Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 25 november 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Taakstraf voor oplichtingspraktijken

20 november - Een 42-jarige vrouw die in 2015 en 2016 11 mensen in Nederland en Zuid-Afrika oplichtte, is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Via de website www.designer-vintage.com deed de vrouw zich onder een valse naam voor als bonafide tassenverkoopster. De klanten bestelden en betaalden, maar de felbegeerde tassen ontvingen zij niet. Ook haalde zij onder valse voorwendselen kennissen over te betalen voor merkschoenen die zij niet kon leveren. De vrouw ontving zo bijna 15.000 euro. Daarbij deed zij valse aangifte om haar eigen oplichtingspraktijken te verdoezelen. De rechtbank komt, onder meer door de coöperatieve houding van de vrouw tijdens haar proces en het feit dat zij geen strafblad had, tot een taakstraf. Ook moet de vrouw haar slachtoffers de door hen geleden schade vergoeden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8707

Straf - Jaar gevangenisstraf voor stalker

22 november - Een 29-jarige man is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar voor onder meer het stalken, bedreigen en mishandelen van zijn ex-vrouw. Ook mag hij gedurende 2 jaar geen contact met haar opnemen, of zich in een straal van 1 kilometer rond haar huis begeven. De man zocht gedurende meerdere periodes contact met zijn ex, door haar doorlopend te bellen en bij haar werk en woning te verschijnen. Hij hackte haar e-mail en Snapchat-account en plaatste tot twee keer toe een GPS-baken onder haar auto. Ook zei hij dat hij iemand had betaald om haar en twee vrienden om het leven te brengen. De man heeft met zijn gedrag ernstig inbreuk gemaakt op het persoonlijk leven en de privacy van de vrouw. Hij heeft enkel oog gehad voor zijn eigen behoeften en is volledig voorbij gegaan aan de gevolgen van zijn handelen voor zijn ex-vrouw en hun gezamenlijke, nog zeer jonge kinderen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8763

Bestuur - Vrachtverkeer mag worden geweerd in deel Buitenveldert

19 november - De gemeente Amsterdam mocht het besluit nemen om vrachtverkeer in de wijk Buitenveldert deels te weren. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld in een zaak die tegen de gemeente was aangespannen door een aantal ondernemers uit Buitenveldert die zeggen de dupe te zijn van het nieuwe beleid. Door het Verkeersbesluit Buitenveldert is vrachtverkeer tussen 15.00 uur en 09.00 uur niet meer toegestaan op wegen zonder vrijliggende fietspaden, schoolroutes en in woonwijken waar een 30 km-regime geldt. De gemeente Amsterdam wil hiermee de verkeersveiligheid verbeteren en kwetsbare verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, beschermen. Volgens de gemeente Amsterdam weegt het belang van verkeersveiligheid zwaarder dan de bedrijfsmatige belangen van ondernemers en bedrijven in Buitenveldert. De bestuursrechter acht de motivering van het besluit deugdelijk en de belangenafweging niet onredelijk. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8625

Bestuur - Vijf jaar AOW met terugwerkende kracht

22 november - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet een vrouw met terugwerkende kracht vijf jaar AOW-pensioen toekennen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de regel kan een AOW-pensioen met terugwerkende kracht van maximaal één jaar worden toegekend. Slechts in bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd naar vijf jaar. Volgens de rechtbank is er in deze zaak sprake van zo’n bijzonder geval. De SVB kende in 2017 een AOW-pensioen aan de vrouw toe, terwijl zij al in 2009 de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt. Uit een psychologisch rapport blijkt dat de vrouw na haar geslachtsverandering in 1983 haar realiteitszin gedeeltelijk is kwijtgeraakt. Volgens de rechtbank is hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een bijzonder geval, waardoor niet aan de vrouw kan worden toegerekend dat zij niet eerder een AOW-pensioen heeft aangevraagd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8672

