Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 20 februari 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.Straf - Celstraf voor onder meer diefstallen en mishandeling

14 februari - Een 40-jarige man is veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf onder meer voor 3 winkeldiefstallen in Amsterdam. In negen maanden maakte hij zich ook schuldig aan mishandeling, vernieling, bedreiging en belediging. Zo mishandelde hij op 6 februari 2022 een man door een autoportier tegen zijn scheenbeen te duwen en beschadigde zijn auto. Uit de reclasseringsrapportages blijkt dat de reclassering geen mogelijkheden ziet om via interventies of toezicht het hoge recidiverisico te beperken mede omdat hij eerder niet zou hebben meegewerkt met de reclassering. Hoewel hij de afgelopen tijd veel feiten pleegde die overlast veroorzaakten en de rechtbank constateert dat hij hulp nodig heeft, oordeelt de rechtbank dat de bewezen verklaarde feiten een kortere gevangenisstraf rechtvaardigen dat zijn voorarrest. Daarom is er geen ruimte voor een deels voorwaardelijke straf, al dan niet met bijzondere voorwaarden. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:753

Straf - Jeugddetentie voor rol bij straatroven

16 februari - Een 19-jarige man is veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie waarvan 4 maanden voorwaardelijk voor zijn rol bij straatroven in de eerste helft van 2022 in het centrum van Amsterdam. De buit bestond onder meer uit designertassen en geld. De rechtbank ziet in het reclasseringsadvies en de toelichting op zitting daarop aanleiding jeugdstrafrecht toe te passen. Zo blijkt uit de rapportage dat hij ondersteuning nodig heeft bij vrijwel alle praktische zaken. Hij is niet in staat zijn leven zelfstandig op orde te brengen. Als bijzondere voorwaarden moet hij zich onder meer laten behandelen, een enkelband dragen en begeleid gaan wonen op een locatie waar 24/7 begeleiding is.  

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:751

Bestuur - Geen urgentie door lange inschrijfduur bij Woningnet

10 februari - Een Amsterdamse vrouw die 17 jaar staat ingeschreven bij Woningnet heeft geen voorrang op andere woningzoekenden. Dat heeft de rechtbank bepaald. De vrouw vroeg een urgentieverklaring om met voorrang in aanmerking te komen voor een woning, omdat zij in haar huidige woning huiselijk geweld had meegemaakt. Een urgentie wordt alleen verleend in geval van een noodsituatie op woongebied, wanneer de woningzoekende niet in staat is het woningprobleem zelf op te lossen. Dat was hier niet het geval vanwege de inschrijfduur van 17 jaar. De vrouw had eerder een andere woning voorlopig geaccepteerd, maar omdat zij de benodigde documenten niet op tijd had aangeleverd, ging deze naar iemand anders. De gemeente mocht de urgentieverklaring weigeren omdat hieruit blijkt dat de vrouw haar huisvestingsprobleem wel anders kan oplossen. Verder is er ook geen sprake van een schrijnende situatie die alsnog voorrang rechtvaardigt. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:664


Kanton - Ambtshalve toetsing onmogelijk: benodigde gegevens ontbreken

10 februari - Een autoverhuurbedrijf heeft haar vordering op een consument ter incasso overgedragen aan een deurwaarderskantoor. De deurwaarder heeft  de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet overgelegd. Daardoor is niet duidelijk wat partijen zijn overeengekomen. Dat valt de deurwaarder te verwijten. De deurwaarder wordt geacht als professionele partij op de hoogte te zijn van de informatie en stukken die verstrekt dienen te worden in consumentenzaken. Aangezien de benodigde gegevens ontbreken, kan de kantonrechter de zaak niet beoordelen na toetsing van de algemene voorwaarden. De vordering wordt daarom afgewezen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:640


Kanton - Incassokosten Q-Park afgewezen na ambtshalve toetsing

10 februari - Q-Park heeft in haar algemene voorwaarden een beding opgenomen met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten. Dit beding wijkt ten nadele van de consument af omdat Q-Park hogere incassokosten kan vorderen dan het bedrag waar zij recht op heeft op grond van de wet. Omdat Q-Park een oneerlijk beding in haar algemene voorwaarden heeft staan, kan zij niet subsidiair op grond van de wet incassokosten vorderen. De consument die op 30 mei vorig jaar zonder te betalen bumperklevend ‘treintje rijdend’ achter zijn voorganger een parkeergarage van Q-Park in Amsterdam-West uitreed hoeft die incassokosten niet te betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:641

Civiel - Samenwonen met vriendinnen valt onder verbod op kamerverhuur

15 februari - De vereniging van eigenaars (VvE) van een groot appartementencomplex in Amsterdam-West heeft gelijk gekregen in de procedure tegen een vrouwelijke student. Deze student woont samen met vriendinnen in haar eigen appartement dat onderdeel is van het complex. Volgens de VvE verbiedt de splitsingsakte deze woonsituatie, omdat het onder kamerverhuur valt. De student meent dat er voor haar een uitzondering geldt, omdat zij zelf ook in het appartement woont en dus geen commerciële pandjesbaas is. De rechtbank is van oordeel dat de vriendinnen kamerhuurders zijn en dat de regels van de splitsingsakte zo moeten worden begrepen dat kamerverhuur niet is toegestaan. Dat de student er zelf ook woont, maakt daarvoor niet uit.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:747

Uitspraken