Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 28 april 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Bestuur - 25.000 euro boete voor gebruik woning voor prostitutie

22 april - De eigenaar van een woning in Amsterdam moet een boete van 25.00 euro betalen die het college van B&W van Amsterdam hem in 2016 had opgelegd als hij zijn woning opnieuw voor bedrijfsmatige prostitutie zou gebruiken. Zo oordeelt de voorzieningenrechter. De woning mag volgens het bestemmingsplan niet voor bedrijfsmatige prostitutie worden gebruikt. Na een anonieme klacht van een omwonende in juli 2019 bezochten toezichthouders de woning en troffen toen onder meer een vrouw en een man die verklaarden dat ze niet woonden op het adres maar daar betaalde seks hadden. Anderhalve week later constateerde de politie hetzelfde. De woningeigenaar vindt dat een deel van het bewijs onrechtmatig verkregen is. Ook ontkent hij dat er sprake is van bedrijfsmatige prostitutie en zegt dat hij niet van de prostitutie afwist. De voorzieningenrechter vindt voldoende bewezen dat de woning in elk geval in juli 2019 een paar weken meerdere malen is gebruikt voor betaalde seks, daarom moet de eigenaar de boete nu betalen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2348

Kanton - NOS moet 4500 euro betalen aan fotograaf

17 april - NOS moet een vergoeding moet betalen van € 4.500 aan een fotograaf wegens inbreuk op zijn auteursrecht en schending van zijn eer en goede naam. Een piloot, die ook fotograaf is, maakte kunstfoto’s vanuit de cockpit. In 2017 werd hij verkozen tot “International Photographer of the Year”. NOS publiceerde hierover op 20 februari 2018 een artikel met enkele van zijn foto’s, met zijn toestemming. Op 27 januari 2019 publiceerde NOS het artikel “Copiloot heeft teveel gedronken, vlucht vanaf Schiphol geannuleerd” met één van zijn foto’s, zonder toestemming. De fotograaf vroeg meteen om de foto te verwijderen. Hij meende dat NOS een inbreuk maakte op zijn auteursrecht en persoonlijkheidsrechten en vroeg om een schadevergoeding. NOS erkent inmiddels de inbreuk op het auteursrecht. De rechter oordeelt dat een vergoeding van 4000 euro voor het gebruik van de foto op zijn plaats is. Alhoewel de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf niet zijn geschonden, zijn wel zijn eer en goede naam als piloot aangetast. Daarvoor krijgt hij een vergoeding van 500 euro.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2364

Huurders moeten betalen na illegale verhuur

21 april - Huurders die een woning in Amsterdam-Centrum hebben gebruikt voor illegale vakantieverhuur moeten de gemeentelijke boete van 20.500 euro die de verhuurder kreeg aan hem betalen. Zo oordeelde de kantonrechter. Daarnaast moeten zij de verhuurder ruim 8200 euro aan gemiste huurinkomsten betalen. De gemeente sloot het pand namelijk enige tijd waardoor het niet kon worden verhuurd. Volgens de verhuurders voldeden zij aan de gemeentelijke verhuurregels maar dit bleek niet zo te zijn. De boete die zij volgens de huurovereenkomst in dat geval zouden moeten betalen hoeven zij echter niet te betalen. Daarbij weegt mee dat de verhuurder zich met de zeer hoge huurprijs volledig lijkt te richten op toeristische verhuur waarbij de risico’s die daaraan kleven bij de huurders zijn gelegd. Ook moet de verhuurder de borg (10.500 euro) terugbetalen, omdat hij niet duidelijk maakte welke schade hij daarmee wilde verrekenen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2302

Kanton - Ex-huurster krijgt tijd om met meer bewijs te komen in conflict

21 april - Een voormalig huurster van een kamer in Amsterdam mag bewijzen dat haar voormalig verhuurster de huurovereenkomst heeft opgezegd omdat zij zei dat zij de woning nodig had voor zichzelf en haar kinderen. Voor de huurster was dit de reden om in te stemmen met beëindiging van de huurovereenkomst maar later ontdekte zij dat de woning aan derden is verhuurd. De verhuurster betwist eigen gebruik als reden voor de huuropzegging te hebben genoemd. Zij zou de woning in zijn geheel hebben willen verhuren. Als bewijs verwees de voormalige huurster onder meer naar een Whatsappconversatie met een vriendin over het gesprek en naar een andere verklaring van een huisgenoot die bij het gesprek aanwezig was. De verhuurster bracht ertegen in dat die persoon geen Nederlands sprak. Als de huurster slaagt in het bewijs, oordeelt de kantonrechter over de gevorderde schadevergoeding.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2322

