Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 25 juli 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Duo vrijgesproken van verkrachting

21 juli - Twee 30-jarige mannen zijn vrijgesproken van verkrachting van een vrouw die zij in een café hadden ontmoet op 30 augustus 2021 in Amsterdam. Het enige bewijs van verkrachting was namelijk de verklaring van de vrouw dat de mannen niet met seksuele handelingen zouden zijn gestopt toen de vrouw tijdens een trio zei dat ze het niet meer wilde en huilde. Eén verklaring, in dit geval van het slachtoffer, is echter onvoldoende bewijs voor verkrachting. Omdat er onvoldoende steunbewijs is, zijn beide mannen vrijgesproken. 

Lees de volledige uitspraak:

Straf - Bromfietser die onder invloed ongeluk veroorzaakte bestraft

21 juli - Een 38-jarige man is veroordeeld tot 1 maand voorwaardelijk gevangenisstraf, 220 uur taakstraf en een rij-ontzegging van 2 jaar en 9 maanden. Hij krijgt die straf omdat hij op 12 juni 2021 op zijn bromfiets op de Willemsparkweg in Amsterdam met te veel alcohol op een botsing veroorzaakte waarbij zijn passagier onder meer breuken in haar kaak en een hersenschudding opliep. Het ongeluk gebeurde toen de man zo slingerde dat hij geparkeerde auto’s raakte en vervolgens tegen een bouwcontainer botste. In de straf weegt in zijn nadeel mee dat hij al meermaals is veroordeeld voor rijden onder invloed. De voorwaardelijke gevangenisstraf dient als stok achter de deur om zich voortaan aan de verkeerregels te houden. 

Lees de volledige uitspraak:

Bestuur - Nieuwe beslissing op Wob-verzoek over Witte Helmen vereist

19 juli - De minister van Buitenlandse Zaken moet nogmaals kritisch kijken naar haar beslissing op een Wob-verzoek van de Volkskrant wat stichting Mayday Rescue en de Witte Helmen betreft. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. Een aantal documenten is (deels) vrijgegeven, maar één rapport is volledig achtergehouden. De wettelijke redenen hiervoor zijn, onder meer, het belang van de internationale betrekkingen van Nederland en de persoonlijke levenssfeer. Maar voor delen van het rapport gelden die redenen niet. Bovendien is onduidelijk welk deel van het rapport om welke reden is geweigerd. Daarom moet de minister het rapport opnieuw beoordelen en binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:4195

Bestuur - Asielaanvragen moeten opnieuw worden bekeken

20 juli - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet opnieuw beslissen op aanvragen om een verblijfsvergunning van een Nigeriaanse vrouw en man. Dit heeft de rechtbank geoordeeld. De staatssecretaris had de aanvragen van de vrouw en de man niet behandeld omdat Duitsland respectievelijk Italië voor de behandeling van de aanvragen verantwoordelijk zijn. Kort na het besluit van de staatssecretaris hebben de vrouw en de man een tweeling gekregen. De gezinsband is volgens de staatssecretaris echter geen reden om de asielaanvragen zelf te behandelen. De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de kinderen. De staatsecretaris heeft niet gemotiveerd dat het in hun belang is om al dan niet een band met hun vader op te kunnen bouwen. Evenmin heeft de staatssecretaris gemotiveerd of en waarom het in hun belang is dat hun moeder in Duitsland hulp bij de zorg voor hen kan krijgen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2022:7424

