Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 25 januari 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Tbs met dwangverpleging voor steken buurman

19 januari - Een 46-jarige man is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging omdat hij op 25 mei 2020 terwijl hij psychotisch was zijn buurman in zijn buik stak. Hoewel hij niet wilde meewerken aan het psychologisch rapport is er namelijk voldoende bewijs dat hij aan een psychische stoornis lijdt en daarom niet strafbaar is. Dat bleek onder meer uit de rapportage van de psychiater, uit bevindingen van de psychiater naar aanleiding van door de advocaat gestelde vragen en conclusies van deskundigen in het verleden. Volgens de psychiater heeft de man een intensieve behandeling nodig in een gestructureerde, beveiligde kliniek, zoals in een forensische psychiatrische instelling. Omdat hij geen ziektebesef toont en slecht meewerkt en behandeling weigert, is tbs met voorwaarden niet mogelijk. De rechtbank neemt dat advies over. Naast de tbs moet de man 10.525 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:94

Straf - Celstraf voor vernielingen en bedreiging

20 januari - Een 37-jarige man is veroordeeld tot 108 dagen gevangenisstraf onder meer omdat hij transponders van vuilnisbakken vernielde in Amsterdam toen hij psychotisch was. Omdat hij weigerde mee te werken aan psychologisch onderzoek een geen ziektebesef heeft, is niet duidelijk waaraan hij precies lijdt. Maar op basis van zijn verklaringen en acties oordeelt de rechtbank dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank veroordeelt hem voor 13 strafbare feiten die hij sinds mei 2017 pleegde. Hij vernielde vooral ruiten van bedrijven en gemeentelijke vuilnisbakken waarbij hij de transponders vernielde. Hij verklaarde dat hij dat deed omdat die transponders uit Oman kwamen en zouden moeten worden onderzocht. Ook bedreigde hij iemand en probeerde hij iemand af te persen door een mes te tonen. Naast de gevangenisstraf moet hij 700 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:108

Bestuur - Uitkomst loting legale hennepkwekers blijft overeind

21 januari - De rechtbank bevestigt de uitkomst van de loting van hennepkwekers voor deelname aan het landelijk experiment voor legale hennepteelt. Een aantal uitgelote telers vroeg de rechtbank die uitkomst ongeldig te verklaren. Volgens hen was de loting onrechtmatig omdat eerder afgewezen telers mee mochten loten. Ook deden sommige telers meerdere aanvragen. Dat alles verkleint de kansen om te worden ingeloot sterk. Het is volgens de telers essentieel dat het experiment slaagt, maar nu zijn telers van onvoldoende kwaliteit ingeloot. Daar gaat de rechtbank niet in mee. In procedures bij andere rechtbanken is namelijk al geoordeeld dat de afgewezen telers ten onrechte waren afgewezen. Daarom mochten zij alsnog meeloten. Verder vindt de rechtbank dat de ministers zorgvuldig handelden in de gevallen waarin er meerdere aanvragen door één teler zijn ingediend en was er geen rechtsregel die hen verplichtte deze aanvragen vooraf af te wijzen. Ook hun andere argumenten overtuigden de rechter niet dat de loting onrechtmatig was.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:123

Bestuur - Gemeente weigert terecht blauwe gevelreclame

22 januari - De gemeente mocht een vergunning voor gevelreclame van een pannenkoekenrestaurant weigeren. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het pannenkoekenrestaurant in Amsterdam had voorop het gebouw blauwe reclameletters aangebracht en op een zijgevel een blauw logo. De gemeente ging hier niet mee akkoord, omdat er maar één gevelreclame vanuit de buitenruimte tegelijkertijd zichtbaar mag zijn. Ook vond de welstandscommissie dat de blauwe kleur niet past bij de zwarte kozijnen van het pand en dat de eenheid werd doorbroken. De rechter vindt dat de gemeente dit advies van de welstandscommissie mocht volgen. De gemeente heeft aan het pannenkoekenrestaurant nog wel het voorstel gedaan om een logo aan een andere zijgevel te plaatsen zodat de reclame-uitingen niet tegelijkertijd te zien kunnen zijn. Dit vond het pannenkoekenrestaurant geen optie.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:135

Kanton - Koop van schilderijen mocht worden ontbonden

13 januari - Een koper van drie schilderijen mocht deze overeenkomst weer ontbinden. Dat heeft de kantonrechter in een mondeling vonnis bepaald, dat zij aan het einde van de zitting heeft uitgesproken. De koper had de schilderijen van de verkoper gekocht in een telefoongesprek naar aanleiding van een advertentie op Marktplaats en een bezoek aan de website van de verkoper. Enkele dagen na de levering van de schilderijen ontbond de koper de koopovereenkomst en eiste hij terugbetaling van de koopsom van 2.000 euro. Dat mocht. De overeenkomst is namelijk een overeenkomst op afstand, de koper is een consument en de verkoper een handelaar. Op grond van wettelijke bepalingen heeft de koper in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden. De koper moet de schilderijen wel aan de verkoper teruggeven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:127

Civiel - Uitkering na brand in Aziatische toko terecht geweigerd

20 januari - De verzekeraar van een Aziatische toko/afhaalrestaurant mocht weigeren geld uit te keren na een brand in oktober 2019 in een kastje naast de kassa van het bedrijf. Hoewel de toko onder andere verzekerd was tegen bedrijfsschade voldeed de toko niet aan de garantievoorwaarden die in de polisvoorwaarden staan. Daaraan moet worden voldaan voordat de verzekeraar uitkeert bij brand. Aan een van die normen voldeed de toko niet. De elektrische installatie was namelijk niet onderhouden conform een veiligheidsvoorschrift (de NEN 3140 norm). De toko bracht daartegen onder meer in dat zelfs als zij aan alle garantievoorwaarden had voldaan, de brand ook zou zijn ontstaan. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Die oordeelt dat de verzekeraar terecht de uitkering heeft geweigerd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:35

Civiel - ‘Corona-korting’ voor hotel in Amsterdam

21 januari - Een hotel krijgt voorlopig gedurende 7 maanden 50 procent huurkorting. Zo oordeelde de voorzieningenrechter. Het hotel had de verhuurder om huurkorting gevraagd vanaf half maart 2020 wegens de (gedeeltelijk) verplichte sluiting van hotel en restaurants. Volgens het hotel is sprake van een enorme omzetdaling. De verhuurder wilde die korting niet geven. Volgens de verhuurder betaalt het hotel sowieso al een te lage huurprijs en behoort het hotel tot een groot concern dat de pijn van de omzetdaling wel kan lijden. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze omstandigheden in een kort geding niet kunnen worden geverifieerd. Corona is een onvoorziene omstandigheid en redelijk is dat de pijn 50/50 door huurder en verhuurder wordt gedragen. Het hotel krijgt de 50 procent korting vanaf november 2020 voor de duur van 7 maanden, op voorwaarde dat zij wel binnen een maand een bodemprocedure bij de kantonrechter begint. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:120

 

 

Uitspraken