Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 17 april 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor rol bij babbeltrucs

11 april - Een 25-jarige man is veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf omdat hij zich tussen 24 augustus 2022 en 23 december 2022 samen met anderen schuldig maakte aan 21 babbeltrucs onder meer in Amstelveen, waarbij de bankpassen van de slachtoffers zijn bemachtigd en daarmee geld is gepind. Hij richtte zich met zijn mededaders specifiek op kwetsbare en afhankelijke ouderen. Met de opbrengsten uit de strafbare feiten betaalde hij onder meer een Rolex en designerkleding.  In de straf weegt onder meer mee dat hij in korte tijd veel slachtoffers heeft gemaakt. Naast de gevangenisstraf moet hij ruim 41.000 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2187

Straf - Wilde rit om controle te proberen te ontlopen bestraft

13 april - Een 33-jarige man is veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf onder meer omdat hij op 27 december 2022 in Amsterdam-Nieuw-West een gevaarlijke situatie op de weg creëerde op zijn motorscooter toen hij probeerde aan een politiecontrole te ontkomen. Hij reed onder meer door rood licht en over fietspaden en een voetpad. Daarbij reed hij soms erg hard. Bovendien reed hij met te veel alcohol op, wat zijn rijvaardigheid zal hebben benadeeld. Uiteindelijk leidde dit alles ertoe dat toen de politie hem probeerde te stoppen hij en de motoragent vielen waarbij de motoragent zwaar lichamelijk letsel opliep. Hoewel de valpartij de 33-jarige man niet is toe te rekenen is het wel het uitvloeisel van zijn rijgedrag. Daarnaast mishandelde hij in november 2022 zijn vriendin en vernielde haar auto.  

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2220

Bestuur - Geen luide muziek meer in café

11 april - De gemeente mocht een café in Amsterdam zogenoemde geluidsbeperkende regels opleggen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Dat betekent onder meer dat ramen en deuren van het café gesloten moeten blijven als er muziek wordt gedraaid. Verder moeten de muziekinstallaties worden voorzien van een geluidsbegrenzer en mag er geen livemuziek worden gespeeld. Na klachten van omwonenden over onder andere (te) luide muziek werd er bij twee geluidsmetingen forse overschrijdingen van het wettelijk toegestane geluidsniveau geconstateerd. Het café heeft niet concreet onderbouwd dat er minder omzet wordt gedraaid als de muziek zachter staat, waardoor mensen eerder naar huis zouden gaan. Dat de opgelegde regels voor het café nadelig kunnen uitpakken, betekent niet dat zij hierdoor onevenredig in haar bedrijfsbelangen wordt geraakt, aldus de rechtbank. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2174

Bestuur - UWV moet nieuw besluit nemen over uitbetaling WW

13 april - Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen in de procedure die een Amsterdamse werknemer had aangespannen omdat hij geen WW krijgt uitgekeerd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het UWV meende dat de man verwijtbaar werkloos was geworden en daarom geen WW krijgt uitbetaald. De rechtbank oordeelt dat het UWV een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de Werkeloosheidswet. De huidige versie van deze wet gaat ervan uit dat, anders dan de voorgaande versie, ook bij verwijtbare werkloosheid nog een deel van de uitkering wordt uitbetaald. Het UWV heeft dan ook niet goed gemotiveerd waarom de uitkering op grond van de huidige wet niet betaald kon worden en moet daarom een nieuw besluit nemen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2219


Kanton - Niet re-integreren betekent einde arbeidsovereenkomst

24 maart - De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van een verzorger die al ruim 21 jaar in dienst was van Evean. Na zijn ziekmelding in januari 2022 hield de man zich niet aan zijn verplichtingen om te re-integreren. Hij was onbereikbaar en verscheen niet bij de bedrijfsarts. Omdat de werkgever hem meermaals per e-mail, WhatsApp en telefoon heeft gemaand zijn verplichtingen na te komen en uiteindelijk een loonstop heeft doorgevoerd, alles zonder resultaat, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. Volgens de verzorger zat hij niet goed in zijn vel en ontliep hij daarom zijn verantwoordelijkheden. Dat is niet voldoende reden volgens de kantonrechter. Ook na de eerste zitting is hij niet, zoals afgesproken, naar de bedrijfsarts gegaan. Het handelen van de verzorger is aan te merken als ernstig verwijtbaar, zodat hij geen recht heeft op een transitievergoeding. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2204


Kanton - Winkels verhuren aan ander mag na faillissement huurder

7 april - De verhuurder van winkels in Amsterdam waar chocolade werd geproduceerd en verkocht mocht de huurovereenkomst opzeggen nadat de huurder failliet is gegaan. Het gebruiken van die bevoegdheid uit de Faillisementswet door de verhuurder is niet onaanvaardbaar. Zijn belangen wegen zwaarder dan die van de curator van de failliete onderneming, oordeelt de kantonrechter. De verhuurder heeft namelijk al een nieuwe huurder gevonden die verschillende winkels huurt. Bovendien is die nieuwe huurder solvabel en boekte over de jaren 2020/2021 winst. Ook is de huurovereenkomst aangegaan voor 10 jaar tegen een hogere huur met een mogelijke omzet gerelateerde verhoging ervan. Daartegenover liep de huurovereenkomst die de curator wenste nog maar 3 jaar. Bij die optie gaat het bovendien slechts om 3 personeelsleden die mogelijk hun baan verliezen als de locatie niet wordt overgenomen door de partij die de curator op het oog heeft. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2221


Civiel - Auteursrechtinbreuk op slechts 1 foto staat vast

5 april - Een bedrijf dat auteursrechten handhaaft voor onder meer een aantal fotopersagentschappen en een fotograaf, heeft slechts in één geval aangetoond dat zij terecht een auteursrechtinbreuk signaleerde. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het bedrijf speurt met een eigen softwareprogramma het internet af op zoek naar afbeeldingen van haar opdrachtgevers. Op diverse websites met mode- beautyblogs trof het bedrijf 88 foto’s aan die zij signaleerde als auteursrechtinbreuk. Het bedrijf vorderde daarom dat de bedrijvengroep achter deze websites hiervoor een schadevergoeding moest betalen. De rechtbank oordeelde dat het bedrijf alléén voor de fotograaf heeft aangetoond dat zij gerechtigd was om het auteursrecht van zijn foto te handhaven en krijgt daarom slechts op dit punt gelijk. Omdat het bedrijf voor het overgrote deel ongelijk heeft gekregen, moet zij de proceskosten vergoeden. Dit valt velen malen hoger uit dan de schadevergoeding voor die ene foto.  

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2028

Civiel - Platenmaatschappij moet contracten delen met dj/producer

13 april - De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft platenmaatschappij Spinnin Records bevolen om alle overeenkomsten die zij heeft gesloten met de vocalisten op twee tracks aan een dj/producer te verstrekken. De platenmaatschappij en dj/producer waren eerder overeengekomen dat Spinnin alle rechten op die tracks zou terug leveren aan deze dj/producer, maar zij zijn het oneens over de vraag of de rechten van de vocalisten op die tracks ook daaronder vallen. De voorzieningenrechter oordeelt dat dat niet het geval is, maar dat de dj/producer niettemin recht heeft op de gevorderde afschriften van de overeenkomsten. Spinnin en de dj/producer zijn namelijk een inzagebepaling overeengekomen en de dj/producer heeft belang bij duidelijkheid over de rechten die Spinnin op de betreffende tracks pretendeert te hebben, zodat hij zijn rechtspositie kan bepalen voor verdere exploitatie van deze tracks. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:2267

Uitspraken