Kanton - Bedingen geschonden: 500.000 euro aan boetes betalen

19 juli - Een oud-werknemer moet 500.000 euro aan (contractuele) boetes betalen aan zijn oud-werkgever omdat hij het concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding schond rond zijn overstap naar een concurrent (voormalig partner van de oud-werkgever). Ook moet hij toestaan dat zijn privélaptop wordt onderzocht en dat gegevens over zijn oud-werkgever daarop worden gewist. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Tegen de regels nam hij informatie van zijn oud-werkgever mee. Omdat het concurrentie- en niet-wervingsbeding erg ruim zijn opgesteld beperkt de kantonrechter de duur ervan tot 12 maanden. Ook matigt de kantonrechter de boetes tot 500.000 euro terwijl 1.000.000 euro was geëist. Daarbij weegt onder meer mee dat de oud-werkgever gestelde schade niet concreet heeft gemaakt, de oud-werknemer bewust heeft gehandeld om zichzelf te bevoordelen en de oud-werknemer wordt gevrijwaard door de concurrent. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:4130

Kanton - Dronken tas kwijtgeraakt: ontslag op staande voet onterecht

20 juli - Een werkneemster van een juridisch adviesbureau is ten onrechte op staande voet ontslagen nadat zij, terwijl zij dronken was na een vrijdagmiddagborrel, de tas van een collega meenam en kwijtraakte. Daarom moet het adviesbureau haar 10.000 euro bruto aan billijke vergoeding betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Anders dan het adviesbureau stelde, is namelijk niet bewezen dat de werkneemster de tas stal. Camerabeelden tonen dat zij dronken was en de tas niet heimelijk droeg. Het moment dat zij de tas pakte, is bovendien niet op die beelden te zien. Daarom is niet uit te sluiten dat een ander haar had gevraagd de tas mee te nemen. Aannemelijk is dat de werkneemster zo dronken was dat zij zich niet kan herinneren wat er met de tas is gebeurd. Haar dronkenschap weegt nadelig mee in de billijke vergoeding. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:4161

Civiel - Kunsthandelaar moet ruim 370.000 euro terugbetalen

20 juli - Een kunsthandelaar uit Amsterdam moet ruim 370 duizend euro terugbetalen aan een kunstverzamelaar die de afgelopen jaren meer dan honderd kunstvoorwerpen van haar kocht. De verzamelaar is de financiële holding van een echtpaar dat kunst verzamelt uit de zeventiende eeuw en eerder. Van zo’n 30 kunstvoorwerpen was de koopprijs teruggevorderd omdat deze niet voldeden aan hetgeen de verzamelaar mocht verwachten (slechtere staat, minder oud, gerestaureerd, etc.). Het echtpaar had ter onderbouwing van die stelling expertiserapporten ingebracht van andere kunsthandelaren. Voor 15 van de kunstvoorwerpen heeft de rechtbank op basis van die rapporten geoordeeld dat deze niet voldoen aan de omschrijving van de kunsthandelaar, zodat hij de koopprijs daarvan moet terugbetalen. De verzamelaar moet op haar beurt nog bijna 220 duizend euro betalen aan de kunsthandelaar voor voorwerpen die zij had gekocht, maar nog niet had betaald. De rechtbank gaat niet mee in het betoog van de verzamelaar dat zij de voorwerpen enkel ‘op zicht’ had. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:4194

Civiel - Statenlid terecht uit fractie na ongegronde beschuldigingen

21 juli - De VVD-fractie Noord-Holland hoeft een lid van Provinciale Staten niet opnieuw toe te laten tot de fractie. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De fractieleden hadden in 2021 met meerderheid van stemmen besloten dat zij geen vertrouwen meer hadden in samenwerking met haar. De samenwerking verliep al enige tijd stroef  en na verschillende gesprekken en bijeenkomsten is de situatie in een vergadering in augustus 2021 geëscaleerd. Zij heeft de politiek leider en gedeputeerde verschillende keren beschuldigd van intimidatie, maar heeft die beschuldiging niet willen verduidelijken, hoewel zij daar uitgebreid de gelegenheid voor heeft gekregen, zowel in een fractievergadering als in aparte gesprekken. De fractie heeft niet onzorgvuldig of onrechtmatig gehandeld bij de beslissing haar uit de fractie te zetten en in de aanloop daar naartoe. De vorderingen van het Statenlid worden dan ook afgewezen. 

lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:4212

Uitspraken