Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 22 juni 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Gevangenisstraf voor drugshandel en -bezit

 Een 35-jarige man krijgt 7 maanden gevangenisstraf onder meer omdat hij tussen 23 januari en 20 februari in Amsterdam in harddrugs heeft gedeald. Ook had hij heroïne, cocaïne en MDMA in zijn bezit. Bovendien heeft hij geld uit criminele activiteiten witgewassen door er (dure) kleding en schoenen van te kopen. In de straf weegt mee dat de 35-jarige man al eerder is veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet en nog in een proeftijd liep. Een 37-jarige man krijgt 5 maanden gevangenisstraf waarvan 1 maand voorwaardelijk voor zijn rol in die drugshandel. Ook had hij ruim 3 gram cocaïne in zijn bezit.  Omdat hij al meermaals is veroordeeld voor drugsdelicten legt de rechtbank een deel van zijn gevangenisstraf voorwaardelijk op als stok achter de deur om niet opnieuw de fout in te gaan.

Lees de volledige uitspraak:

ECLI:NL:RBAMS:2020:3016
ECLI:NL:RBAMS:2020:3021

Bestuur - Terecht einde bijstand na verkoop erfdeel voor 350.000 euro

15 juni - De gemeente heeft de bijstandsuitkering van een Amsterdammer terecht stopgezet, omdat zijn deel uit een erfenis is verkocht voor 350.000 euro. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. De man was het hier niet mee eens. Hij erkent dat zijn erfdeel voor dat bedrag is verkocht, maar zijn zus ging er vervolgens met het geld vandoor. Hierdoor bezit hij het geld niet en heeft hij bijstand nodig om rond te komen. De voorzieningenrechter vindt echter dat de man onvoldoende heeft gedaan om toch over het geld te  beschikken. Zo probeert hij weliswaar de verkoop te ontbinden en deed hij aangifte tegen zijn zus. Een rechtstreekse vordering, de snelste weg om bij het geld te komen, heeft hij echter niet bij haar neergelegd. Daarom hoeft de gemeente de man voorlopig dan ook geen bijstand te geven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2950

Bestuur - Boete van 41.000 euro vanwege ontbreken vergunning

16 juni - Een vrouw uit Muiderberg moet een boete van 41.000 euro aan de gemeente Amsterdam betalen omdat haar twee woningen in Amsterdam zijn gebruikt als toeristenhostels. Zo oordeelt de voorzieningenrechter. Omdat de vrouw geen vergunning had voor het onttrekken van de woningen aan de woningvoorraad is de gemeente in principe verplicht een boete van 20.500 euro per woning op te leggen. De voorzieningenrechter ziet in dit geval ook geen redenen om de boete niet op te leggen of te matigen. Allereerst blijft de vrouw als (mede)eigenaar verantwoordelijk voor de woningen, ook al stelt de vrouw dat zij niet wist dat de woningen als hostel werden gebruikt. Daarnaast vindt de voorzieningenrechter dat de vrouw geen duidelijkheid heeft gegeven over haar vermogen en dat dus niet bewezen is dat de vrouw de boetes niet kan betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3022

Bestuur - Restaurant blijft voor onbepaalde tijd gesloten

16 juni - De burgemeester mocht een restaurant in Amsterdam Oost voor onbepaalde tijd sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er binnen één maand tijd vier incidenten hebben plaatsgevonden bij het restaurant: drie schietincidenten en één poging tot inbraak. Het woon- en leefklimaat is door deze incidenten danig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. Dat de exploitant een alarminstallatie en camera’s in en buiten het restaurant heeft laten plaatsen wil niet zeggen dat de burgemeester het restaurant niet heeft mogen sluiten. Doel van de onmiddellijke sluiting is namelijk herstel van de rust in de buurt, bescherming van passanten, bezoekers en omwonenden en voorkomen van herhaling, niet het handelen van de exploitant.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2988

