Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 23 mei 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor steken met mes en diefstallen

17 mei - Een 33-jarige man is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk onder meer omdat hij op 21 augustus 2021 in Amstelveen een man in zijn schouder stak. Ook maakte hij zich schuldig aan diefstal met geweld en een flink aantal diefstallen al dan niet samen met een ander en aan heling van een bestelbus en een scooter. De rechtbank neemt het reclasseringsadvies over om hem een deels voorwaardelijke gevangenisstraf met voorwaarden op te leggen. Hij moet zich onder meer ambulant laten behandelen. Ook moet hij ruim 1100 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2656

Straf - Cel- en taakstraf voor brandstichting in hotelkamer

18 mei - Een 23-jarige vrouw is veroordeeld tot 365 dagen gevangenisstraf waarvan 351 dagen voorwaardelijk en 180 uur taakstraf omdat zij op 17 augustus 2020 brandstichtte in een hotelkamer in Amsterdam-Oost. Gelukkig sloeg de brand niet over naar andere kamers en raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade. De vrouw ontkende de brandstichting waardoor het onmogelijk was te bespreken waarom zij het deed. Uit rapportages blijkt dat zij licht verstandelijk beperkt is en lijdt aan stoornissen. Ze lijkt de risico’s van haar daad onvoldoende te kunnen overzien. Ze verklaarde dat zij in de kamer was om tegen betaling seks met een man te hebben die niet wilde betalen en haar slecht zou hebben behandeld. Mogelijk stichtte ze de brand om revanche te nemen. In de straf weegt onder meer het tijdsverloop in de zaak en haar positieve ontwikkeling mee.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2667

Bestuur - Handhaving in Amstelveen loopt blauwtje

13 mei - De gemeente Amstelveen mocht geen last onder dwangsom opleggen voor het blauw schilderen van de gevel van een woning. De gemeente ziet een welstandsexces, omdat deze kleur buitensporig afwijkt van de vergunde kleur lichtblauw. De bestuursrechter vindt dat de last ten onrechte berust op een advies van Het Nederlands Kleur Instituut, dat een kleurmeting op locatie het beste vindt maar zich op foto’s verlaat. Uit dit advies volgt niet dat de aangebrachte kleur niet de vergunde kleur lichtblauw is. De overtreding staat dus niet vast. Maar ook als de kleur zou afwijken van de vergunde kleur blauw, vormt dit nog geen welstandsexces. De welstandsnota laat in deze wijk immers ruimte voor gevels in afwijkende kleurstellingen. Dat een aantal woningen in de wijk gevels met lichte zandkleuren heeft, betekent niet dat een daarvan afwijkende kleurkeuze dus buitensporig is. 

Lees de volledige uitspraak
ECLI:NL:RBAMS:2022:2695

Bestuur - Terechte woningsluiting om schakel in drugsproductie

18 mei - De burgemeester van Amsterdam beval terecht de sluiting van een woning in Nieuw-West voor drie maanden omdat die een schakel vormde in (hard)drugsproductie. Bij onderzoek rook de politie in de woning een sterke chemische geur en vond veel chemicaliën. In de tuin kwam uit twee aangesloten wasmachines een penetrante geur. De bewoner had geen uitleg voor die geur, voor het bezit van zoveel chemicaliën en waarom deze voor zijn schoonmaak- en garagebedrijf nodig zouden zijn. Ook kwamen er veel mensen in de woning. De bestuursrechter is overtuigd dat de bewoner wist of moest weten dat de chemicaliën bestemd waren voor de productie van (hard)drugs en dat de woning daarin een schakel vormde. Een waarschuwing was daarom onvoldoende. Het opzeggen van de huurovereenkomst is niet het gevolg van de woningsluiting, maar van de vondst van de chemicaliën. De sluiting had geen gevolgen voor de minderjarige zoon van de bewoner. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2696

Kanton - Huurster met huurachterstand mag in woning blijven

Een huurster van een sociale huurwoning in Buitenveldert moet een huurachterstand van ruim 2900 euro betalen maar mag wel in haar woning blijven. Daarbij weegt in belangrijke mate mee dat zij minderjarige kinderen heeft die bij een ontruiming op straat zouden komen te staan. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Dat woningvereniging Rochdale het belang van de kinderen meenam in het besluit ontruiming te eisen blijkt nergens uit. In het voordeel van de huurster weegt ook mee dat zij de huur inmiddels stipt op tijd betaalt en dat zij wordt bijgestaan door een schuldhulpverlener. Daardoor heeft Rochdale vooralsnog voldoende zekerheid dat zij de huur ook in de toekomst zal blijven ontvangen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2668

Kanton - Purser die in crewhotel gewond raakte, vangt bot

16 mei - Luchtvaartmaatschappij KLM hoeft een purser die in een sportzaal in een crewhotel in Buenos Aires onder meer zijn enkelbanden en -pezen afscheurde, niets te betalen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het ongeval niet is gebeurd tijdens de uitoefening van de werkzaamheden van de purser. KLM-medewerkers kunnen de wachttijd tussen vluchten zelf invullen. Ze zijn niet verplicht de (sport)faciliteiten van het crewhotel te gebruiken en KLM is niet bevoegd medewerkers hierin instructies te geven. De zorgplicht van de werkgever hangt nauw samen met diens zeggenschap over de werkplek en de werknemer aanwijzingen te geven over de uitvoering van zijn werkzaamheden. De band tussen het werk als purser en het gebruik van de sportzaal tijdens de wachttijd is onvoldoende nauw. KLM is ook niet tekortgeschoten in haar verplichtingen als goed werkgever, onder meer omdat zij een adequate ongevallenverzekering voor haar werknemers had afgesloten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2669

Civiel - GVB voor de helft aansprakelijk voor schade na trambotsing

12 mei - Het GVB moet ten minste 50% vergoeden van de ernstige letselschade die een voetganger opliep toen zij in 2017 op de De Boelelaan werd aangereden door een tram. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Bestuurders van motorvoertuigen en trams zijn eerder aansprakelijk voor letselschade van voetgangers (en andere kwetsbare verkeersdeelnemers) dan bijvoorbeeld een fietser die tegen een voetganger rijdt. Het GVB heeft niet bewezen dat de trambestuurder geen enkel verwijt valt te maken, ook al liep het slachtoffer door rood en keek zij niet uit. Het GVB heeft ook niet bewezen dat de voetgangster zich zo roekeloos heeft gedragen dat dat aan opzet grenst. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2627

Civiel - Na beëindigen overeenkomst geen recht op provisie

20 mei - Een man die een agentuurovereenkomst sloot met een Amsterdams softwarebedrijf over de provisie die hij kreeg voor de klanten die hij voor het bedrijf wierf, heeft na de beëindiging van die overeenkomst geen recht meer op provisie. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Zowel de overeenkomst zelf als de wet bieden geen grond op basis waarvan het softwarebedrijf hem nog provisie zou moeten betalen. De man moet de proceskosten betalen.

Lees de volledige uitspraak:

Uitspraken