Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 30 juli 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken

Straf - Cel- en taakstraf na aanranding tijdens uitgaan

25 juli - Een 30-jarige man die op 28 januari vorig jaar een vrouw aanrandde in een café aan het Rembrandtplein krijgt 1 dag gevangenisstraf en een taakstraf van 200 uur. Ook moet hij 1500 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank sprak de man vrij van (poging tot) verkrachting. Er is onvoldoende bewijs die de verklaring van de vrouw ondersteunt dat de man haar lichaam is binnengedrongen. Wel is duidelijk dat de man ongevraagd zijn hand in de broek van de vrouw stak en haar vagina heeft betast. Dat vindt de rechtbank een onaanvaardbare aantasting van de lichamelijke integriteit van de vrouw. Bij de bepaling van de straf weegt de rechtbank mee dat de man een nagenoeg blanco strafblad heeft en niet eerder voor een dergelijk feit is veroordeeld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5329

Straf - Celstraf na slaan op hoofd met bierfles

26 juli - Een 43-jarige man is schuldig bevonden aan een poging doodslag en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden. De verdachte heeft het slachtoffer met een volle fles bier op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer liep onder meer een snee in zijn gezicht, ter hoogte van zijn slaap, en een slagaderlijke bloeding op. Ook moet de verdachte ruim 1600 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. De 43-jarige verdachte heeft niet duidelijk kunnen maken waarom hij op 30 maart van dit jaar op de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost met de bierfles sloeg. Uit zijn dossier lijkt naar voren te komen dat hij onder invloed van alcohol was, maar dat is niet met zekerheid vastgesteld. In het oordeel van de rechtbank weegt mee dat het voorval op klaarlichte dag op straat plaatsvond.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5364

Bestuur - Uitbreiding school mag voorlopig doorgaan

20 juli - De bouw van de tijdelijke huisvesting voor Stichting Cosmicus Onderwijs (SCO) in Amsterdam-Noord hoeft niet te worden stopgezet. De bewonersvereniging die wilde afdwingen dat de werkzaamheden direct zouden worden gestaakt, heeft ongelijk gekregen. De voorzieningenrechter oordeelt namelijk dat de gemeente de vrijheid heeft om een omgevingsvergunning te verlenen, ook al is dat in strijd met het bestemmingplan: zolang de gemeente maar alle relevante aspecten heeft meegewogen en zijn besluit goed heeft uitgelegd. Dat is in deze zaak volgens de rechter het geval. De bewonersvereniging heeft bovendien niet aannemelijk gemaakt dat hun leefsituatie door de plannen zó wordt aangetast dat de vergunning niet verleend mocht worden. Daar komt nog bij dat het gaat om een tijdelijke vergunning. Ook is niet gebleken dat in de buurt een alternatieve, geschiktere, locatie beschikbaar is.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5164

Bestuur - Sleutelplaats drugshandel blijft dicht

24 juli - Het garagebedrijf in De Baarsjes dat door de burgemeester was gesloten, blijft voorlopig dicht. De voorzieningenrechter heeft namelijk geoordeeld dat aan de voorwaarden voor sluiting is voldaan. Uit verschillende observaties van de politie blijkt dat er voldoende aanknopingspunten zijn om te concluderen dat de garage wordt gebruikt als sleutelplaats voor drugshandel. In verschillende auto’s die in de garage zijn geweest voor werkzaamheden, is later heroïne aangetroffen. Dat niet werknemers, maar particulieren in het bedrijf aan hun auto werken, doet daar niets aan af. Daar komt nog bij dat de eigenaar van de garage recentelijk zelf ook in een bedrijfsauto is aangetroffen met vijf kilogram heroïne. De vrees voor aantasting van de openbare orde bij het openblijven van de garage, is daarom gerechtvaardigd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5258

Kanton - Onderhuurders mogen voorlopig blijven

19 juli - Een aantal onderhuurders mag voorlopig blijven in een illegaal gesplitste woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid. De eigenaar van het pand, vastgoedonderneming Libra, die het vertrek van de onderhuurders vorderde, heeft volgens de kantonrechter onvoldoende spoedeisend belang bij ontruiming. Zo bestaat de aan de orde zijnde situatie al sinds jaar en dag. Bovendien hebben de onderhuurders er groot belang bij nog enige tijd te kunnen blijven in de woning, al was het maar om te kunnen zoeken naar andere woonruimte. De stelling van Libra dat zij niet op de hoogte was van de onderverhuur komt de kantonrechter ongeloofwaardig voor: Libra heeft immers meermaals onderhoudswerkzaamheden in het pand laten uitvoeren. Dat de gemeente een bestuurlijke boete gaat opleggen is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende komen vast te staan. Libra heeft immers een vergunningsaanvraagprocedure lopen om de splitsing van de woning te legaliseren.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5256

Kanton - UWV moet geleden schade vergoeden

23 juli -Het UWV moet de schade vergoeden die een vrouw heeft geleden als gevolg van het ontvangen van twee uitkeringen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De vrouw ontving in 2011 zowel een werkloosheidsuitkering (WW) als een ziektewetuitkering (ZW), terwijl het UWV de WW-uitkering had moeten beëindigen na toekenning van de ZW-uitkering. De vrouw heeft hierover verschillende keren contact opgenomen met het UWV, maar het UWV heeft geen nader onderzoek verricht naar de uitkeringssituatie van de vrouw. Volgens de kantonrechter had het UWV dit wel moeten doen. De door de vrouw geleden schade als gevolg van het onrechtmatig handelen van het UWV dient het UWV aan de vrouw te vergoeden. De vrouw heeft geen controleerbare en navolgbare berekening van haar schade ingebracht. De kantonrechter stelt de vrouw in de gelegenheid om dit alsnog te doen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5255

Civiel - Bestuur DWS blijft aan

25 juli - Voetbalclub DWS (Door Wilskracht Sterk) moet voortaan bij het royeren of uitschrijven van leden schriftelijk de reden meedelen en een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen. Dat is alleen anders als er een grond bestaat voor opzegging per direct, maar ook dat moet dan worden gemotiveerd. Dit was de uitkomst van een kort geding dat enige ontevreden leden en ouders van jeugdspelers tegen DWS en het bestuur hadden aangespannen. Hun eis om het bestuur tot aftreden te verplichten werd afgewezen. Tijdens de zitting heeft het bestuur toegezegd dat een commissie van beroep zal worden ingesteld en dat op korte termijn verantwoording zal worden afgelegd over het financiële reilen en zeilen van de club.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5366

Civiel - Kosteloos opzeggen met maand opzegtermijn mag

27 juli - MTTM, een bedrijf voor zakelijke telefonie- en internetoplossingen moet bijna 6000 euro aan onterecht geïnde contractkosten terugbetalen aan Club Mediterranee Holland B.V. (Club Med). Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. Club Med had de overeenkomst met MTTM opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. MTTM heeft vervolgens kosten in rekening gebracht voor de resterende duur van de overeenkomst. De kantonrechter oordeelde dat dat niet mag, omdat artikel 7.2a  van de Telecommunicatiewet (TCW) van toepassing is op grootzakelijke klanten, dus in dit geval op Club Med. Hierdoor mocht Club Med de overeenkomst kosteloos opzeggen, omdat de overeenkomst steeds stilzwijgend is verlengd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:5438

Uitspraken

Meest gelezen berichten