Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 17 december 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Man beboet voor mishandeling ex

11 december - Een 46-jarige man krijgt een boete van 750 euro omdat hij zijn ex bij heeft mishandeld. In maart van dit jaar sloeg hij haar in haar woning in Amsterdam in het gezicht. Zij hield daar onder meer een opgezwollen neus en linkeroog aan over. In de straf weegt mee dat de mishandeling plaatsvond in de woning van zijn ex, een plek waar zij zich bij uitstek veilig zou moeten voelen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8929

Straf - Viertal vrijgesproken van drugshandel met taxi’s

13 december - Vier mannen (32, 33, 39 en 40 jaar oud) worden vrijgesproken van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. De mannen werden er onder meer van verdacht taxi’s met daarin verborgen ruimtes te hebben gebruikt voor het vervoeren van drugs. De mannen hebben inderdaad meerdere malen passagiers (en hun bagage) vervoerd van wie inmiddels is vast komen te staan dat zij in drugs handelden. De rechtbank oordeelt echter dat uit het onderzoeksdossier onvoldoende blijkt dat de vier zelf ook wisten dat hun passagiers drugs vervoerden of dat ze zelf bij de drugshandel betrokken waren. Het kan niet worden vastgesteld dat de verdachten de verborgen ruimtes gebruikten, laat staan dat ze er verdovende middelen in vervoerden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8999
ECLI:NL:RBAMS:2018:9002
ECLI:NL:RBAMS:2018:9003 
ECLI:NL:RBAMS:2018:9004

Bestuur - Rechtbank zet streep door parkeerboete

6 december - Een man uit Almere hoeft geen naheffingsaanslag te betalen voor het parkeren in Amstelveen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De heffingsambtenaar had de aanslag opgelegd omdat de man pas na twee minuten – en dus te laat –  parkeergeld zou hebben betaald. De man betoogde echter dat hij meteen na het parkeren had willen betalen. De eerste parkeerautomaat was echter aan de overkant van de weg en daar kon hij niet veilig oversteken. De tweede automaat was bezet. De man heeft daarom betaald bij de derde automaat die hij tegenkwam. De rechtbank stelt vast dat de heffingsambtenaar deze lezing van de man niet heeft betwist. De rechtbank vindt dat de man met zijn verhaal aannemelijk heeft gemaakt dat hij meteen na het parkeren handelingen heeft verricht om parkeergeld te betalen. Hierbij is van belang dat er maar twee minuten zitten tussen het parkeren en het betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8790

Bestuur - Geen asiel voor een Roma-koppel uit Kosovo

7 december - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mocht de asielaanvraag van een Kosovaarse Roma-man afwijzen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De man heeft verklaard dat zijn vrouw in Servië was uitgehuwelijkt aan een andere man. Deze andere man zou de Kosovaarse man hebben bedreigd en mishandeld. Volgens de rechtbank mocht de IND betwisten dat de Kosovaarse man en zijn vrouw zeer weinig tot niets over de gestelde bedreiger hebben kunnen vertellen. Verder vindt de rechtbank dat de Kosovaarse man onvoldoende heeft onderbouwd dat Kosovo en Servië geen veilige landen zijn voor mensen van de Roma-bevolkingsgroep. Uit een recent rapport blijkt dat sprake is van discriminatie van Roma in die landen, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat Kosovo en Servië niet meer als veilig land van herkomst voor Roma gelden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8703

Kanton - Besluiten VvE tot herstel fundering zijn vernietigd

30 november - De kantonrechter vernietigt twee besluiten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de Amsterdamse Herengracht om funderingsonderzoek en funderingsherstel te laten uitvoeren, omdat de VvE de besluiten bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen nemen. De zorgvuldigheid vereist namelijk dat indien er sprake is van een absolute meerderheidsstem, waarvan sprake is, ook de belangen van de minderheid betrokken moet worden. Dat geldt met name indien er sprake is van een belangenverstrengeling met de belangen als eigenaar. De VvE had, voordat ze tot een funderingsonderzoek besloot, eerst een onderzoek moeten laten instellen naar de scheuren in het trappenhuis en de mogelijke oorzaken daarvan. Temeer omdat funderingsherstel zeer kostbaar is. Bij reële twijfel over de gesteldheid van de fundering hadden bovendien meetbouten in de gevel kunnen worden geplaatst, waardoor een eventuele verzakking gedurende een of meer jaren gevolgd kan worden en indien nodig alsnog maatregelen genomen kunnen worden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8867

Kanton - Geen rekeningnummer dus later betalen mocht

10 december - Een klant van webhostingbedrijf MijnDomein mocht de jaarlijkse kosten van 29 euro voor zijn website later betalen omdat MijnDomein weigerde een rekeningnummer te verstrekken. Hij hoeft daarom geen rente of incassokosten te betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Op grond van de algemene voorwaarden van MijnDomein moet de klant, als hij daarom vraagt, via een overschrijving kunnen betalen. Dat had deze klant gedaan. Daarvoor is een bankrekeningnummer nodig. Aangezien dat niet werd verstrekt, is de klant niet tekortgeschoten en hoeft hij niets extra’s te betalen. Hij heeft de 29 euro alsnog direct betaald toen hij van de gemachtigde een rekeningnummer ontving waarop kon worden betaald. De website van de klant staat inmiddels niet meer online. De klant stelt daardoor schade te hebben geleden. Om die schade te kunnen onderbouwen gaat de rechtszaak op 14 januari verder.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8883

Civiel - Geen schadevergoeding voor verkochte schilderijen

12 december - Een vrouw die haar kostbare Sluyters en Smorenberg schilderijen terug wilde, staat vooralsnog met lege handen. In aanloop naar de rechtszitting was gebleken dat de schilderijen al jaren geleden waren verkocht. De vordering tot afgifte van de schilderijen liet zij op de zitting dan ook varen. De rechter kende echter ook het voorschot op schadevergoeding (35 duizend euro), dat zij in plaats daarvan vorderde, niet toe. Er was nog te veel onduidelijkheid over het bedrag dat zij zou krijgen bij de verkoop van de schilderijen. Daarom kon de geldvordering in kort geding niet worden toegewezen. De beslagen die de vrouw op de bankrekening van de kunsthandel heeft gelegd, blijven wel liggen. Er kan namelijk niet worden uitgesloten dat zij uiteindelijk wel een geldvordering op de kunsthandel zal hebben.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8984

Civiel - Studenten mogen in woning blijven

12 december - Vier studenten hoeven hun huis niet te verlaten. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de verkoper en tevens onderbuurvrouw van het appartement waar de studenten wonen, heeft de koper (de vader van één van de jongens) in strijd met de splitsingsakte gehandeld. Daarin staat dat het appartement niet mag worden gebruikt als pension- of kamerverhuurbedrijf. De rechter oordeelde dat hieruit alleen afgeleid kan worden dat er geen bedrijfsmatige verhuur is toegestaan. Er staat niet in dat er helemaal geen verhuur is toegestaan. En nu de koper heeft verklaard het appartement alleen te hebben gekocht voor de huisvesting van zijn zoon tijdens zijn studietijd en het appartement te verkopen bij beëindiging hiervan, valt dit niet onder bedrijfsmatige huur.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8983

Uitspraken