Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 05 februari 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - Ripdeal en veel meer: van vrijspraak tot 5 jaar

31 januari - Een trits aan strafbare feiten, variërend van diefstal met geweld, het voorbereiden van een ripdeal, diefstal van cocaïne, verboden wapenbezit. Daarvoor krijgen 6 verdachten (in de leeftijd van 22 tot 36 jaar) straffen oplopend van tweemaal vrijspraak, een voorwaardelijk celstraf van 6 maanden met 240 uur taakstraf, eenmaal 10 maanden cel, tweemaal 12 maanden cel (plus eenmaal een 120 uur taakstraf). En de hoofdverdachte van dit alles: die krijgt 5 jaar gevangenisstraf. De hoofdverdachte hield zich bijna dagelijks bezig met uiteenlopende misdrijven, terwijl hij nog in een voorwaardelijke invrijheidstelling van een eerdere veroordeling liep. Hij moet het restant van die straf (18 maanden) ook uitzitten.

Lees de volledige uitspraken:
ECLI:NL:RBAMS:2018:438
ECLI:NL:RBAMS:2018:443
ECLI:NL:RBAMS:2018:444
ECLI:NL:RBAMS:2018:462
ECLI:NL:RBAMS:2018:478
ECLI:NL:RBAMS:2018:480
ECLI:NL:RBAMS:2018:485

Straf - Taakstraf voor ex-kindsoldaat na huiselijk geweld

31 januari - Een 48-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken vanwege huiselijk geweld. Op 22 april vorig jaar sloeg hij zijn partner in haar gezicht waarbij zij een breukje in haar oogkas opliep. Hij stelde dat zij de eerste klap gaf en dat hij zich moest verdedigen. De rechtbank gaat daar niet in mee en verwerpt zijn beroep op noodweer. In de strafmaat weegt wel mee dat de man lijdt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) doordat hij vroeger kindsoldaat is geweest in Oeganda. Door de PTSS kan hij sneller impulsief en woedend reageren. Voor de PTSS moet hij zich verplicht laten behandelen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:432   

Bestuur - Voorlopig geen herstel aan fundering rijksmonument

31 januari - De eigenaar van een rijksmonument aan de Keizersgracht mag voorlopig nog niet de fundering van zijn pand laten herstellen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De buren aan weerszijden van het monumentale pand hebben bezwaar gemaakt, omdat ze vrezen dat de herstelwerkzaamheden schade veroorzaken aan hun eigen panden. Die hebben eveneens een monumentale status. De panden hebben gemeenschappelijke bouwmuren en vermoedelijk ook een gemeenschappelijke fundering. Daarom zouden werkzaamheden aan het ene pand ertoe kunnen leiden dat de andere panden sneller verzakken. De rechter stelt de buren voorlopig in het gelijk. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de aangrenzende panden om met de werkzaamheden te kunnen starten. Daarmee is er onvoldoende rekening gehouden met het belang van monumentenzorg. In de bezwaarfase zal dat onderzoek alsnog moeten worden uitgevoerd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:427

Bestuur - Geen stage, geen bijstand

2 februari - De gemeente Amsterdam mocht de bijstandsuitkering van een jonge moeder intrekken omdat zij niet wilde meewerken aan een leer-werkstage. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Dat de moeder een vrijstelling heeft om te solliciteren, betekent niet dat zij niet hoeft deel te nemen aan een leer-werkstage om haar afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De gemeente heeft in brieven en gesprekken voldoende duidelijk gemaakt wat er van de moeder verwacht werd. Zij heeft daarentegen ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat zij niet meewerkt aan deze stage van vier dagdelen per week en was zich ervan bewust dat zij haar uitkering kon kwijtraken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:495