Kanton - Kinderopvang mocht medewerkster ontslaan

10 oktober - Een kinderopvang mocht een pedagogisch medewerkster op staande voet ontslaan. De kantonrechter is met de kinderopvang eens dat een medewerkster onnodig een zeer onveilige, bedreigende, situatie voor een kind heeft doen ontstaan. Niet alleen door langdurig aan zijn arm te trekken, maar ook door hem plots van achteren te benaderen en hardhandig van zijn stoel af te trekken. Hoewel het kind iets deed wat niet was toegestaan (spelen op zijn telefoon) was er toen geen acute noodzaak om direct in te grijpen. De medewerkster had de situatie daarom mondeling, zonder het kind aan te raken, moeten oplossen. Verder wist zij dat het kind getuige is geweest van huiselijk geweld. Dat maakt haar handelen nog minder acceptabel. Bij de beslissing weegt mee dat meerdere ouders eerder hadden geklaagd over hoe de medewerkster met ongehoorzame kinderen omging, dat een coachingsgesprek niets verbeterde en dat medewerkster nog steeds betwist dat zij de situatie niet goed heeft aangepakt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8642

Kanton - Ontevreden klant mocht overeenkomst opzeggen

12 november - Een ontevreden klant van het Amsterdamse IT-bedrijf Giani IT mocht de overeenkomst van opdracht voor website design en hosting eind januari 2017 beëindigen. Uit de ingediende documenten is af te leiden dat de klant de overeenkomst toen per direct wilde beëindigen, hoewel deze eigenlijk nog doorliep. Wel moet hij ruim 1100 euro betalen voor de tien maanden dat hij diensten afnam van het bedrijf. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De klant zegde de overeenkomst op omdat door twee technische storingen bij het IT-bedrijf zijn website verdwenen was en zijn e-mailadres onbruikbaar was. De klant hoeft niet te betalen voor een website die het IT-bedrijf voor een ander zou bouwen. Door het conflict heeft het IT-bedrijf die site namelijk nooit gebouwd maar alleen voorbereidende werkzaamheden verricht.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8709

Civiel - Car Claim mag procederen over ‘sjoemelsoftware’

20 november - Stichting Car Claim mag namens een groep autobezitters procederen tegen autofabrikanten over de vraag of zij auto’s in het verkeer hebben gebracht die ‘sjoemelsoftware’ bevatten (waarbij de instellingen van de motor bij tests anders waren dan in het normale gebruik) en of de daarop uitgevoerde updates tot klachten aan de auto’s hebben geleid. Dat heeft de handelsrechter bepaald in een tussenvonnis. Ook mag Car Claim procederen over de vraag of de auto’s voldeden aan de verwachtingen die kopers daarvan redelijkerwijs mochten hebben en zo nee, of de koopovereenkomsten van de auto’s ontbonden kunnen worden. Voor zover het gaat om vermindering van de koopprijs met een vergoeding voor jarenlang gebruik van de auto kan dit naar het oordeel van de rechter echter niet in een collectieve actie worden beoordeeld, omdat het gebruik van de auto per situatie verschilt. Ook kan niet in een collectieve procedure worden vastgesteld of de autodealers zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8741

Civiel - Gemeente mag door met herinrichting Bellamystraat

20 november - De gemeente hoeft de werkzaamheden voor drie panden in de Bellamystraat in Amsterdam-West niet stop te zetten. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist. De eigenaresse van de panden stelde dat zij door verjaring eigenaar is geworden van een strook grond (door haar huurders gebruikt voor laden en lossen) en een recht van overpad heeft verkregen op een andere strook (door haar huurders gebruikt om op die laad- en losplaats te komen). De gemeente staat in het Kadaster geregistreerd als eigenaar van de grond. De voorzieningenrechter vindt de kans dat de vrouw in de door haar begonnen bodemprocedure erin zal slagen haar claims te bewijzen niet zo groot dat daarop in kort geding vooruit kan worden gelopen. Bovendien heeft de gemeente beloofd de oorspronkelijke bestrating en het hekwerk op te slaan en terug te leggen, mocht de vrouw uiteindelijk toch gelijk krijgen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8686

Uitspraken