​Civiel - Stichting Kennisoever moet bedrijfsruimte volledig ontruimen

21 april - Stichting Kennisoever moet de bedrijfsruimte in Amsterdam Noord die zij huurde van de gemeente Amsterdam en die de gemeente huurde van een private eigenaar, volledig ontruimen op 14 mei 2020. Hieronder valt ook een Romneyloods die deel uitmaakt van de bedrijfsruimte en die de Stichting verhuurde aan een horecaonderneming. Zo oordeelde de voorzieningenrechter. De Stichting vindt dat het de verantwoordelijkheid is van de gemeente om de horecaonderneming de loods te laten ontruimen, maar de gemeente voert terecht aan dat de Stichting tegen de huurafspraken in de loods heeft onderverhuurd. Ze heeft de Stichting hier meermaals op gewezen. Nu de eigenaar van het pand ruim een jaar van tevoren de huur aan de gemeente heeft opgezegd per 31 mei 2020 en dit duidelijk was voor alle betrokkenen is het aan de Stichting om te zorgen dat ook de horecaondernemer vertrekt. Als de ruimte niet voor 31 mei ontruimd is, loopt de gemeente mogelijk 50.000 euro mis op basis van afspraken met de private eigenaar. Vanwege de coronamaatregelen krijgt de Stichting nog tot 14 mei de tijd om dit te regelen. Gebeurt dat niet, dan zijn de kosten van de ontruiming voor de Stichting.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2335

Civiel - Advocaat niet aansprakelijk voor falen internationale aandelentransactie

22 april - De advocaat die investeringsmaatschappij Arkelhof Investments bijstond bij de verkoop van haar aandelen Shopex aan een Noorse branchegenoot, heeft geen fouten gemaakt in het juridische proces dat tot de aandelentransactie leidde. Arkelhof verkocht in 2011 al haar aandelen in Shopex voor 8 miljoen euro. Een deel van de koopprijs zou een lening aan de koper zijn. Ook kwamen ze onder meer bepaalde garanties overeen. De koper stelde Arkelhof aansprakelijk voor het schenden van die garanties en ging uiteindelijk failliet. Arkelhof liep het merendeel van de koopprijs mis en stelde haar advocaat aansprakelijk. De rechtbank gaat hier niet in mee. De advocaat werd pas laat, na maandenlange commerciële onderhandelingen door de bestuurder van Arkelhof en zijn financiële adviseurs, bij het verkoopproces betrokken. De advocaat hield de bestuurder telkens op de hoogte en waarschuwde hem regelmatig dat hij goed naar de garanties moest kijken. De bestuurder was als ervaren ondernemer met kennis van cijfers bovendien in staat deze gebruikelijke en logische bedingen te beoordelen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2336

Civiel - Vastgoedbemiddelaar moet aanbrengfee van 150.000 euro betalen

22 april - Een bemiddelaar die een pand aanbracht dat onderdeel bleek te zijn van een portefeuille van vijf panden krijgt een aanbrengfee van zo’n 150.000 euro, omdat de afspraak over de aanbrengfee  volgens de rechtbank niet alleen voor één pand geldt, maar voor de hele portefeuille. De bemiddelaar informeerde een andere bemiddelaar over een pand in de Waalhaven in Rotterdam. Ze spraken af dat hij, als het pand werd gekocht, een half procent van de koopsom zou krijgen als aanbrengfee. Bij de bezichtiging van het pand was hij niet aanwezig omdat zijn echtgenote plotseling moest bevallen. Tijdens die bezichtiging bleek de eigenaar de hele vastgoedportefeuille te willen verkopen. De eerste bemiddelaar bleef informeren naar het verloop van de vastgoedtransactie en bracht ook de afspraak van de aanbrengfee nog eens ter sprake. Toch wees de andere bemiddelaar hem er nooit op dat die aanbrengfee alleen voor het eerste pand gold. Ook bleek uit niets dat er vaste gebruiken in de branches zijn bij een dergelijke situatie.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2312

Uitspraken