Kanton - Vast contract ondanks payrollconstructie

19 januari - Een werknemer van het beveiligingsbedrijf Profi-Sec heeft een vast dienstverband ondanks dat Profi-Sec na drie arbeidsovereenkomsten het dienstverband had beëindigd. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De beveiliger is aansluitend, vanaf maart 2017, in dienst getreden bij een payrollbedrijf en werkte via dat bedrijf bij Profi-Sec. De kantonrechter kijkt door deze constructie heen en overweegt dat niet kan worden vastgesteld dat in de uitvoering van de overeenkomst het payrollbedrijf als werkgever kan worden beschouwd. Profi-Sec moet ook na maart 2017 gezien worden als werkgever en aangezien het de vierde arbeidsovereenkomst betrof, is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:420

Kanton - Alsnog akkoord na onjuist en onterecht vonnis van E-court

31 januari - Aan een zitting bij de kantonrechter tussen Zilveren Kruis en een verzekerde is een procedure van de stichting E-court voorafgegaan. Gebleken is dat er bij de E-court procedure meerdere fouten zijn gemaakt. De verzekerde had het recht om gedurende de termijn van een maand te kiezen voor een behandeling door de kantonrechter in plaats van E-court. De verzekerde heeft van dit recht gebruik gemaakt en tijdig gekozen voor een procedure bij de kantonrechter. Toch heeft E-court bij verstek uitspraak gedaan om een termijn van enkele dagen en zonder de verzekerde te horen. De verzekerde is door E-court daarbij veroordeeld tot betaling van 1.900 euro inclusief proceskosten. In het vonnis van E-court is daarbij ten onrechte geen rekening gehouden met een aantal betalingen van de verzekerde van ruim 650 euro. Op 5 oktober 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo verlof verleend voor de tenuitvoerlegging van de beslissing van E-court. Daartegen moest de verzekerde dus hoger beroep aantekenen. Intussen was Zilveren Kruis ook een procedure bij de kantonrechter gestart. Tijdens die behandeling beloofde Zilveren Kruis het vonnis van E-Court naast zich neer te leggen. Partijen zijn vervolgens bij de kantonrechter een betalingsregeling overeengekomen zodat verzekerde zijn betalingsachterstand van  975 euro in termijnen kan betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:419

Civiel - Uitbater van seksclub krijgt laatste kans

30 januari - De exploitant van een seksclub aan de Stadhouderskade in Amsterdam moet op uiterlijk 1 maart a.s. de huurachterstand betalen, anders wordt de club ontruimd. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Er was een huurachterstand ontstaan omdat de club op last van de burgemeester was gesloten voor overtreding van de Opiumwet. Dat was voor de verhuurder reden om de rechter te vragen de ontruiming van het gehuurde te gelasten. De huurachterstand bedraagt inmiddels meer dan drie maanden, wat een ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt. Er is echter een redelijke kans dat de club op korte termijn haar deuren weer mag openen en dat de exploitant de huurachterstand in dat geval in één keer kan inlopen. De vrouw heeft groot belang bij het voortzetten van de onderneming, omdat zij ruim 600.000 euro aan sleutelgeld heeft betaald.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:490

Civiel - Geen collectieve actie tegen renteswap

31 januari - De organisatie Claim Participants kan geen rechtszaak voeren tegen de door hen zo verfoeide renteswaps. Een collectieve actie waarbij schade wordt gevorderd, kan namelijk alleen worden gevoerd door een stichting – en dat is Claim Participants niet. De rechtbank kan zich dus niet uitspreken over de eis van Claim Participants, dat wilde dat de rechtbank zou oordelen dat een renteswap een ongeschikt instrument is voor ondernemers uit het MKB. Banken verstrekten dergelijke renteswaps om het risico van een rentestijging op leningen af te dekken. Echter: nadat de rente niet steeg, maar daalde, kregen de swaps een “negatieve waarde”. Claim Participants heeft de rechtbank niet genoeg informatie gegeven voor een oordeel per individuele ondernemer.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:504

Uitspraken

Meest gelezen berichten