Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 17 februari 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor steken na ruzie in Zuidoost

11 februari - Een 26-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 36 dagen omdat hij op 30 maart 2019 na een ruzie een man in Amsterdam-Zuidoost in zijn nek stak met een scherp voorwerp. Ook moet hij ruim 600 euro schadevergoeding betalen. Door de man in de hals te steken heeft hij de aannemelijke kans aanvaard dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. Daarom acht de rechtbank poging tot zware mishandeling bewezen. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de ruzie zo liet escaleren. In zijn voordeel weegt in de strafmaat mee dat hij geen strafblad had en dat uit reclasseringsrapporten blijkt dat hij zijn leven op orde heeft. Daarom oordeelt de rechtbank dat in dit geval een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest passend is.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:805

Straf - Taakstraf na opzettelijk op scooter inrijden en mishandeling

12 februari - Een 20-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, omdat hij op 10 mei 2019 in Amsterdam-West opzettelijk met zijn auto op een scooter is ingereden. Bovendien heeft hij zijn ex-vriendin bedreigd en mishandeld. De rechtbank heeft voor een taakstraf gekozen omdat de 20-jarige man nog niet eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld. De rechtbank vreest dat hij zich in de toekomst opnieuw agressief zal gedragen, met name in de relationele sfeer. Het is daarom van belang dat hij wordt behandeld voor zijn agressieprobleem. Als bijzondere voorwaarde wordt dan ook opgelegd dat de man moet meewerken aan een behandeling. Wanneer hij dit niet doet, moet hij ook het voorwaardelijke deel van 40 uur taakstraf uitvoeren.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:778

Bestuur - Geen bijzondere bijstandsuitkering om huis te meubileren

6 februari - De gemeente hoeft niet bij te dragen aan de kosten die een alleenstaande moeder heeft moeten maken om haar huis van meubels te voorzien. Zo oordeelt de rechtbank. De moeder kreeg met urgentie een woning toegewezen. Zij woont daar nu met haar twee kinderen van vier en acht jaar oud zonder vloerbedekking, gordijnen, bank of eettafel. Deze situatie is volgens de moeder ongeschikt voor haar jonge kinderen. De rechtbank vindt dat de moeder, die voorheen bij haar eigen moeder inwoonde, had kunnen weten dat zij op enig moment het ouderlijk huis zou verlaten. Zij had dan ook geld kunnen reserveren voor de inrichting van haar nieuwe woning. De rechtbank vindt ook dat geen sprake is van schending van het recht op respect voor familie- en gezinsleven. De gemeente heeft een juiste afweging gemaakt tussen het publieke belang om bijzondere bijstand te weigeren en het belang van de moeder en haar kinderen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:629

Bestuur - Ondernemer Nieuw-West moet belastingaanslag betalen

12 februari - De heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft een onderneming in Amsterdam terecht een belastingaanslag van 600 euro opgelegd, zo oordeelt de rechter. De onderneming is namelijk gevestigd in een zogeheten bedrijveninvesteringszone. In zo’n zone moeten ondernemers jaarlijks hun financiële steentje bijdragen om de leefbaarheid en de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied te verbeteren. Dit systeem is ingevoerd na een onderzoek naar het draagvlak ervoor. Er waren voldoende stemmen voor dit systeem, waarna er regelgeving is opgesteld. De ondernemer stelt zelf niet met systeem te hebben ingestemd. Dat ontslaat hem echter niet van zijn betaalplicht. Het betoog van de ondernemer dat hij zelf geen voordeel heeft van de bedrijveninvesteringszone en dat zijn bedrijfsruimte slechts 23 m2 groot is, doet dit evenmin. Ondanks zijn bezwaren moet hij dan ook gewoon betalen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:818

