ervaart. Ook telt mee dat dit het enige incident met de huurder was. De huurder heeft bovendien toegezegd dat bij de bezoeken van de woningbouwvereniging voortaan een van zijn grootouders aanwezig zal zijn. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:83

Civiel - Schade vernietigde webwinkels niet vergoed

9 januari - Hostingservice TransIP heeft met het stopzetten van de hostingservice niet onzorgvuldig gehandeld tegenover het bedrijf 050Media. TransIP hoeft daarom de omvangrijke schade van 050Media niet te betalen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. 050Media had na het faillissement van DesignShops de rechten op twee webshops en de bijbehorende domeinnamen gekocht. De webwinkels bleven online. Enige maanden later waren de winkels echter uit de lucht. Het hostingbedrijf TransIP was aanvankelijk niet op de hoogte van het faillissement van haar contractspartner DesignShops en wist niet dat 050Media de webshops online wilde voortzetten. Omdat haar rekeningen niet werden betaald, had TransIP de curator gesommeerd haar te laten weten of de hostingdienst wel of niet moest worden voortgezet en gewaarschuwd dat bij gebrek aan reactie de hostingdienst zou worden stopgezet. Dat laatste is vervolgens gebeurd, omdat de curator op herhaalde sommatie niet reageerde. 050Media had zelf contact moeten zoeken met TransIP. 050Media blijft zitten met haar schade.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:129

Civiel - Blokker vrij om te verhuizen

9 januari - Het hoofdkantoor van Blokker mag verhuizen naar een andere locatie, hoewel de huurovereenkomst nog tot 31 januari 2031 loopt. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Blokker moet wel de huur blijven betalen totdat de huurovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Blokker had een onderhuurder aan de verhuurder voorgesteld, Die onderhuurder wilde op zijn beurt het pand ook weer onderverhuren. De verhuurder wilde daar niet aan meewerken. Daarop ontbond Blokker de huurovereenkomst. Zij vond dat de verhuurder de goedkeuring op onredelijke gronden had geweigerd. De verhuurder wilde Blokker houden aan de huurovereenkomst, waaronder de exploitatieverplichting en de huurbetaling. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is de huurovereenkomst in stand gebleven. Het belang van Blokker om te mogen verhuizen weegt echter zwaarder dan het belang van de verhuurder zijn pand “bewoond” te houden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:135

Uitspraken

Meest gelezen berichten