Kanton - Restaurant mag kok ontslaan die ook elders werkte

10 juni - Een restaurant mag een kok ontslaan die tijdens zijn ziekteverlof bij een ander restaurant werkte omdat de arbeidsrelatie is verstoord. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Dat waren namelijk verboden nevenactiviteiten. Het verweer van de kok dat hij toen alleen maar eenmalig vis aan het maken was, is ongeloofwaardig. Omdat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft hij geen recht op een transitievergoeding en wordt de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden. Het restaurant eiste ook dat de kok 10.000 euro boete zou betalen. Die eis behandelt de kantonrechter niet omdat de kok zich daar te weinig op kon voorbereiden. Als die eis wel tijdig was ingediend, was die niet zomaar toewijsbaar geweest. Op overtreding van het verbod op nevenwerkzaamheden tijdens het dienstverband stond namelijk geen boete. Dat gold enkel voor overtreding van het concurrentiebeding. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2997

Kanton - Kinderdagverblijf mag tot november in De Pijp blijven

12 juni - Een kinderdagverblijf hoeft het pand dat het huurt in De Pijp niet eerder dan in november 2020 te ontruimen. De belangen van het kinderdagverblijf om te blijven wegen zwaarder dan de belangen van de verhuurder om het pand te verbouwen tot een woning. Daarom verlengt de kantonrechter de ontruimingstermijn. Daarbij weegt mee dat het kinderdagverblijf een maatschappelijke functie vervult in De Pijp waar een tekort is aan kinderopvangplaatsen en dat de nieuwe vestiging op IJburg nog niet winstgevend is. De verhuurder is bang dat de huidige ‘gemengde’ bestemming in het bestemmingsplan wordt gewijzigd, zodat het verbouwen tot woning niet meer mogelijk is. Daarvoor zijn echter geen aanwijzingen en gelet op het gebrek aan Amsterdamse woonruimte ligt een bestemmingswijzing volgens de kantonrechter niet voor de hand. Omdat de verhuurder de financiële consequenties van uitstel van de verbouwing verder niet heeft onderbouwd, kan daarmee geen rekening worden houden in de belangenafweging.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2996

Civiel - Toegangshek blijft op slot

16 juni - De bewoners van een woonboot hoeven het toegangshek op de loopbrug, die de bewoners van een andere woonboot ook gebruiken, niet open te laten. Zo mogen echter geen geluidsopnames maken met de camera die op dat hek is gericht. Het is hun wel toegestaan beeldopnames te maken, maar beelden van de bewoners van de andere woonboot mogen ze niet langer dan vijf dagen bewaren. Omdat de woonboten in het centrum liggen, vindt het voorzieningenrechter het begrijpelijk dat de bewoners de toegang voor toeristen en insluipers willen afsluiten. Het hek vormt geen grote belemmering voor de bewoners van de andere woonboot, want zij hebben zelf ook de sleutels. De camera vormt weliswaar een inbreuk op hun privacy, maar is toch niet onrechtmatig, omdat deze niet op hun woonboot is gericht. Voor de beveiliging is het niet nodig de beelden. 
 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2995

Verrekenen mag ondanks mogelijk onrechtmatig handelen

Een veilingbedrijf voor bloemen zou haar vordering van € 85.000 die zij had op een bedrijf voordat deze failliet ging, mogen verrekenen. Zo oordeelt de rechtbank. Triflora heeft in 2015 van het veilingbedrijf twee machines à € 255.000 in huurkoop gekocht. Een maand voor het faillissement van Triflora had het veilingbedrijf volgens Triflora zonder toestemming de machines weggehaald van het terrein van Triflora. De curator stelt dat het veilingbedrijf hiermee onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de schuldeisers van Triflora, waardoor zij schade lijden. De overwaarde van de machines van € 30.000 komt hen nu niet toe. Het veilingbedrijf vond dat ze terecht de machines mocht weghalen. Zij had de huurkoopovereenkomst ontbonden, omdat de termijnen niet op tijd waren betaald en verduistering van de machines dreigde. De rechtbank stelt dat als er al sprake is van onrechtmatig handelen door het veilingbedrijf, zij mocht verrekenen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2855

Uitspraken