Kanton - Greenpeace hoeft niet mee te doen aan bedrijfstakpensioenfonds

3 februari - Greenpeace is niet verplicht zich aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Koopvaardij, zoals het fonds vorderde. De kantonrechter oordeelt dat de schepen van de non-profitorganisatie, waaronder de Rainbow Warrior en de Arctic Sunrise, vallen onder het begrip ‘pleziervaartuig’ van het verplichtstellingsbesluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dat besluit staat wie verplicht zijn deel te nemen aan het pensioenfonds en wie zijn uitgezonderd, zoals de bemanning van pleziervaartuigen. Omdat de drie schepen van Greenpeace, gezien de verdere tekst van het besluit, onder de categorie ‘pleziervaartuig’ vallen en niet voor de handelszeevaart worden gebruikt, hoeft Greenpeace voor haar bemanning geen premie af te dragen. Dat andere werkgevers met een ideële doelstelling en zonder winstoogmerk wel bij dat bedrijfstakpensioenfonds zijn aangesloten verandert daar niets aan, nu deze op ook op vrijwillige basis kunnen zijn aangesloten.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:821

Kanton - Loondoorbetaling derde ziektejaar: 70% van maximum dagloon

12 februari - Verizon BV moet een arbeidsongeschikte werknemer in het derde jaar van zijn arbeidsongeschiktheid 70% betalen van het maximum dagloon en niet van het overeengekomen loon, zoals de werknemer stelde. Dat heeft de kantonrechter vooralsnog beslist. Het UWV legde Verizon een loonsanctie op, omdat zij niet had voldaan aan haar re-integratieverplichtingen. In de periode van de loonsanctie dient Verizon het loon aan de arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Omdat het aannemelijk is dat de werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering én aanvullende uitkering van Aegon zou hebben ontvangen, die samen meer bedragen dan het loon dat de werknemer in het derde ziektejaar van Verizon ontvangt, moet Verizon hem ook een (voorschot op een) schadevergoeding betalen ter hoogte van het bedrag dat de werknemer door de loonsanctie misloopt. Een werknemer mag immers geen financieel nadeel ondervinden van een loonsanctie.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:777

Civiel - Damesdispuut moet schade na bowlinguitje deels vergoeden

7 februari - De kantonrechter heeft bepaald dat een damesdispuut van studentenvereniging ASC/AVSV uit Amsterdam 300 euro moet betalen aan bowlingcentrum Powerzone. Op 25 april 2019 ging een groep van 80 dispuutsleden bowlen bij Powerzone. Daarna trof het personeel van de bowlingcentrum een ravage aan. Volgens het personeel hadden de dames eigen drank meegenomen en gooiden ze met bowlingballen van de ene naar de andere baan. Ook gooiden ze met twee bowlingballen tegelijk. Het bowlingcentrum wilde daarom 7.635 euro voor vervanging van 10 bowlingballen en 4 baanpanelen. Het dispuut ontkende schade te hebben aangericht. De kantonrechter vindt dat wel vastgesteld kan worden dat het dispuut zich onbehoorlijk heeft gedragen, maar vindt dat enkel is gebleken dat 1 bowlingbal kapot is gemaakt en slechts lichte beschadiging aan de baan is veroorzaakt door het dispuut. Daarom hoeft het dispuut maar 300 euro te betalen. Wel moet zij de proceskosten van Powerzone te betalen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:704

Civiel - Ten onrechte geregistreerd als verzekeringsfraudeur

13 februari - Een verzekerde is ten onrechte als fraudeur geregistreerd in het zogenaamde CIS-register, zo heeft de rechter in kort geding geoordeeld. De verzekeraar moet de registratie nu laten verwijderen. De man had binnen een half jaar twee keer schade aan zijn auto op dezelfde plek. De verzekeraar keerde beide keren een bedrag uit, maar vond het achteraf toch verdacht en beschuldigde de verzekerde van verzekeringsfraude: twee keer geld vangen voor dezelfde schade. De man ontkende in alle toonaarden en legde bewijsstukken over, maar de verzekeraar beëindigde de verzekering. Erger nog: de man werd voor vijf jaar geregistreerd in het CIS-register. Daar kunnen alle aangesloten verzekeraars in kijken. Gevolg: de auto (elders) verzekeren werd onmogelijk of enorm duur. De voorzieningenrechter oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor het ernstige verwijt van fraude en geeft de verzekerde gelijk.

Uitspraken